Chủ đề liên quan
×
Thiết lập và tùy chỉnh nhóm của bạn
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Thiết lập và tùy chỉnh nhóm của bạn

Quản lý cài đặt nhóm

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Với tư cách là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên nhóm và khách, quản lý cài đặt nhóm và kênh, cũng như lưu trữ nhóm không còn được sử dụng.

Thêm hoặc loại bỏ thành viên nhóm

Trong danh sách nhóm, đi tới tên nhóm và chọn Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác > Quản lý nhóm.

Bạn có thể quản lý các thiết đặt thành viên này:

 • Để loại bỏ ai đó, chọn X để loại bỏ họ.

 • Để thay đổi vai trò của người nào đó, hãy chọn mũi tên thả xuống và chọn vai trò như Chủ sở hữu hoặc Thành viên.

 • Để thêm người, hãy chọn Thêm thành viên. Thêm thành viên từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn:

  • Để thêm người trong tổ chức của bạn, hãy nhập tên của người bạn muốn. Sau đó, chọn Thêm.

  • Để thêm khách, hãy nhập địa chỉ email của họ. Chọn biểu tượng bút chì để thêm tên hiển thị cho chúng. Sau đó, chọn Thêm

Quản lý kênh

Đi tới tên nhóm và chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Quản lý nhóm.

Trong tab Kênh, bạn có thể:

 • Chọn Thêm kênh để thêm kênh mới.

 • Hiển thị kênh cho các thành viên nhóm.

Thay đổi cài đặt nhóm

Đi tới tên nhóm và chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Quản lý nhóm.

Từ đó, bạn có thể truy nhập tab nhóm Cài đặt của mình, cho phép bạn:

 • Thêm hoặc thay đổi ảnh nhóm.

 • Đặt quyền của thành viên (như cho phép họ tạo, cập nhật hoặc xóa kênh và tab).

 • Bật tính @team hoặc @[tên nhóm].

 • Bật @channel hoặc @[tên kênh] đề cập đến.

 • Đặt quyền cho khách.

 • Cho phép các thành viên nhóm gửi GIF, biểu tượng cảm xúc và nhãn dán.

Quản lý và thêm Ứng dụng

Đi tới tên nhóm và chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > Quản lý nhóm:

 • Trong tab Ứng dụng, bạn có thể cài đặt và quản lý các ứng dụng mà nhóm của bạn sử dụng.

Lưu trữ nhóm

 1. Chọn biểu tượng Quản lý Nút Cài đặt nhóm ở cuối danh sách nhóm.

 2. Chọn Xem thêm Nút tùy chọn khác nhóm ở ngoài cùng bên phải tên nhóm.

  Bạn có thể chọn:

 • Xóa nhóm để xóa vĩnh viễn nhóm đó khỏi danh sách nhóm của bạn cùng với tất cả các kênh, cuộc hội thoại, tệp, và nhóm Microsoft 365 lưu trữ của nhóm.

 • Lưu trữ để đánh dấu nhóm là không hoạt động trong khi vẫn giữ được hộp thư, site và tệp của nhóm.

 • Khôi phục nhóm để khôi phục nhóm đã lưu trữ.

Bạn muốn xem thêm?

Thay đổi cài đặt nhóm trong Teams

Thêm thành viên vào nhóm

Thêm khách vào nhóm

Xóa thành viên khỏi nhóm

Lưu trữ hoặc khôi phục nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×