Chủ đề liên quan
×
Chuyển sang Lịch và Danh bạ Outlook trên web từ G Suite
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chuyển sang Lịch và Danh bạ Outlook trên web từ G Suite

Quản lý danh bạ của bạn

Ngoài hộp thư đến và lịch của email, Outlook cũng cho phép bạn quản lý liên hệ để đảm bảo thông tin về những người mà bạn cần giữ liên lạc luôn luôn Cập Nhật.

Tạo liên hệ

 1. Chọn Mọi người.

 2. Chọn liên hệ mới.

 3. Thêm chi tiết.

 4. Chọn thêm nhiều hơn nữa và chọn chi tiết bổ sung mà bạn muốn.

 5. Chọn Tạo.

Ảnh chụp màn hình nút liên hệ mới

Sửa liên hệ

 1. Chọn một liên hệ.

 2. Chọn Chỉnh sửa.

 3. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

  Lưu ý: Một số thông tin do tổ chức của bạn cung cấp và bạn sẽ không thể sửa được.

 4. Chọn Lưu.

Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa liên hệ

Tạo danh sách liên hệ

 1. Chọn mũi tên xuống bên cạnh liên hệ mới và chọn danh sách liên hệ mới.

 2. Đặt tên cho danh sách liên hệ.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email để thêm vào danh sách liên hệ.

 4. Thêm mô tả.

 5. Chọn Tạo.

Ảnh chụp màn hình menu liên hệ mới với danh sách liên hệ mới được chọn

Kết nối tài khoản Microsoft 365 của bạn với LinkedIn

Khi bạn kết nối tài khoản của mình với LinkedIn, bạn sẽ đưa mạng của bạn kết nối ngay vào Outlook. Điều này sẽ thêm thông tin bổ sung vào thẻ hồ sơ và trong Outlook cho web cung cấp cho bạn thông tin trên tab LinkedIn trong thẻ liên hệ của họ.

Sau đây là cách bạn kết nối:

 1. Trong một thẻ hồ sơ, hãy chọn biểu tượng hoặc phần LinkedIn.

 2. Chọn có, hãy đi / tiếp tục đến LinkedIn.

 3. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 4. Chọn chấp nhận để kết nối tài khoản LinkedIn với tài khoản Microsoft 365 của bạn.

 5. Chọn một:

  • Chọn chấp nhận để cho phép tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để chia sẻ dữ liệu bằng LinkedIn.

  • Chọn không ngay bây giờ nếu bạn không muốn cho phép tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để chia sẻ dữ liệu bằng LinkedIn.

 6. Nếu được nhắc, hãy chọn nhận thông báo đó/OK để hoàn tất việc thiết lập.

Tìm hiểu thêm về cách tích hợp này hoạt động ở đây: LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft.

LinkedIn trong ứng dụng Microsoft của bạn

Lưu ý: Các tính năng và thông tin trong hướng dẫn này áp dụng cho Outlook trên web như sẵn dùng thông qua Microsoft 365.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×