Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể thêm người vào nhóm. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể gửi yêu cầu và chủ sở hữu nhóm có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đó.

Chủ đề này nói về việc thêm các thành viên đã là một phần của tổ chức nhóm của bạn. Nếu bạn muốn thêm một người không thuộc tổ chức của mình, hãy xem Thêm khách vào nhóm.

Thêm thành viên vào nhóm

Để biết giới hạn mới nhất về quy mô nhóm, hãy xem Giới hạn và thông số kỹ thuật cho Microsoft Teams.

Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị toàn cầu, hãy cân nhắc việc tạo một nhóm toàn tổ chức để tự động thêm mọi người trong tổ chức của bạn.

  1. Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, hãy đi tới tên nhóm trong danh sách nhóm và bấm vào Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > Thêm thành viên Biểu tượng Thêm Thành viên .

  2. Bắt đầu bằng cách nhập tên, danh sách phân phối, nhóm bảo mật hoặcMicrosoft 365 nhóm. Bạn cũng có thể thêm người bên ngoài tổ chức làm khách bằng cách nhập địa chỉ email của họ.

  3. Khi bạn đã thêm thành viên xong, hãy chọn Thêm. Bạn có thể đặt người nào đó làm chủ sở hữu nhóm bằng cách chọn mũi tên xuống bên cạnh Thành viên. Một nhóm có thể có nhiều chủ sở hữu. Để biết thêm về vai trò và quyền, hãy xem mục Các chức năng của chủ sở hữu nhóm và thành viên trong Teams.

  4. Chọn Đóng. Con người bạn thêm vào nhóm sẽ nhận được email thông báo rằng họ hiện là thành viên và nhóm sẽ xuất hiện trong danh sách nhóm của họ.

Các nối kết liên quan

Tạo kênh
Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tham gia nhóm
Thêm khách vào nhóm
Tạo nhóm trong toàn tổ chức
Chức năng của chủ sở hữu nhóm, thành viên và khách trong Teams

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể thêm thành viên nhóm vào nhóm. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể gửi yêu cầu và chủ sở hữu nhóm có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đó.

Để thêm thành viên vào nhóm:

Với tư cách là chủ sở hữu nhóm, nhấn Nút Teams Teams và đi tới tên nhóm. Nhấn vào Xem thêm tùy Nút Xem thêm tùy chọn> Thêm thành viên. Sau đó nhập tên của người đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều người vào một nhóm hiện có, hãy đi đến ứng dụng trên máy tính hoặc ứng dụng web.

Một nhóm có thể chứa tối đa 5000 người.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể thêm thành viên nhóm vào nhóm. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể gửi yêu cầu và chủ sở hữu nhóm có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đó.

Để thêm thành viên vào nhóm:

Với tư cách là chủ sở hữu nhóm, nhấn Nút Teams Teams và đi tới tên nhóm. Nhấn tùy chọn Khác để Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý thành viên. Chọn Thêm thành Nút Thêm người và nhập tên của người đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều người vào một nhóm hiện có, hãy đi đến ứng dụng trên máy tính hoặc ứng dụng web.

Một nhóm có thể chứa tối đa 5000 người.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×