Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft nâng cao cách bạn cộng tác bằng cách lướt các thông tin liên quan về những người bạn đang làm việc cùng, bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

Kết nối an toàn tài khoản LinkedIn với tài khoản Microsoft của bạn và đưa mạng chuyên nghiệp của bạn vào các ứng dụng Microsoft.

Kết nối khoản LinkedIn bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học với tài khoản >

Kết nối khoản LinkedIn với tài khoản cá nhân của bạn >

Thông tin LinkedIn trên thẻ hồ sơ

Cuộc họp giám đốc

Tìm hiểu thêm về những người bạn tương tác

Thông tin LinkedIn trong các ứng dụng của Microsoft giúp bạn dễ dàng kết nối, gắn kết và xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp với bạn bè và đồng nghiệp, ở trong và ngoài cơ quan hoặc trường học của bạn.

Khám phá thông tin hồ sơ trong ứng dụng của Microsoft >

Chủ đề nổi bật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×