Quản lý email

Tìm kiếm và lọc email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tìm kiếm là một công cụ mạnh để giúp tìm thư email ở bất kỳ đâu trong Outlook.

Tìm kiếm email

  1. Chọn thanh tìm kiếm, nằm phía trên dải băng Outlook. 

  2. Nhập tên, chủ đề hoặc cụm từ được bao gồm trong thông điệp email mà bạn muốn tìm. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh một giai đoạn để tìm kiếm theo các từ theo thứ tự chính xác. 

Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn

  1. Chọn thanh tìm kiếm, rồi nhập tên hoặc chủ đề.

  2. Chọn một tùy chọn để tinh chỉnh hoặc mở rộng tìm kiếm của bạn: tất cả các hộp thư, hộp thư hiện tại,thư mục hiện tại, thư mụccon hoặc tất cả các mục Outlook.

  3. Bạn cũng có thể chọn một thể loại trong nhóm tinh chỉnh để lọc thêm các kết quả tìm kiếm của mình:

    • Từ – chỉ hiển thị kết quả từ một người cụ thể.

    • Chủ đề -chỉ hiển thị kết quả dựa trên chủ đề.

    • Có phần đính kèm – chỉ hiển thị email có phần đính kèm.

    • Phân loại – chỉ hiển thị kết quả có một thể loại cụ thể được gán cho họ.

    • Đã gửi đến – tìm kiếm thư được gửi đến cho bạn, không được gửi trực tiếp cho bạnhoặc được gửi đến người nhận khác.

    • Chưa đọc – chỉ hiển thị các thư chưa đọc.

    • Chỉ hiển thị các thư được gắn cờ bởi bạn.

    • Chỉ hiển thị email được đánh dấu là quan trọng.

    • Xem thêm -lọc các kết quả của bạn dựa trên các tiêu chí nâng cao hơn, chẳng hạn như CC hoặc độ nhạy cảm.

  4. Chọn các Tìm kiếm gần đây để chạy lại các tìm kiếm gần đây.

    Lưu ý: Outlook chỉ lưu truy vấn tìm kiếm gần đây, chứ không phải kết quả.

  5. Chọn đóng tìm kiếm để đóng tab Tìm kiếm .

Bạn muốn xem thêm?

Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Tạo Thư mục Tìm kiếm

Tìm thư với Tìm kiếm Nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×