Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email của bạn trong Thư

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Thư dành cho Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một số tài khoản vào tài khoản Thư duy trì kết nối với cơ quan, gia đình và bạn bè của bạn.

Thư hỗ trợ hầu hết các loại dịch vụ email. Bạn có thể thêm bất kỳ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com. Bạn cũng có thể thêm bất cứ tài khoản bên thứ ba nào sau đây: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud hoặc tài khoản với máy chủ POP hoặc IMAP.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn

Bạn có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản đầu tiên của mình với bộ đọc màn hình Thư. Tài khoản đầu tiên có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên các hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản khi Thư lần đầu tiên.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn, hãy tham khảo mục Thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn.

 1. Mở Thư. Cửa sổ Chào mừng mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Add an account" (Thêm tài khoản).

 2. Để chọn loại tài khoản email bạn muốn thêm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn Phím cách.

 3. Cửa sổ đăng nhập cho tài khoản đã chọn sẽ mở ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập tài khoản. Quy trình đăng nhập phụ thuộc vào tài khoản bạn đã chọn.

  Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy các trường văn bản có thể chỉnh sửa cho địa chỉ email hoặc mật khẩu được yêu cầu, có thể hoặc không thể được nhập trong cùng một cửa sổ. Nhập thông tin cần thiết.

 4. Để di chuyển đến bước tiếp theo bất kỳ trong quy trình, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn Phím cách.

 5. Khi bạn đã nhập xong thông tin xác thực của mình, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn Phím cách.

  Tùy thuộc vào tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc mạng tổ chức của bạn.

 6. Sau khi thiết lập thành công, bạn sẽ nghe thấy chi tiết tài khoản và "Done, button" (Nút Xong). Nhấn Phím cách.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển tới Hộp thư đến mới.

Thiết lập tài khoản Microsoft làm tài khoản đầu tiên của bạn

Sử dụng bộ đọc màn hình để dễ dàng thiết lập tài khoản Microsoft của bạn làm tài khoản đầu tiên.

 1. Mở Thư. Cửa sổ Chào mừng mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Add an account" (Thêm tài khoản).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy Microsoft loại tài khoản mình muốn, ví dụ: "Outlook.com ", rồi nhấn Phím cách.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter your email, phone, or Skype " (Nhập email, điện thoại hoặc Skype ). Nhập địa chỉ email Microsoft khoản của bạn, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn Phím cách.

 4. Bạn sẽ nghe thấy "Enter the password for" (Nhập mật khẩu cho), theo sau là địa chỉ email của bạn. Nhập mật khẩu tài khoản của bạn, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn Phím cách.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Done, button" (Nút Xong). Nhấn Phím cách để hoàn tất việc tạo tài khoản. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến Hộp Microsofttài khoản mới.

Thêm tài khoản bổ sung sau thiết lập đầu tiên

Bạn có thể dễ dàng thêm tài khoản email bổ sung sau thiết lập email ban đầu. Tài khoản tiếp theo có thể là bất cứ loại tài khoản được hỗ trợ nào. Vì tất cả các tài khoản email đều khác nhau nên hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chung để thiết lập tài khoản email bổ sung.

Để biết hướng dẫn về cách thiết lập tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên, tham khảo mục Thêm tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên.

 1. Trong Thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts, button" (Nút Quản lý tài khoản), rồi nhấn Phím cách. Ngăn Quản lý tài khoản sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add account, button" (Nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Phím cách. Cửa sổ Thêm tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn Phím cách.

 4. Làm theo quy trình thiết lập tài khoản trên màn hình và hướng dẫn thiết lập chung được mô tả trong mục Thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn từ bước 3 trở đi.

Thêm tài khoản Gmail sau thiết lập đầu tiên

 1. Trong Thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts, button" (Nút Quản lý tài khoản), rồi nhấn Phím cách. Ngăn Quản lý tài khoản sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add account, button" (Nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Phím cách. Cửa sổ Thêm tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Google", rồi nhấn Phím cách. Cửa sổ đăng nhập Google mở ra. Nhập địa chỉ Gmail của bạn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn Phím cách.

 5. Nhập mật khẩu Gmail của bạn, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn Phím cách.

 6. Bạn sẽ được nhắc cho phép người Windows truy cập email và thông tin cài đặt của mình từ Google. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow, button" (Nút Cho phép), rồi nhấn Phím cách. Nếu bạn được nhắc về việc tên nào được dùng để gửi email, hãy nhập tên của bạn.

 7. Sau khi thiết lập thành công, bạn sẽ nghe thấy: "Done, button" (Nút Xong). Nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại danh sách tài khoản trong ngăn Quản lý tài khoản.

 8. Để đóng ngăn Quản lý tài khoản, nhấn Esc.

Xem thêm

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Ứng dụng Thư và Lịch dành Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Thư

Phím tắt trong Thư

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Thư

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×