Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn biểu mẫu vào SharePoint Online

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn biểu mẫu Microsoft Forms có sẵn hoặc tạo biểu mẫu mới ngay từ site SharePoint của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sửa biểu mẫu và hiển thị kết quả biểu mẫu.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Phần Microsoft Forms web này không sẵn dùng trong môi SharePoint Server 2019, GCC hoặc ứng dụng SharePoint di động.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Chèn biểu mẫu hiện có

Thêm một phần web Microsoft Forms vào trang SharePoint của bạn để chèn biểu mẫu hiện có mà bạn đã tạo trước đó trong Microsoft Forms và thu thập phản hồi.

 1. Dẫn hướng đến SharePoint và phần bạn muốn thêm biểu mẫu.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Để thêm phần web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy mục mình muốn, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new web part" (Thêm phần web mới) theo sau là số cột bạn muốn thêm phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm.

 5. Nhập Forms, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Forms", rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn Enter để truy nhập mục đó, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy " Microsoft Forms web part" (Phần web Microsoft Forms) rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "New form" (Biểu mẫu mới).

 7. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến nút Thêm biểu mẫu hiện có, rồi nhấn Enter.

 8. Ngăn Microsoft Forms sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên liên kết Đi tới Microsoft Forms. Nhấn Enter để chọn.

 9. Microsoft Forms mở ra trong tab trình duyệt mới. Dẫn hướng đến và mở biểu mẫu bạn muốn thêm. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "App bar, address and search bar" (Thanh ứng dụng, địa chỉ và thanh tìm kiếm) và nhấn Ctrl+C để sao chép địa chỉ web biểu mẫu.

 10. Quay lại SharePoint. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Form web address" (Địa chỉ web biểu mẫu) và nhấn Ctrl+V để dán địa chỉ web biểu mẫu.

 11. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Enter.

  Biểu mẫu sẽ được chèn vào trang.

 12. Bây giờ bạn có thể phát hành trang SharePoint đầu tiên. Các thay đổi của bạn đã được áp dụng tự động.

Tạo biểu mẫu mới

Bạn có thể bắt đầu tạo biểu mẫu Microsoft Forms ngay từ trang SharePoint bạn.

 1. Dẫn hướng đến SharePoint và phần bạn muốn thêm biểu mẫu.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Để thêm phần web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy mục mình muốn, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new web part" (Thêm phần web mới) theo sau là số cột bạn muốn thêm phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm.

 5. Nhập Forms, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Forms", rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn Enter để truy nhập mục đó, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Forms web part" (Phần web Microsoft Forms) thì nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "New form" (Biểu mẫu mới). Nhấn Enter để chọn.

 7. Ngăn Microsoft Forms sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Name your form" (Đặt tên biểu mẫu của bạn). Nhập tên cho biểu mẫu.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Tạo, rồi nhấn Enter.

 9. Microsoft Forms mở ra trong tab trình duyệt mới. Tạo biểu mẫu như hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms.

 10. Sau khi biểu mẫu đã sẵn sàng, hãy quay lại SharePoint. Địa chỉ web của biểu mẫu bạn vừa tạo đã được tự động thêm vào trường Địa chỉ web biểu mẫu.

 11. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Enter.

  Biểu mẫu sẽ được chèn vào trang.

 12. Bây giờ bạn có thể phát hành trang SharePoint đầu tiên. Các thay đổi của bạn đã được áp dụng tự động.

Chỉnh sửa biểu mẫu

Bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa biểu mẫu ngay từ SharePoint và phát hành biểu mẫu cập nhật ngay lập tức.

 1. Trên SharePoint, để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Dẫn hướng đến biểu mẫu bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit the web part" (Chỉnh sửa phần web) rồi nhấn Enter.

 4. Ngăn Microsoft Forms sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit current form" (Chỉnh sửa biểu mẫu hiện tại). Nhấn Enter.

 5. Microsoft Forms mở ra trong tab trình duyệt mới. Bây giờ bạn có thể sửa biểu mẫu. Ví dụ: bạn có thể áp dụng chủ đề hoặc chèn hình ảnh vào biểu mẫu, thay đổi tiêu đề biểu mẫu hoặc xóa câu hỏi. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms hoặc Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms.

 6. Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa biểu mẫu, hãy quay lại SharePoint. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Enter. Biểu mẫu cập nhật được hiển thị trên trang.

 7. Bây giờ bạn có thể phát hành trang bản SharePoint cập nhật. Các thay đổi của bạn đã được áp dụng tự động.

Hiển thị kết quả biểu mẫu

Sau khi người phản hồi đã gửi câu trả lời của họ, bạn có thể hiển thị kết quả biểu mẫu trên SharePoint tin.

 1. Trên SharePoint, để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, menu item" (Mới, mục menu) thì nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit page, menu item" (Chỉnh sửa trang, mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 2. Dẫn hướng đến biểu mẫu bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit the web part" (Chỉnh sửa phần web) rồi nhấn Enter.

 4. Ngăn Microsoft Forms sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit current form" (Chỉnh sửa biểu mẫu hiện tại).

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Collect responses" (Thu thập phản hồi) rồi nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Show form results" (Hiển thị kết quả biểu mẫu).

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Enter.

  Kết quả biểu mẫu được hiển thị trên SharePoint trang.

 7. Bây giờ bạn có thể phát hành trang bản SharePoint cập nhật. Các thay đổi của bạn đã được áp dụng tự động.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Forms

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×