Mục lục
×
Trình bày trình chiếu
Trình bày trình chiếu

Bắt đầu bản trình bày và xem ghi chú của bạn trong dạng xem Diễn giả

Sử dụng dạng xem Diễn giả là một cách tuyệt vời để xem bản trình bày của bạn với ghi chú của diễn giả trên một máy tính (ví dụ như trên máy tính xách tay), trong khi bản thân các trang chiếu chỉ xuất hiện trên màn hình mà khán giả của bạn nhìn thấy (chẳng hạn như một màn hình lớn hơn mà bạn chiếu lên đó).

Nếu bạn đang sử dụng PowerPoint 2013 hoặc phiên bản mới hơn, chỉ cần kết nối màn hình, rồi PowerPoint sẽ tự động thiết lập Dạng xem diễn giả cho bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Bắt đầu trình bày

Trên tab Trình chiếu, trong nhóm Bắt đầu trình chiếu, chọn Từ đầu.

Bắt đầu trình chiếu từ đầu.

Bây giờ, nếu bạn đang làm việc với PowerPoint trên một màn hình duy nhất và bạn muốn hiển thị dạng xem Diễn giả thì trong dạng xem Trình Chiếu, trên thanh điều khiển ở dưới cùng bên trái, hãy chọn Hiển thị nút Dạng xem Diễn giả trong PowerPoint., rồi chọn Hiển thị Dạng xem Diễn giả.

Sử dụng các điều khiển trong dạng xem Diễn giả

 • Để di chuyển tới trang chiếu trước hoặc tiếp theo, hãy chọn Trước hoặc Tiếp.

  Dạng xem Diễn giả - Nút Quay lại và Tiếp theo

 • Để xem tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm Xem tất cả trang chiếu.

  Bấm vào Trình dẫn hướng Bản chiếu để xem tất cả bản chiếu

  Mẹo: Bạn sẽ thấy hình thu nhỏ của tất cả trang chiếu trong bản trình bày (như hiện bên dưới), làm cho bạn dễ dàng chuyển sang một trang chiếu cụ thể trong trình chiếu.

  Lưới có hình ảnh thu nhỏ trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày.

 • Để xem chi tiết trong cận cảnh trang chiếu của bạn, hãy chọn Phóng to trang chiếu, rồi sau đó trỏ đến phần bạn muốn xem.

  Phóng to bản chiếu

  Để biết thêm chi tiết về việc phóng to, hãy xem Phóng to vào một phần của trang chiếu.

 • Để trỏ đến hoặc viết lên trang chiếu khi bạn trình bày, hãy chọn Bút và công cụ con trỏ laser.

  Dùng bút hoặc công cụ la-de để trỏ đến hoặc viết lên bản chiếu

  Nhấn phím Esc khi bạn muốn tắt bút, con trỏ laser hoặc bút tô sáng.

 • Để ẩn hoặc bỏ ẩn trang chiếu hiện tại trong bản trình bày của bạn, hãy chọn Bôi đen hoặc bỏ bôi đen trình chiếu.

  Bôi đen hoặc ngừng bôi đen chiếu hình

Bạn có thể sử dụng PowerPoint trên điện thoại thông minh làm điều khiển từ xa để chạy bản trình bày và xem các ghi chú diễn giả của mình. Xem mục </c0>Sử dụng con trỏ laser trên điện thoại thông minh khi trình bày trong PowerPoint để biết thêm thông tin, trong đó có một video ngắn.

Hoán đổi các màn hình dạng xem Diễn giả và dạng xem Trang chiếu

Để xác định theo cách thủ công màn hình nào sẽ hiển thị ghi chú của bạn trong dạng xem Diễn giả và màn hình nào sẽ chỉ hiển thị các trang chiếu, trên thanh tác vụ ở trên cùng của dạng xem Diễn giả, hãy chọn Cài đặt Hiển thị, rồi chọn Hoán đổi Dạng xem Diễn giả và Trình Chiếu.

Thiết đặt Hiển thị trong Dạng xem Diễn giả

Các ghi chú trông như thế nào trong dạng xem Diễn giả

Mẹo: Để biết thông tin về cách thêm ghi chú diễn giả vào bản trình bày, hãy xem Thêm ghi chú diễn giả vào trang chiếu của bạn.

Khi máy tính của bạn được kết nối với máy chiếu và bạn bắt đầu trình chiếu Nút này sẽ bắt đầu một trình chiếu, từ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày., Dạng xem Diễn giả sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trong khi trên màn hình máy chiếu chỉ xuất hiện các trang chiếu. Trong Dạng xem Diễn giả, bạn có thể thấy các ghi chú của mình khi trình bày, trong khi người xem sẽ chỉ thấy các trang chiếu của bạn.

Dạng xem Diễn giả trong PowerPoint 2016, với vòng tròn bao quanh Ghi chú Diễn giả

Các ghi chú sẽ xuất hiện trong ngăn phía bên phải. Văn bản sẽ ngắt dòng tự động và thanh cuộn đứng sẽ xuất hiện nếu cần thiết. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ của văn bản trong ngăn Ghi chú bằng cách sử dụng hai nút ở góc dưới bên trái ngăn Ghi chú:

Thay đổi kích cỡ văn bản trong ngăn Ghi chú ở Dạng xem diễn giả

Để thay đổi kích cỡ của các ngăn trong Dạng xem Diễn giả, trỏ chuột vào đường dọc phân tách, sau đó bấm và kéo.

Mẹo: Nếu bạn không cần thấy trang chiếu hiện tại trong Dạng xem Diễn giả và muốn ghi chú của mình lớn hơn, hãy kéo đường phân cách dọc sang bên trái.

Tắt dạng xem Diễn giả

Nếu bạn muốn tắt dạng xem Diễn giả khi đang hiển thị bản trình bày cho mọi người:

Trên tab Trình Chiếu của dải băng, bỏ chọn hộp kiểm có tên Sử dụng Dạng xem Diễn giả.

Tab Trình Chiếu trong PowerPoint có một hộp kiểm để kiểm soát xem Dạng xem Diễn giả có được sử dụng khi bạn hiển thị bản trình bày cho mọi người hay không.

Duy trì cập nhật cho trang chiếu của bạn

Nếu bạn đang làm việc với một nhóm người để tạo bộ trang chiếu của mình thì có thể các thay đổi đang được thực hiện cho các trang chiếu cho tới phút cuối cùng. Theo truyền thống, sau khi bạn bắt đầu bản trình bày, các trang chiếu của bạn sẽ không cập nhật. Nếu bạn đang sử dụngPowerPoint for Microsoft 365 bạn có thể chọn cho phép nhóm của bạn cập nhật trang chiếu của mình ngay cả khi bạn đang trình bày để bạn luôn có các thay đổi mới nhất.

Bạn có thể bật tính năng này bằng cách đi tới tab Trình chiếu của dải băng, chọn Thiết lập trình chiếu ,rồi chọn hộp duy trì cập nhật trang chiếu.  

Nhóm tùy chọn Trình chiếu của thiết lập trình chiếu với mục Duy trì cập nhật trang chiếu được bật.

Nếu bạn đã bắt đầu bản trình bày của mình và muốn đảm bảo rằng thiết đặt được bật, bạn có thể thực hiện điều đó từ dạng xem Diễn giả. Chọn nút Xem thêm tùy chọn trình chiếu (trông giống như ba dấu hiển thị) và trên menu, đảm bảo chọn Duy trì cập nhật trang chiếu.

Menu Tùy chọn trình chiếu Thêm trong dạng xem Diễn giả.

Xem thêm

Sử dụng con trỏ laser trên điện thoại thông minh khi trình bày trong PowerPoint

Bắt đầu trình bày

Để bắt đầu sử dụng dạng xem Diễn giả, chọn Trình chiếu > Dạng xem Diễn giả.

Dạng xem Diễn giả trên tab Trình Chiếu

Sử dụng các điều khiển trong dạng xem Diễn giả

 • Để di chuyển đến trang chiếu trước đó hoặc tiếp theo, chọn mũi tên Trước hoặc Tiếp.

  Các nút Dẫn hướng trong dạng xem Diễn giả.
 • Để trỏ bằng laser hoặc viết trên trang chiếu, hãy trỏ vào màn hình bằng chuột, rồi chọn công cụ Bút và con trỏ laser Công cụ Bút và Con trỏ Laser. trên thanh công cụ bật lên ở phía dưới bên trái.

  Để tắt bút, con trỏ laser hoặc bút tô sáng, nhấn phím Esc.

 • Để chuyển màn hình thành màu đen hoặc để bỏ đen màn hình, nhấn b trên bàn phím.

 • Để bật hoặc tắt phụ đề hoặc chú thích, hãy chọn nút Bật/tắt phụ đề Bật hoặc tắt phụ đề ở dạng xem Diễn giả. chú thích.

Bạn có thể sử dụng PowerPoint trên điện thoại thông minh làm điều khiển từ xa để chạy bản trình bày và xem các ghi chú diễn giả của mình. Xem mục </c0>Sử dụng con trỏ laser trên điện thoại thông minh khi trình bày trong PowerPoint để biết thêm thông tin, trong đó có một video ngắn.

Mở rộng màn hình máy Mac sang màn hình thứ hai

 1. Trên menu Apple, chọn Tùy chọn hệ thống.

 2. Mở ứng dụng Hiển thị.

 3. Bấm vào tab Sắp xếp trong hộp thoại.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Phản chiếu.

Bằng cách thực hiện quy trình này, bây giờ bạn đã thiết lập hai màn hình. Bạn có thể trình bày bản trình PowerPoint chiếu trên một màn hình trong khi đang mở các ứng dụng khác trên màn hình khác, luôn cá nhân PowerPoint các ứng dụng khác.

Hoán đổi các màn hình dạng xem Diễn giả và dạng xem Trang chiếu

Để xác định theo cách thủ công màn hình nào sẽ hiển thị ghi chú của bạn trong dạng xem Diễn giả và màn hình nào sẽ chỉ hiển thị các trang chiếu, trên thanh tác vụ ở trên cùng bên trái của dạng xem Diễn giả, hãy chọn Hoán đổi Màn hình.

Các ghi chú trông như thế nào trong dạng xem Diễn giả

Khi máy tính của bạn được kết nối với máy chiếu và bạn bắt đầu Dạng xem Diễn giả, nó sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn, trong khi trên màn hình máy chiếu chỉ xuất hiện các trang chiếu.

Dạng xem Diễn giả bao gồm một ngăn dành cho ghi chú diễn giả ở bên phải và ngăn dẫn hướng ở dưới cùng.

Các ghi chú sẽ xuất hiện trong ngăn phía bên phải. Văn bản sẽ ngắt dòng tự động và thanh cuộn đứng sẽ xuất hiện nếu cần thiết. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ của văn bản trong ngăn Ghi chú bằng cách sử dụng hai nút ở góc dưới bên trái ngăn Ghi chú:

Các điều khiển cỡ phông cho Ghi chú trong dạng xem Diễn giả.

Bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của trang chiếu hiện tại, cũng như ghi chú cũng như các pa-nen trang chiếu tiếp theo, bằng cách sử dụng chuột để chọn và kéo đường dọc giúp phân tách hai pa nen.

Mẹo: Nếu bạn không cần thấy trang chiếu hiện tại trong Dạng xem Diễn giả và muốn ghi chú của mình lớn hơn, hãy kéo đường phân cách dọc sang bên trái.

Tắt dạng xem Diễn giả trước khi bản trình bày bắt đầu

 1. Trên menu PowerPoint, chọn Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại PowerPoint Chọn, bên dưới Đầu ra và Chia sẻ, bấm Trình Chiếu.

  Trong hộp thoại PowerPoint Chọn, bên dưới Đầu ra và Chia sẻ, bấm Trình Chiếu.
 3. Trong hộp thoại Trình Chiếu, bỏ chọn hộp kiểm Luôn bắt đầu Dạng xem Diễn giả với 2 màn hình.

  Trong hộp thoại Trình Chiếu, bỏ chọn hộp kiểm Luôn bắt đầu Dạng xem Diễn giả với 2 màn hình.
 4. Đóng hộp thoại.

Tắt dạng xem Diễn giả trong khi trình bày

 • Ở đầu cửa sổ dạng xem Bản trình bày, bấm vào Sử dụng trình chiếu.

  Tắt dạng xem Diễn giả trong khi trình bày bằng cách chọn "Sử dụng trình chiếu" ở đầu cửa sổ dạng xem Diễn giả.

  Nút này sẽ đóng dạng xem Diễn giả. Kết quả là cả màn hình máy tính cá nhân của bạn và màn hình máy chiếu đều hiển thị trình chiếu.

Duy trì cập nhật cho trang chiếu của bạn

Nếu bạn đang làm việc với một nhóm người để tạo bộ trang chiếu của mình thì có thể các thay đổi đang được thực hiện cho các trang chiếu cho tới phút cuối cùng. Theo truyền thống, sau khi bạn bắt đầu bản trình bày, các trang chiếu của bạn sẽ không cập nhật. Nếu bạn đang sử dụngPowerPoint for Microsoft 365 for Mac bạn có thể chọn cho phép nhóm của bạn cập nhật trang chiếu của mình ngay cả khi bạn đang trình bày để bạn luôn có các thay đổi mới nhất.

Bạn có thể bật tính năng này bằng cách đi tới tab Trình chiếu của dải băng, rồi chọn hộp kiểm Duy trì cập nhật trang chiếu.  

Tab trình chiếu trên dải băng hiển thị "Duy trì Cập nhật trang chiếu" được chọn.

Nếu bạn đã bắt đầu bản trình bày của mình và muốn đảm bảo rằng thiết đặt được bật, bạn có thể thực hiện điều đó từ dạng xem Diễn giả. Chọn nút Xem thêm tùy chọn trình chiếu (trông giống như ba dấu hiển thị) và trên menu, đảm bảo chọn Duy trì cập nhật trang chiếu.

Menu ngữ cảnh Xem thêm Tùy chọn ở dạng xem Diễn giả hiển thị Duy trì Cập nhật Trang chiếu được chọn.

Xem thêm

Tạo bản trình bày tự chạy

Ghi trình chiếu của bạn

Duy trì cập nhật trang chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×