Chủ đề liên quan
×
Outlook cho Mac
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Outlook cho Mac

Tạo danh sách liên hệ

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Trong Outlook for Mac, bạn có thể tạo một danh sách liên hệ để cho phép bạn và người khác gửi email cho tất cả mọi người trong danh sách mà không cần phải nhập địa chỉ email của từng người.

Tạo danh sách liên hệ

  1. Chọn biểu tượng mọi người , rồi chọn danh sách liên hệ mới.

  2. Chọn + Thêm để thêm ai đó vào danh sách liên hệ và nhập tên của họ.

    Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email, hoặc thậm chí là một danh sách liên hệ.

  3. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy chọn lưu & đóng.

Gửi email đến một danh sách liên hệ

  1. Chọn biểu tượng thư , rồi chọn email mới.

  2. Trên dòng tới , hãy nhập tên danh sách liên hệ.

    Tất cả mọi người trong danh sách liên hệ sẽ nhận được email.

Bạn muốn thêm nữa?

Trợ giúp Outlook 2016 cho máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×