Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Ứng dụng Thư và Lịch dành Windows 10

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Thư & Lịch dành cho Windows 10. Để tìm thông tin về cách tạo email giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp thư Thư và Sự kiện Lịch dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năngThư vàLịch

Làm việc với Thư

Làm việc vớiLịch

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×