Chủ đề liên quan
×
Hoạt hình, video & âm thanh
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hoạt hình, video & âm thanh

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình dạng, bảng, Đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Hiệu ứng có thể làm cho đối tượng xuất hiện, biến mất hoặc di chuyển. Chúng có thể thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc đối tượng. Hiệu ứng có thể phản hồi khi bấm chuột hoặc các hành động khác, mang lại cảm giác tương tác cho bản trình bày của bạn. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ngoài ra, còn có video về tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản.

Thêm hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình và nhiều nội dung khác trong bản trình bày

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn một hiệu ứng.

Quản lý hoạt hình và hiệu ứng

Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu hoạt hình trong bản trình bày:

 • Khi bấm: Bắt đầu hoạt hình khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Cùng hiệu ứng trước: Phát hoạt hình cùng một lúc với hoạt hình trước đó theo trình tự của bạn.

 • Sau hiệu ứng trước: Bắt đầu hoạt hình ngay sau khi hoạt hình trước đó kết thúc.

 • Thời lượng: Kéo dài hoặc rút ngắn thời gian hiệu ứng xuất hiện.

 • Độ trễ: Thêm thời gian trước khi hiệu ứng chạy.

Thêm nhiều hiệu ứng hơn cho hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản chứa hoạt hình.

 2. Chọn Thêm hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thay đổi thứ tự của hoạt hình

 1. Chọn vạch dấu hoạt hình.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Di chuyển sớm hơn: Để hoạt hình xuất hiện sớm hơn trong trình tự.

  • Di chuyển muộn hơn: Để hoạt hình diễn ra muộn hơn trong trình tự.

Thêm hoạt hình vào các đối tượng được nhóm

Bạn có thể thêm hoạt hình vào các đối tượng, văn bản và nhiều nội dung khác được nhóm.

 1. Nhấn Ctrl, rồi chọn đối tượng bạn muốn.

 2. Chọn Định dạng > Nhóm > Nhóm để nhóm các đối tượng lại với nhau.

 3. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thêm hoạt hình vào văn bản, đối tượng hoặc biểu đồ

 • Chọn mục bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình, bấm tab Hoạt hình, rồi chọn một trong các mục sau:

  Nếu bạn muốn một mục

  Bấm vào đây trên tab Hoạt hình của dải băng

  Xuất hiện trên trang chiếu

  Chọn một trong các tùy chọn di chuyển để tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

  (Bấm vào mũi tên phải để xem thêm lựa chọn)

  Nhận sự nhấn mạnh

  Chọn một trong các tùy chọn nhấn mạnh để tô sáng văn bản hoặc đối tượng

  Thoát trang chiếu

  Chọn một trong các tùy chọn thoát ra để tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng để đối tượng biến mất khỏi màn hình

  Đi theo một đường dẫn đã xác định

  Chọn một trong các tùy chọn Đường Di chuyển để khiến đối tượng di chuyển theo cách xác định

Bạn có thể áp dụng nhiều hoạt hình cho một đối tượng duy nhất. Chỉ cần chọn lại đối tượng và áp dụng hiệu ứng bổ sung.

Mỗi hiệu ứng hoạt hình được thể hiện trên trang chiếu bằng một số Số hoạt hình bên cạnh đối tượng, cho biết thứ tự phát.  Nếu hai hiệu ứng hoạt hình được đặt để phát cùng một lúc, chúng được thể hiện bằng một chồng đánh số Chồng hiệu ứng hoạt hình được đánh số.

Sửa hiệu ứng hoạt hình

Để thay đổi, loại bỏ hoặc sắp xếp lại các hiệu ứng hoạt hình:

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn, rồi bấm vào số hiệu ứng hoạt hình bạn muốn sửa đổi.

 2. Ngăn Hoạt hình ở bên phải hiển thị tất cả hoạt hình trên trang chiếu.

  Đặt tùy chọn hoạt hình trong ngăn thuộc tính

  Tại đây bạn có thể:

  • Sắp xếp lại hoặc loại bỏ hoạt hình trong Phát Từ

  • Thay đổi cách hoạt hình hoạt động hoặc thêm âm thanh trong Tùy chọn Hiệu ứng

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Tùy chọn Hiệu ứng của ngăn Hoạt hình với menu Âm thanh được bung rộng.

  • Thay đổi cách hoạt hình bắt đầu và thời lượng hoạt hình kéo dài trong Thời gian

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Đặt thời gian của ngăn Hoạt hình với các tùy chọn Bắt đầu, Thời lượng, Trì hoãn và Lặp lại cùng một hộp kiểm cho Tua lại khi phát xong.

  • Để hiển thị biểu đồ trống ở đầu hoạt hình, với hiệu ứng hoạt hình được chọn trong Ngăn Hoạt hình, bên dưới Hoạt hình Biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Bắt đầu hoạt hình bằng cách vẽ nền biểu đồ .

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Hoạt hình Biểu đồ của ngăn Hoạt hình với tùy chọn menu thả xuống Đồ họa nhóm và hộp kiểm cho hoạt hình Bắt đầu bằng cách vẽ nền biểu đồ.

Chọn Phát Từ để xem trước các thay đổi của bạn.

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng với đường di chuyển

Thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các điểm dấu đầu dòng mỗi lần

Thêm hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình và nhiều nội dung khác trong bản trình bày

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn một hiệu ứng hoạt hình.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn một hiệu ứng.

Quản lý hoạt hình và hiệu ứng

Tùy chọn Bắt đầu trên tab Hoạt hình cung cấp cho bạn các cách khác nhau để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày của bạn:

 • Khi Bấm: Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Với Hiệu ứng trước: Hiệu ứng hoạt hình phát cùng lúc với hoạt hình trước đó theo trình tự của bạn.

 • Sau Hiệu ứng trước: Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ngay sau khi hiệu ứng trước đó diễn ra.

Có hai tùy chọn khác liên quan đến việc đặt thời gian trên tab Hoạt hình:

 • Thời lượng: Cho phép bạn kéo dài hoặc rút ngắn hiệu ứng hoạt hình.

 • Độ trễ: Cho phép bạn thêm thời gian trước khi hiệu ứng hoạt hình chạy.

Thêm nhiều hiệu ứng hơn cho một đối tượng

 1. Trên tab Hoạt hình , chọn Ngăn  Hoạt hình.

 2. Chọn đối tượng bạn muốn thêm hiệu ứng.

 3. Ở đầu ngăn Hoạt hình, chọn Thêm

  Hiệu ứng mới được thêm vào cuối danh sách hiệu ứng. Nó được đặt tên theo đối tượng. PowerPoint tự động gán hiệu ứng mặc định, chẳng hạn như Mờ dần.

 4. Chọn hiệu ứng mới để mở. Sau đó, chọn hiệu ứng hoạt hình bạn muốn gán cho hiệu ứng đó, rồi điều chỉnh Bắt đầu, Thời lượng và Trì hoãn, nếu cần.

Thay đổi thứ tự của hoạt hình

 1. Trên tab Hoạt hình , chọn Ngăn  Hoạt hình.

  Các hiệu ứng hoạt hình được liệt kê theo thứ tự.

 2. Chọn hiệu ứng hoạt hình bạn muốn di chuyển. 

 3. Bấm và giữ, sau đó kéo nó lên trên hoặc xuống dưới để đặt nó ở vị trí thích hợp trong danh sách. 

 4. Đường ngang mỏng, màu đỏ chỉ cho bạn vị trí bạn có thể đặt hiệu ứng trong danh sách. Nhả nút chuột để đặt mục vào khe đó. 

  Mẹo: Bạn có thể nhấn Ctrl+Z để hoàn tác một thao tác di chuyển vô tình. 

Thêm hoạt hình vào các đối tượng được nhóm

Bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình vào đối tượng, văn bản và nhiều nội dung khác được nhóm.

 1. Nhấn Ctrl, rồi chọn đối tượng bạn muốn.

 2. Trên tab Hình dạng, chọn Nhóm Nút Nhóm.nhóm > nhóm các đối tượng lại với nhau.

 3. Chọn tab Hoạt hình , rồi chọn một hiệu ứng hoạt hình.

Xem thêm

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng, từng từ hoặc từng chữ cái một

Thêm ảnh GIF động vào trang chiếu

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng

Thêm hiệu ứng hoạt hình đường di chuyển

Các hiệu ứng hoạt hình 3D trong PowerPoint

Chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Sự khác biệt giữa hiệu ứng hoạt hình và chuyển tiếp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×