Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem cũng như các thành phần chính của ứng dụng, cũng như để di chuyển giữa các dạng xem và chức năng. Chúng tôi đã kiểm tra trình Trình tường thuật này nhưng có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Chuyển qua các khu vực chính

Để dẫn hướng trong SharePoint trong Microsoft 365 và chuyển qua các thành phần màn hình, nhấn phím Tab (tiến lên) và phím Shift+Tab (lùi). Các khu vực chính là:

 • Biểu ngữ và tiêu đề site

 • Ảnh chụp màn hình của thanh Tìm kiếm

 • Thanh công cụ

 • Ngăn dẫn hướng

 • Khu vực nội dung chính

Dẫn hướng ngăn dẫn hướng

Sau khi bạn đăng nhập, tệp SharePoint trong Microsoft 365 mở ở dạng xem chính. Trong dạng xem chính, ngăn dẫn hướng sẽ liệt kê các liên kết đến, ví dụ: các site mà bạn đang theo dõi và các site gần đây. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các phần của ngăn dẫn hướng và sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để duyệt danh sách trong từng phần. Nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Dẫn hướng thanh công cụ

Trong dạng xem SharePoint trong Microsoft 365 chính của Nhóm, thanh công cụ cho phép bạn tạo một site hoặc bài đăng tin tức mới chẳng hạn. Sử dụng các phím Mũi tên trái và phải để duyệt thanh công cụ, rồi nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem cũng như các thành phần chính của ứng dụng, cũng như để di chuyển giữa các dạng xem và chức năng. Chúng tôi đã kiểm tra trình Trình tường thuật này nhưng có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Chuyển qua các khu vực chính

Để dẫn hướng trong SharePoint trong Microsoft 365 và chuyển qua các thành phần màn hình, nhấn phím Tab (tiến lên) và phím Shift+Tab (lùi). Các khu vực chính là:

 • Biểu ngữ và tiêu đề site

 • Ảnh chụp màn hình của thanh Tìm kiếm

 • Ngăn dẫn hướng

 • Thanh công cụ

 • Khu vực nội dung chính

Dẫn hướng ngăn dẫn hướng

Sau khi bạn đăng nhập, tệp SharePoint trong Microsoft 365 mở ở dạng xem chính. Trong dạng xem chính, ngăn dẫn hướng sẽ liệt kê các liên kết đến, ví dụ: các site mà bạn đang theo dõi và các site gần đây. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các phần của ngăn dẫn hướng và sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để duyệt danh sách trong từng phần. Nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Trong một SharePoint, ngăn dẫn hướng sẽ liệt kê các nối kết đến, ví dụ như trang chủ, các trang tài liệu và nội dung site. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để duyệt danh sách, rồi nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Dẫn hướng thanh công cụ

Trong SharePoint trong Microsoft 365, thanh công cụ cho phép bạn tạo site, trang hoặc tệp mới, rồi phát hành các thay đổi. Sử dụng các phím Mũi tên trái và phải để duyệt thanh công cụ, rồi nhấn Enter để thực hiện lựa chọn. Nếu công cụ có mộtmen con, để duyệt trong mộtmen con, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống.

Những điều cần cân nhắc đặc SharePoint Trải nghiệm Hiện đại Trực tuyến

Để tìm tài liệu và trang của bạn nhanh nhất có thể, hãy sử dụng trang nội dung site.

Dẫn hướng đến thư viện tài liệu

Việc xác định thư viện tài liệu trong ngăn dẫn hướng có thể khó khăn vì bộ đọc màn hình không thông báo các loại mục khi bạn di chuyển bên trong ngăn. Bạn có thể dùng trang nội dung site để duyệt danh sách các mục và kiểu mục đó để đảm bảo rằng bạn tìm thấy đúng mục.

 1. Trong trang chủ của site, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Entering navigation control" (Nhập điều khiển dẫn hướng) theo sau là lựa chọn hiện tại trong danh sách.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Site content" (Nội dung site) thì nhấn Enter. Trang nội dung site sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "List of contents within this site" (Danh sách nội dung trong site này) rồi nhấn phím SR+phím Mũi tên phải hoặc trái để duyệt danh sách. Bạn sẽ nghe thấy tên, ngày và giờ sửa đổi mục và loại mục.

 4. Khi bạn nghe thấy thư viện tài liệu mình muốn, hãy nhấn Enter. Thư viện tài liệu sẽ mở ra trong tab mới ở trình duyệt web của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn biết tên, một phần của tên hoặc chủ đề của thư viện tài liệu, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Tìm kiếm site, thư viện tài liệu hoặc trang.

Dẫn hướng đến một trang

 1. Trong trang chủ của site, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Entering navigation control" (Nhập điều khiển dẫn hướng) theo sau là lựa chọn hiện tại trong danh sách.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Pages" (Trang) thì nhấn Enter. Trang Trang Site sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách trang.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Khi bạn nghe thấy trang mình muốn, hãy nhấn Enter. Trang sẽ mở ra trong tab mới ở trình duyệt web của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn biết tên, một phần của tên hoặc chủ đề của trang, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Tìm kiếm site, thư viện tài liệu hoặc trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng ứng dụng SharePoint trong Microsoft 365 cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để khám phá và dẫn hướng trong các dạng xem và thành phần chính của ứng dụng, cũng như để di chuyển giữa các dạng xem và chức năng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển qua các khu vực chính

Để dẫn hướng trong ứng dụng SharePoint trong Microsoft 365 for iOS, trượt nhanh sang phải (tiến) và trái (lùi). Dạng xem chính chứa các thành phần sau đây:

 • Khu vực nội dung chính

 • Thanh Tab

Thanh tab nằm ở cuối màn hình và chứa các tab sau:

 • Tintức: Xem các bài viết gần đây nhất từ các site bạn đang theo dõi và truy cập thường xuyên.

 • Tìm: Duyệt các tệp và site được truy nhập gần đây, cũng như tìm kiếm nội SharePoint bản mới.

 • Tôi:Duyệt các mục tin tức đã xem và đã lưu gần đây, cũng như truy nhập vào cài đặt ứng dụng.

Dẫn hướng qua nội dung

Khi cho chạy ứng SharePoint trong Microsoft 365 cho iOS, bạn sẽ đến tab Tìm.

 • Để di chuyển qua các thành phần màn hình, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

 • Để duyệt trong menu hoặc danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải, rồi nhấn đúp vào màn hình để thực hiện thao tác chọn.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×