Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể xóa ai đó khỏi nhóm của mình.

  1. Bên cạnh tên nhóm, chọn Tùy chọn khác để Nút Thêm tùy chọn >Quản lý nhóm và >Thành viên.

  2. Từ danh sách thành viên nhóm, chọn X ở ngoài cùng bên phải tên của người bạn muốn xóa.

    xóa ai đó khỏi nhóm

Để xóa một chủ sở hữu nhóm khác, trước tiên hãy thay đổi vai trò của họ từ chủ sở hữu thành thành viên, sau đó loại bỏ họ.

Sau khi loại bỏ ai đó khỏi nhóm, bạn luôn có thể thêm họ trở lại nhóm sau bằng cách chọn Thêm thành viên.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên khỏi nhóm nhưng chỉ quản trị viên mới có thể loại bỏ ai đó khỏi tổ chức.

Bài viết liên quan

Thông tin tổng quan về nhóm và kênh

Chức năng của chủ sở hữu nhóm, thành viên và khách trong Teams

Quản lý cài đặt và quyền nhóm trong Teams

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênh

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể xóa ai đó khỏi nhóm của mình.

  1. Nhấn vào Teams Nút Teams.

  2. Bên cạnh tên nhóm, nhấn Tùy chọn khác để Nút Thêm tùy chọn >quản lý thành viên.

  3. Nhấn vào tên của người đó, rồi chọn Xóa khỏi nhóm.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên khỏi nhóm nhưng chỉ quản trị viên mới có thể loại bỏ ai đó khỏi tổ chức.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể xóa ai đó khỏi nhóm của mình.

  1. Nhấn vào Teams Nút Teams.

  2. Bên cạnh tên nhóm, nhấn Tùy chọn khác để Nút Xem thêm tùy chọn >quản lý thành viên.

  3. Đi đến tên của người đó và gõ nhẹ vào Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn >Loại bỏ người dùng.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên khỏi nhóm nhưng chỉ quản trị viên mới có thể loại bỏ ai đó khỏi tổ chức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×