Chủ đề liên quan
×
Giới thiệu về PowerPoint
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Giới thiệu về PowerPoint

Tạo bản trình bày

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo bản trình bày từ đầu hoặc từ một chủ đề. Tất cả chủ đề đều có một bảng màu và phông chữ được thiết kế để hoạt động cùng nhau. 

Tạo bản trình bày trống

  1. Mở PowerPoint.

  2. Chọn một trong các Bản trình bày Trống, rồi bắt đầu nhập. 

Lưu ý:  Microsoft 365 đăng ký sẽ tìm thấy Ý tưởng thiết kế dựa trên từ bạn nhập. Bạn có thể duyệt và chọn một diện trang mới.

Tạo một bản trình bày từ một chủ đề

  1. Chọn Tệp > Mới.

  2. Bấm đúp vào một chủ đề trong bộ sưu tập để tạo một bản trình bày trong chủ đề đó. Hoặc tìm kiếm thêm mẫu.

Bạn muốn xem thêm?

Áp dụng hoặc thay đổi bố trí trang chiếu

Áp dụng mẫu cho bản trình bày của bạn

Tạo và lưu mẫu PowerPoint

Tải mẫu Microsoft PowerPoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×