Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email của bạn trong thư

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email của bạn trong thư

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Thư dành cho Windows 10 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm nhiều tài khoản để duy trì kết nối với công việc, gia đình và bạn bè.

Thư hỗ trợ hầu hết các loại dịch vụ email. Bạn có thể thêm bất kỳ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com. Bạn cũng có thể thêm bất cứ tài khoản bên thứ ba nào sau đây: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud hoặc tài khoản với máy chủ POP hoặc IMAP.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn

Bạn có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn bằng bộ đọc màn hình trong Thư. Tài khoản đầu tiên có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email khác nhau, các hướng dẫn dưới đây cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản khi bạn mở Thư lần đầu tiên.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn, tham khảo mục Thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn.

 1. Mở thư. Cửa sổ Chào mừng mở ra. Bạn nghe thấy: "Add a Account" (Thêm tài khoản).

 2. Để chọn loại tài khoản email mà bạn muốn thêm, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 3. Cửa sổ đăng nhập cho tài khoản đã chọn sẽ mở ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập tài khoản. Quy trình đăng nhập phụ thuộc vào tài khoản bạn đã chọn.

  Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy các trường văn bản có thể chỉnh sửa cho địa chỉ email hoặc mật khẩu được yêu cầu, có thể có hoặc không được nhập vào cùng một cửa sổ. Nhập thông tin cần thiết.

 4. Để di chuyển đến bất kỳ bước tiếp theo nào trong quy trình, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn Enter.

 5. Khi bạn nhập xong thông tin đăng nhập của mình, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn Enter.

  Tùy thuộc vào tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc mạng của tổ chức của bạn.

 6. Sau khi thiết lập thành công, bạn sẽ nghe thấy chi tiết tài khoản và "Done button" (Nút Xong). Nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển tới Hộp thư đến mới.

Thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn

Sử dụng bộ đọc màn hình để dễ dàng thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn.

 1. Mở thư. Cửa sổ Chào mừng mở ra. Bạn nghe thấy: "Add a Account" (Thêm tài khoản).

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản Microsoft mà bạn muốn, ví dụ: "Outlook.com", rồi nhấn Enter.

 3. Bạn nghe thấy: "nhập email, điện thoại của bạn." Nhập địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn, sau đó nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn Enter.

 4. Bạn nghe thấy: "nhập mật khẩu cho", tiếp theo là địa chỉ email của bạn. " Nhập mật khẩu tài khoản của bạn, rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn Enter.

 5. Bạn nghe thấy: "Done Button" (nút hoàn tất). Nhấn Enter để hoàn tất việc tạo tài khoản. Tiêu điểm di chuyển tới Hộp thư đến của tài khoản Microsoft.

Thêm tài khoản bổ sung sau thiết lập đầu tiên

Bạn có thể dễ dàng thêm tài khoản email bổ sung sau khi thiết lập email ban đầu. Tài khoản tiếp theo có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản email bổ sung.

Để biết hướng dẫn về cách thiết lập tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên, tham khảo mục Thêm tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên.

 1. Trong thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage Button Button" (nút quản lý tài khoản), rồi nhấn Enter. Ngăn quản lý tài khoản sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add Account Button" (nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Thêm tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mà bạn muốn thêm, rồi nhấn Enter. Hãy làm theo dòng thiết lập tài khoản trên màn hình và các hướng dẫn thiết lập chung được mô tả trong thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn từ bước 3 trở đi.

Thêm tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên

 1. Trong thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage Button Button" (nút quản lý tài khoản), rồi nhấn Enter. Ngăn quản lý tài khoản sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add Account Button" (nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Thêm tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Google", rồi nhấn Enter. Cửa sổ đăng nhập Google mở ra. Nhập địa chỉ Gmail của bạn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn Enter.

 5. Nhập mật khẩu Gmail của bạn, sau đó nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn Enter.

 6. Bạn sẽ được nhắc cho phép Windows truy nhập email của bạn và thông tin cài đặt từ Google. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow Button" (nút cho phép), rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc về việc tên nào được dùng để gửi email, hãy nhập tên của bạn.

 7. Sau khi thiết lập thành công, bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ trở về danh sách tài khoản trong ngăn quản lý tài khoản .

 8. Để đóng ngăn quản lý tài khoản , nhấn Ctrl + F6.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với thư

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×