Chủ đề liên quan
×
Quản lý email
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Quản lý email

Tìm kiếm và lọc email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tìm kiếm là một công cụ mạnh mẽ để giúp tìm thư email ở bất cứ đâu trong Outlook.

Tìm kiếm email

 1. Chọn thanh tìm kiếm, nằm bên trên dải băng Outlook. 

 2. Nhập tên, chủ đề hoặc cụm từ có trong thư email mà bạn muốn tìm. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh một giai đoạn để tìm kiếm các từ theo thứ tự chính xác đó. 

Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn

 1. Chọn thanh tìm kiếm và nhập tên hoặc chủ đề.

 2. Chọn một tùy chọn để tinh chỉnh hoặc mở rộng tìm kiếm của bạn: Tất cả Hộp thư, Hộp thư Hiện tại, Thư mục Hiện tại, Thư mục con hoặc Tất cả Các mục Outlook.

 3. Bạn cũng có thể chọn một thể loại bên trong nhóm Tinh chỉnh để lọc thêm kết quả tìm kiếm của mình:

  • Từ – chỉ hiển thị kết quả từ một người cụ thể.

  • Chủ đề - chỉ hiển thị kết quả dựa trên chủ đề.

  • Có Phần đính kèm – chỉ hiển thị email có tệp đính kèm.

  • Đã phân loại – chỉ hiển thị kết quả có một thể loại cụ thể được gán cho chúng.

  • Gửi Đến – tìm kiếm các thư được Gửi cho Bạn, Không Được gửi Trực tiếp cho Bạn hoặc Được gửi đến Một Người nhận Khác.

  • Chưa đọc – chỉ hiển thị thư chưa đọc.

  • Đã gắn cờ - chỉ hiển thị các thư được bạn gắn cờ.

  • Quan trọng - chỉ hiển thị các email được đánh dấu là Quan trọng.

  • Khác - lọc kết quả của bạn dựa trên tiêu chí nâng cao hơn, chẳng hạn như Cc hoặc Độ nhạy cảm.

 4. Chọn Tìm kiếm Gần đây để chạy lại các tìm kiếm gần đây.

  Lưu ý: Outlook chỉ lưu truy vấn tìm kiếm gần đây, chứ không lưu kết quả.

 5. Chọn Đóng Tìm kiếm để đóng tab Tìm kiếm.

Bạn muốn xem thêm?

Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Tạo Thư mục Tìm kiếm

Tìm thư với Tìm kiếm Nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×