Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa tài liệu trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa tài liệu trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Table, list of folders, files, or items" (Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục).

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn chỉnh sửa, hãy sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống. Nếu tệp bạn cần nằm trong một thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Table, list of folders, files, or items" (Bảng, danh sách các thư mục, tệp hoặc mục) rồi sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn tệp.

 4. Nhấn Enter để mở tệp. Tệp sẽ mở ra trong một tab riêng biệt trên trình duyệt của bạn, đồng thời lúc này bạn có thể thực hiện các thay đổi. Nếu đó là một tài Microsoft 365, tệp sẽ mở ra trong ứng dụng thích hợp (chẳng hạn như Word dành cho web hoặc Excel dành cho web ).

  Mẹo: Nếu bạn muốn mở tệp trong ứng dụng trên máy tính của mình, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command bar" (Thanh lệnh). Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở) thì nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy ứng dụng mình muốn mở tệp, rồi nhấn Enter.

 5. Chỉnh sửa tài liệu.

 6. Để đóng tài liệu, hãy đóng tab trình duyệt. Công việc của bạn được lưu tự động.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa tài liệu trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa tài liệu

 1. Mở thư SharePoint trong Microsoft 365 liệu nơi đặt tài liệu bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn.

 4. Nếu chưa kiểm xuất, hãy kiểm xuất tài liệu như hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online.

 5. Khi tiêu điểm nằm trên đúng tài liệu trong thư viện tài liệu, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để mở tệp trong một tab riêng biệt trên trình duyệt của bạn, nhấn Enter. Nếu đó là một tài Microsoft 365, tệp sẽ mở ra trong ứng dụng thích hợp, chẳng hạn như tệp Word dành cho web hoặc Excel dành cho web.

  • Để mở tệp trong ứng dụng trên máy tính, nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Open, menu item" (Mở, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng menu. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Open in app" (Mở trong ứng dụng) thì nhấn Enter.

 6. Chỉnh sửa tài liệu.

  Nếu bạn đã mở và chỉnh sửa tệp trong một Office dành cho web, chẳng hạn như trong Word dành cho web, thay đổi của bạn đã được tự động lưu. Nếu bạn đã mở tệp trong ứng dụng trên máy tính, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu công việc của mình trước khi kiểm nhập tệp.

 7. Để đóng tài liệu, hãy đóng tab trình duyệt hoặc ứng dụng trên máy tính. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa tài liệu sau.

 8. Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy kiểm nhập tài liệu như hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×