Outlook cho Mac

Thêm liên hệ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Theo dõi tất cả mọi người mà bạn liên lạc bằng cách tạo và chỉnh sửa liên hệ Outlook. Sau khi bạn đã lưu một người nào đó dưới dạng liên hệ, bạn có thể nhập vài chữ cái đầu tiên của tên người đó vào email và Outlook sẽ điền địa chỉ email của họ cho bạn.

Thêm liên hệ từ email

  1. Bấm chuột phải vào tên trên dòng Đến, Cc,Bcchoặc Từ.

  2. Chọn Mở liên Outlook hệ.

  3. Thêm bất kỳ chi tiết bổ sung nào mà bạn muốn.

  4. Chọn Lưu & Đóng.

Thêm liên hệ từ đầu

  1. Chọn Mọi người > Hệ Mới.

  2. Thêm chi tiết liên hệ.

  3. Chọn Lưu & Đóng.

Bạn muốn xem thêm?

Outlook 2016 trợ giúp cho máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×