Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Cộng đồng trong Teams, bạn có thể tập hợp mọi người và quảng bá cộng đồng của mình bằng một sự kiện đã lên lịch. Các sự kiện giúp củng cố mối quan hệ cộng đồng và cung cấp một cách lý tưởng để phát triển tư cách thành viên, trình bày thông tin, chia sẻ trong một phiên Q&A, hoặc chỉ đơn giản là có một cuộc tụ họp vui vẻ.

Tìm hiểu cách truy nhập lịch cộng đồng và thêm sự kiện vào thiết bị của bạn, tạo sự kiện cộng đồng, chia sẻ và tham gia sự kiện.

Lưu ý: Không thể truy cập các sự kiện trước đây trên ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động. Bạn truy cập các sự kiện qua Lịch trên ứng dụng Teams trên máy tính. 

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn xem.

 3. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình. Lịch cộng đồng hiển thị mọi sự kiện đã lên lịch.

  Lưu ý: Các sự kiện trên lịch của cộng đồng sẽ không hiển thị trong lịch trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn thêm chúng.

Bạn có thể thêm sự kiện từ lịch cộng đồng vào lịch trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không có địa chỉ email trên tài khoản Microsoft, các sự kiện của bạn có thể không hiển thị trong lịch Teams cá nhân của bạn. Tìm hiểu cách thêm địa chỉ email vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn xem.

 3. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình.

 4. Gõ nhẹ vào sự kiện mà bạn muốn thêm vào lịch cá nhân của bạn.

 5. Để thêm vào lịch trên thiết bị của bạn, hãy gõ nhẹ thêm vào lịch.

Lưu ý: Nếu bạn thêm sự kiện cộng đồng vào lịch trên thiết bị của mình, Teams sẽ thông báo cho bạn trước khi sự kiện bắt đầu.

Lưu ý: Khi tài khoản của Người tổ chức Sự kiện Cộng đồng bị xóa, các sự kiện mà họ tổ chức không tự động bị hủy bỏ. Chủ sở hữu Cộng đồng có thể hủy các sự kiện này nếu cần.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn lên lịch sự kiện.

 3. nhẹ vào Sự kiện ở phía trên cùng của màn hình, sau đó gõ nhẹ vào nút Lên lịch Nút chẵn mới lên lịch cộng đồng Teams kiện nhóm.

 4. Gõ nhẹ vào nút Nút camera sự kiện cộng đồng Teams ảnh để thêm ảnh vào sự kiện của bạn nếu muốn.

 5. Đặt tên Sự kiện cho sự kiện của bạn.

 6. Bạn có thể đặt thời lượng sự kiện cho Cả ngày hoặc chọn thời gian bắt đầuvà kết thúc để lên lịch sự kiện.

 7. Bạn có thể chọn biến sự kiện này thành Sự kiện trực tuyến. Thao tác này sẽ thêm liên kết Teams để giúp bạn tham gia dễ dàng hơn.

 8. Để giúp bạn dễ dàng tìm và thêm vị trí liên quan, Microsoft Teams (miễn phí) sẽ sử dụng vị trí hiện tại của bạn. Sử dụng trường Tìm kiếm để tìm một vị trí khác để chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa cho phép quyền truy cập của Microsoft Teams (miễn phí) đối với vị trí của bạn trước đây, bạn sẽ được nhắc cho phép truy cập.

 9. Nếu muốn, bạn có thể thêm Mô tả.

 10. Gõ nhẹ vào dấu kiểm để tạo sự kiện của bạn. Sự kiện sẽ xuất hiện trong lịch cộng đồng.

  Lưu ý: Các sự kiện cộng đồng mà bạn lên lịch sẽ tự động được thêm vào lịch Teams cá nhân của bạn. Các thành viên cộng đồng khác có thể thêm sự kiện vào lịch cá nhân của họ nếu họ muốn.

 11. Sau khi đã tạo sự kiện cộng đồng, bạn có thể quay trở lại sự kiện đó và chọn Tùy chọn Sự kiện để thay đổi việc thành viên có thể tham gia tự động hay yêu cầu chấp nhận tham gia sự kiện.

 1. Nhấn vào tab Trang chủ trong ứng dụng Teams, sau đó nhấn vào cộng đồng mà bạn muốn chia sẻ sự kiện.

 2. Bạn thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nhấn vào sự kiện đã lên lịch
  Dòng

  1. Tìm sự kiện đã lên lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó gõ nhẹ để mở nó.

  2. Sau khi chi tiết Sự kiện mở, nhấn chia sẻ Biểu tượng chia sẻ trong Teams trên Android sự kiện ở đầu màn hình.

  3. Bạn có thể Chia sẻ liên kết hoặc Hiển thị mã QR trong ứng dụng hoặc email yêu thích của mình.

  Nhấn vào nút Sự kiện
  Dòng

  1. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình.

  2. Tìm sự kiện đã lên lịch mà bạn muốn chia sẻ, nhấn để mở sự kiện đó.

  3. Nhấn chia sẻ Biểu tượng chia sẻ trong Teams trên Android sự kiện ở đầu màn hình.

  4. Bạn có thể Chia sẻ liên kết hoặc Hiển thị mã QR trong ứng dụng hoặc email yêu thích của mình.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn tham gia một sự kiện.

 3. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình, sau đó tìm sự kiện bạn muốn tham gia.

 4. Nhấn Vào Tham gia bên cạnh sự kiện. Từ đây, bạn có thể:

  • Biểu tượng camera thư đi của Teams Bật hoặc tắt camera của bạn.

  • Nút bật tiếng micrô trong Teams Bật hoặc tắt micrô.

  • Nút âm thanh trong Teams đổi cài đặt âm thanh.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy gõ nhẹ vào Tham gia ngay.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải nhấn vào màn hình của bạn để có được các tùy chọn cuộc gọi.

Nút Bong bóng Trò chuyện Teams

Gõ nhẹ vào Trò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện sự kiện.

Tùy chọn Mọi người trong cuộc họp cộng đồng

Gõ nhẹ vào Mọi người, nơi bạn có thể thêm thành viên từ các liên hệ của mình. Nếu bạn đã tạo sự kiện, bạn cũng có thể gõ nhẹ Tùy chọn cuộc họp để thay đổi thiết đặt.

Nút tắt video

Bật/tắt camera của bạn.

Nút Micrô

Tắt/bật tiếng micrô của bạn.

Biểu tượng diễn giả Teams màu đen

Thay đổi các tùy chọn âm thanh của bạnthành Thiết bị, Loa hoặc Âm thanh tắt.

Menu ba dấu chấm trong cuộc họp Teams

Gõ nhẹ thêm để xem thêm tùy chọn cuộc gọi:

 • Biểu tượng giơ tay lên trong Teams Giơ tay trong cuộc gọi hoặc phản ứng lại với biểu tượng cảm xúc

 • Nút Bong bóng Trò chuyện Teams vào Trò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện sự kiện.

 • Tùy chọn Mọi người trong cuộc họp cộng đồng Xem Mọi người trong sự kiện và thêm người dự

 • Nút Chia sẻchia sẻ màn hình hoặc âm thanh trên thiết bị của bạn

 • Nút Xem trong cuộc họp Teams Đổi Dạng xem

 • Nút Phụ đề trực tiếp Bật Phụ đề trực tiếp

 • Cộng đồng Teams không hiển thị nút bong bóng trò chuyện không hiển thị bong bóng trò chuyện

 • Nút để giữ bản thân trong cuộc họp Teams hãy giữ máy

 • Cộng đồng Teams Tắt nút video đến Tắt video đến

Lưu ý: Không thể truy cập các sự kiện trước đây trên ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động. Bạn truy cập các sự kiện qua Lịch trên ứng dụng Teams trên máy tính. 

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn xem.

 3. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình. Lịch cộng đồng hiển thị mọi sự kiện đã lên lịch.

  Lưu ý: Các sự kiện trên lịch của cộng đồng sẽ không hiển thị trong lịch trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn thêm chúng.

Bạn có thể thêm sự kiện từ lịch cộng đồng vào lịch trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không có địa chỉ email trên tài khoản Microsoft, các sự kiện của bạn có thể không hiển thị trong lịch Teams cá nhân của bạn. Tìm hiểu cách thêm địa chỉ email vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn xem.

 3. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình.

 4. Gõ nhẹ vào sự kiện mà bạn muốn thêm vào lịch cá nhân của bạn.

 5. Để thêm vào lịch trên thiết bị của bạn, hãy gõ nhẹ thêm vào lịch.

Lưu ý: Nếu bạn thêm sự kiện cộng đồng vào lịch trên thiết bị của mình, Teams sẽ thông báo cho bạn trước khi sự kiện bắt đầu.

Lưu ý: Khi tài khoản của Người tổ chức Sự kiện Cộng đồng bị xóa, các sự kiện mà họ tổ chức không tự động bị hủy bỏ. Chủ sở hữu Cộng đồng có thể hủy các sự kiện này nếu cần.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn lên lịch sự kiện.

 3. nhẹ vào Sự kiện ở đầu màn hình, sau đó gõ nhẹ vào nút sự Nút Sự kiện mới trong lịch cộng đồng Teams mới.

 4. Gõ nhẹ vào nút Nút camera sự kiện cộng đồng Teams ảnh để thêm ảnh vào sự kiện của bạn nếu muốn.

 5. Đặt tên Sự kiện cho sự kiện của bạn.

 6. Bạn có thể đặt thời lượng sự kiện cho Cả ngày hoặc sử dụng trường Bắt đầu Kết thúc để lên lịch sự kiện của mình.

 7. Bạn có thể chọn để sự kiện của mình Lặp lại và Đặt tần suất. Tùy chọn này sẽ mặc định là Không bao giờ, nhưng bạn cũng có thể chọn Hàng ngày, Hàngtuần, Hàng tháng hoặc Hàng năm.

 8. Bạn có thể chọn biến sự kiện này thành Sự kiện trực tuyến. Thao tác này sẽ thêm liên kết Teams để giúp bạn tham gia dễ dàng hơn.

 9. Để giúp bạn dễ dàng tìm và thêm vị trí liên quan, Microsoft Teams (miễn phí) sẽ sử dụng vị trí hiện tại của bạn. Sử dụng trường Tìm kiếm để tìm một vị trí khác để chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa cho phép quyền truy cập của Microsoft Teams (miễn phí) đối với vị trí của bạn trước đây, bạn sẽ được nhắc cho phép truy cập.

 10. Nếu muốn, bạn có thể thêm Mô tả.

 11. Nhấn xong để tạo sự kiện của bạn. Sự kiện sẽ xuất hiện trong lịch cộng đồng.

  Lưu ý: Các sự kiện cộng đồng mà bạn lên lịch sẽ tự động được thêm vào lịch Teams cá nhân của bạn. Các thành viên cộng đồng khác có thể thêm sự kiện vào lịch cá nhân của họ nếu họ muốn.

 12. Sau khi đã tạo sự kiện cộng đồng, bạn có thể quay trở lại sự kiện đó và chọn Tùy chọn Sự kiện để thay đổi việc thành viên có thể tham gia tự động hay yêu cầu chấp nhận tham gia sự kiện.

 1. Nhấn vào tab Trang chủ trong ứng dụng Teams, sau đó nhấn vào cộng đồng mà bạn muốn chia sẻ sự kiện.

 2. Bạn thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nhấn vào sự kiện đã lên lịch
  Dòng

  1. Tìm sự kiện đã lên lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó gõ nhẹ để mở nó.

  2. Sau khi chi tiết Sự kiện mở, hãy nhẹ mời Nút Mời tham gia sự kiện trên iOS trong Microsoft Teams (miễn phí).sự kiện ở phía trên cùng của màn hình.

  3. Bạn có thể Chia sẻ liên kết hoặc Hiển thị mã QR trong ứng dụng hoặc email yêu thích của mình.

  Nhấn vào nút Sự kiện
  Dòng

  1. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình.

  2. Tìm sự kiện đã lên lịch mà bạn muốn chia sẻ, nhấn để mở sự kiện đó.

  3. Nhấn vào Mời Nút Mời tham gia sự kiện trên iOS trong Microsoft Teams (miễn phí). sự kiện ở đầu màn hình.

  4. Bạn có thể Chia sẻ liên kết hoặc Hiển thị mã QR trong ứng dụng hoặc email yêu thích của mình.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Gõ nhẹ vào cộng đồng mà bạn muốn tham gia một sự kiện.

 3. Nhấn vào Sự kiện ở đầu màn hình, sau đó tìm sự kiện bạn muốn tham gia.

 4. Nhấn Vào Tham gia bên cạnh sự kiện. Từ đây, bạn có thể:

  • Biểu tượng hiệu ứng nền teams Chọn hiệu ứng nền.

  • Biểu tượng camera thư đi của Teams Bật hoặc tắt camera của bạn.

  • Nút bật tiếng micrô trong Teams Bật hoặc tắt micrô.

  • Nút âm thanh trong Teams đổi cài đặt âm thanh.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy gõ nhẹ vào Tham gia ngay.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải nhấn vào màn hình của bạn để có được các tùy chọn cuộc gọi.

Nút Bong bóng Trò chuyện Teams

Gõ nhẹ vào Trò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện sự kiện.

Tùy chọn Mọi người trong cuộc họp cộng đồng

Gõ nhẹ vào Mọi người, nơi bạn có thể thêm thành viên từ các liên hệ của mình. Nếu bạn đã tạo sự kiện, bạn cũng có thể gõ nhẹ vào Tùy chọn cuộc họp để thay đổi thiết đặt.

Nút tắt video

Bật/tắt camera của bạn.

Nút Micrô

Tắt/bật tiếng micrô của bạn.

Biểu tượng diễn giả Teams màu đen

Thay đổi các tùy chọn âm thanh của bạnthành Thiết bị, Loa hoặc Âm thanh tắt.

Menu ba dấu chấm trong cuộc họp Teams

Gõ nhẹ thêm để xem thêm tùy chọn cuộc gọi:

 • Biểu tượng giơ tay lên trong Teams Giơ tay lên trong cuộc gọi hoặc phản ứng lại với biểu tượng cảm xúc

 • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsTrò chuyện với người dự sự kiện

 • Tùy chọn Mọi người trong cuộc họp cộng đồng Xem Mọi người trong sự kiện và thêm người dự

 • Nút Chia sẻ chia sẻ màn hình hoặc âm thanh trên thiết bị của bạn

 • Nút Xem trong cuộc họp Teams Đổi Dạng xem

 • Nút hiệu ứng nền trong cuộc họp Teams Chọn hiệu ứng nền

 • Tùy chọn tắt video đến trong cuộc họp Teams Tắt video đến

 • Nút để giữ bản thân trong cuộc họp Teams hãy giữ máy

 • Nút Phụ đề trực tiếp Bật Phụ đề trực tiếp

 • Cộng đồng Teams không hiển thị nút bong bóng trò chuyện không hiển thị bong bóng trò chuyện

Lưu ý: Không thể truy cập các sự kiện trước đây trên ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động. Bạn truy cập các sự kiện qua Lịch trên ứng dụng Teams trên máy tính. 

 1. Chọn tab Cộngđồng trong ứng dụng Teams.

 2. Chọn cộng đồng bạn muốn xem.

 3. Chọn Sự kiện ở đầu màn hình. Lịch cộng đồng sẽ hiển thị mọi sự kiện đã lên lịch.

Lưu ý: Khi tài khoản của Người tổ chức Sự kiện Cộng đồng bị xóa, các sự kiện mà họ tổ chức không tự động bị hủy bỏ. Chủ sở hữu Cộng đồng có thể hủy các sự kiện này nếu cần.

 1. Chọn tab Cộngđồng trong ứng dụng Teams.

 2. Chọn cộng đồng mà bạn muốn lên lịch sự kiện.

 3. Chọn nút Tạo sự kiện ở đầu cửa sổ.

 4. Chọn để Thêm hình ảnh sự kiện vào sự kiện của bạn nếu bạn muốn.

 5. Đặt tên cho sự kiện của bạn trong trường Thêm tiêu đề .

 6. Bạn có thể đặt ngày và thời lượng của sự kiện cho Cả ngày hoặc chọn thời gian bắt đầu và kết thúc để lên lịch sự kiện.

 7. Bạn có thể chọn để sự kiện của mình Lặp lại và đặt tần suất. Tùy chọn này sẽ được đặt mặc định là Không lặp lại, nhưng bạn cũng có thể chọn Mỗi ngày trong tuần (T2-Thứ Sáu), Hàngngày, Hàngtuần, Hàng tháng, Hàng năm hoặc Tùy chỉnh.

 8. Bạn có thể Thêm Vị trí theo cách thủ công.

 9. Bạn có thể chọn biến sự kiện này thành Sự kiện trực tuyến. Thao tác này sẽ thêm liên kết Teams để giúp bạn tham gia dễ dàng hơn.

 10. Chọn Thiết đặt và bạn sẽ được đưa đến một trình duyệt để cập nhật các tùy chọn Cuộc họp. Trong danh sách thả xuống Ai có thể bỏ qua phòng đợi?, tùy chọn này được mặc định là Những người tôi mời, tùy chọn này sẽ cho phép thành viên gia nhập tự động hoặc thay đổi thành Chỉ tôi để yêu cầu tiếp nhận sự kiện.

 11. Nếu muốn, bạn có thể thêm Mô tả.

 12. Chọn Gửi để tạo sự kiện của bạn. Sự kiện sẽ xuất hiện trong lịch cộng đồng.

 1. Chọn tab Cộng đồng trong ứng dụng Teams.

 2. Chọn cộng đồng mà bạn muốn tham gia sự kiện.

 3. Chọn Sự kiện ở đầu cửa sổ, sau đó tìm sự kiện bạn muốn tham gia.

 4. Chọn Tham gia bên cạnh sự kiện. Từ đây, bạn có thể:

  • Biểu tượng camera thư đi của Teams Bật hoặc tắt camera của bạn.

  • Nút bật tiếng micrô trong Teams Bật hoặc tắt micrô.

  • Biểu tượng hiệu ứng nền teams Chọn bộ lọc nền.

  • Nút Cài đặt Chọn để Mở cài đặt thiết bị để thay đổi thiết bị âm thanh và video hoặc thay đổi cài đặt Khử tiếng ồn.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Tham gia ngay.

Cộng đồng Teams bật hoặc tắt camera

Bật/tắt camera của bạn.

Cộng đồng Teams bật hoặc tắt micrô

Tắt/bật tiếng micrô của bạn.

biểu tượng giơ tay

Giơ tay lên trong cuộc gọi hoặc phản ứng lại với biểu tượng cảm xúc

Phản ứng sự kiện Teams Community

Emoji gửi phản ứng

Biểu tượng chia sẻ màn hình trong Teams

Chia sẻ màn hình hoặc âm thanh của thiết bị

Trò chuyện sự kiện Teams Community

Chọn Trò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện sự kiện.

Nút Người dự Teams

Chọn Những người mà bạn có thể thêm thành viên từ các liên hệ của mình. Nếu bạn đã tạo sự kiện, bạn cũng có thể chọn Tùy chọn cuộc họp để thay đổi thiết đặt.

Dạng xem sự kiện Cộng đồng Teams

Thay đổi dạng xem

Nút cài đặt Teams và hơn thế nữa

Chọn Xem thêm để xem thêm tùy chọn cuộc gọi:

 • Thông tin cuộc họp sự kiện Cộng đồng Teams Chọn Thông tin cuộc họp để Sao chép thông tin gia nhập.

 • Biểu tượng hiệu ứng nền teams Chọn hiệu ứng nền

 • Ngôn ngữ và giọng nói trong Cộng đồng Teams Chọn Ngôn ngữ và giọng nói để Bậtphụ đề trực tiếp

 • Nút Cài đặt Chọn Cài đặt để thay đổi Thiết đặt Thiết bị, Tùy chọn cuộc họp, Trợ năng hoặc để chọn Không hiển thị bong bóng trò chuyện.

Chủ đề liên quan

Cộng đồng và Kênh trong Microsoft Teams (miễn phí)là gì?

Tạo cộng đồng và kênh trong Microsoft Teams (miễn phí)

Khắc phục sự cố tham gia cộng đồng trong Microsoft Trams (miễn phí)

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×