Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tùy chỉnh site SharePoint của bạn

Có một số điều bạn có thể thực hiện để tùy chỉnh site SharePoint trong Microsoft 365 hoặc SharePoint Server 2019 của mình. Các mục dưới đây liệt kê các thao tác đó và cung cấp liên kết bổ sung thông tin về cách thực hiện từng tác vụ.

Bạn cũng có thể tải xuống đồ họa thông tin với tổng quan ở mức cao về các cách khác nhau mà bạn có thể tùy chỉnh cho SharePoint của mình.

Tùy chỉnh chủ đề

Bạn có thể thay đổi diện mạo của site SharePoint bạn để phù hợp với thương hiệu của tổ chức bạn.

Thay đổi chủ đề cho site SharePoint của bạn

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh chủ đề cho site của bạn, xem mục Thay đổi giao diện cho site SharePoint của bạn.

Tùy chỉnh đầu trang

Bạn có thể thay đổi đầu trang và logo cho trang SharePoint của mình.

Lưu ý: Các bố trí đầu trang tối thiểu và mở rộng sẽ tạm thời bị loại bỏ khỏi pa-nen Thay đổi giao diện cho khách hàng đám mây GCC, GCC High, DoD, Gallatin và Sovereign. Các site sử dụng tiêu đề tối thiểu sẽ tự động chuyển sang tiêu đề thu gọn và các site sử dụng bố cục đầu trang mở rộng sẽ tự động chuyển sang tiêu đề tiêu chuẩn.

Thay đổi tiêu đề giao diện

Đề xuất hình ảnh tiêu đề site

Ngoài các trang, bạn có thể muốn thêm logo hoặc hình ảnh tùy chỉnh trong bố trí mở rộng. Dưới đây là các đề xuất về kích thước cho các yếu tố đó.

Phần tử

Mô tả

Đề xuất

Chiều rộng x Chiều cao tính bằng điểm ảnh

Logo site

Logo lớn hơn có thể không vuông và trong suốt tùy thuộc vào thiết kế được tải lên.

192 x 64 

Định dạng: PNG, JPEG, SVG (SVG không được phép trên các trang web được kết nối nhóm)

Hình thu nhỏ logo site

Hình thu nhỏ logo hình vuông được sử dụng nếu không có logo site nào được tải lên hoặc ở những nơi bắt buộc phải có định dạng hình vuông.

Phần tử này là bắt buộc.

64 x 64 

Định dạng: PNG, JPEG, SVG (SVG không được phép trên các trang web được kết nối nhóm)

Logo site bố trí mở rộng

Bố trí đầu trang mở rộng có độ rộng logo site mở rộng.

300 x 64p

Định dạng: JPEG, PNG, SVG

Ảnh nền Bố trí Mở rộng

Một hình nền mới có thể được sử dụng với đầu trang mở rộng.

2560 x 164

Định dạng: JPEG, PNG

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh tiêu đề site của site, hãy xem Thay đổi diện mạo SharePoint site của bạn.

Thay đổi logo

Một cách để bạn có thể tùy chỉnh SharePoint site của mình là thay đổi logo site.

Thay đổi logo cho site SharePoint của bạn

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi logo cho site của bạn, hãy xem mục Quản lý cài đặt site SharePoint của bạn.

Chỉnh sửa dẫn hướng

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các liên kết trên dẫn hướng site của mình.

Thêm liên kết vào dẫn hướng bên trái site nhóm SharePoint

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa dẫn hướng site của bạn, xem mục Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi diện mạo của dẫn hướng site, hãy xem Thay đổi diện mạo SharePoint site của bạn.

Thêm chân trang của site

Bạn có thể thêm chân trang của site và sửa nối kết dẫn hướng chân trang vào trang site liên lạc. Chúng không sẵn dùng cho các trang danh sách, trang thư viện hoặc các trang khác trên site của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy Thay đổi giao diện trên menu Cài đặt, bạn có thể không có quyền quản lý tùy chọn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hiểu các mức cấp phép SharePoint hoặc hỏi người quản trị của bạn.

SharePoint chân trang của site

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh chủ đề cho site của bạn, xem mục Thay đổi giao diện cho site SharePoint của bạn.

Thêm và chỉnh sửa trang

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và tùy chỉnh các trang trên site của mình với các bố trí thích ứng phong phú.

Bố trí mục

Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm trang vào site.

Thêm phần web

Phần web cung cấp cho bạn một cách để thêm nội dung mạnh mẽ vào site SharePoint bạn.

Nút Thêm vào trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm phần web, hãy xem mục Sử dụng phần web SharePoint trang.

Bạn cần tạo một SharePoint web?

Hãy xem qua một trong các bài viết dưới đây để tạo site trong SharePoint.

Tạo site nhóm trong SharePoint

Tạo site liên lạc trong SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×