We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với biểu mẫu trong các ứng dụng khác của Microsoft

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với các ứng dụng Microsoft để làm việc với các biểu mẫu Microsoft Forms, bài kiểm tra hoặc cuộc bỏ phiếu trên máy tính Windows.

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Biểu mẫu giúp bạn & hiểu

Biểu mẫu Microsoft: Tạo đánh giá Xác thực

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×