Chủ đề liên quan
×
Hoạt hình, video & âm thanh
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hoạt hình, video & âm thanh

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình dạng, bảng, Đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Hiệu ứng có thể làm cho đối tượng xuất hiện, biến mất hoặc di chuyển. Chúng có thể thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc đối tượng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ngoài ra, còn có video về tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản.

Thêm hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình và nhiều nội dung khác trong bản trình bày

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn một hiệu ứng.

Quản lý hoạt hình và hiệu ứng

Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu hoạt hình trong bản trình bày:

 • Khi bấm: Bắt đầu hoạt hình khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Cùng hiệu ứng trước: Phát hoạt hình cùng một lúc với hoạt hình trước đó theo trình tự của bạn.

 • Sau hiệu ứng trước: Bắt đầu hoạt hình ngay sau khi hoạt hình trước đó kết thúc.

 • Thời lượng: Kéo dài hoặc rút ngắn thời gian hiệu ứng xuất hiện.

 • Độ trễ: Thêm thời gian trước khi hiệu ứng chạy.

Thêm nhiều hiệu ứng hơn cho hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản chứa hoạt hình.

 2. Chọn Thêm hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thay đổi thứ tự của hoạt hình

 1. Chọn vạch dấu hoạt hình.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Di chuyển sớm hơn: Để hoạt hình xuất hiện sớm hơn trong trình tự.

  • Di chuyển muộn hơn: Để hoạt hình diễn ra muộn hơn trong trình tự.

Thêm hoạt hình vào các đối tượng được nhóm

Bạn có thể thêm hoạt hình vào các đối tượng, văn bản và nhiều nội dung khác được nhóm.

 1. Nhấn Ctrl, rồi chọn đối tượng bạn muốn.

 2. Chọn Định dạng > Nhóm > Nhóm để nhóm các đối tượng lại với nhau.

 3. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thêm hoạt hình vào đối tượng

 1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm, rồi chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn.

  Nhóm Hoạt hình trên tab Hoạt hình.

  Các hiệu ứng phổ biến nhất sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn xem thêm, hãy bấm vào tùy chọn Xem thêm ở cuối thư viện.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Tốc độ hiệu ứng được xác định bởi cài đặt Thời lượng.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn hoạt hình diễn ra.

  Tùy chọn Thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu: 0,01 giây. Bạn có thể nhập thời lượng hoặc sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để chọn giá trị tăng tiêu chuẩn.)

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, hãy mở danh sách Bắt đầu và chọn một trong ba tùy chọn được mô tả bên dưới:

  Các tùy chọn bắt đầu cho hoạt hình trong PowerPoint

  Chọn

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Khi bấm

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Cùng hiệu ứng trước

  Cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một lần bấm sẽ bắt đầu hai hiệu ứng hoạt hình trở lên cùng lúc.)

  Sau hiệu ứng trước

  Ngay sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách phát xong. (Bạn không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình này.)

Tùy chọn Độ trễ xác định khoảng thời gian trước khi một hiệu ứng hoạt hình nhất định bắt đầu — sau khi bạn bấm hoặc sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó kết thúc.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Độ trễ, hãy chỉ định khoảng thời gian tính theo giây.

Tùy chọn Độ trễ hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Để sắp xếp lại một nhóm hoạt hình trên trang chiếu:

 1. Mở ngăn Hoạt hình: Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, chọn Ngăn Hoạt hình.

 2. Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bên dưới Sắp xếp lại Hoạt hình, chọn một trong những tùy chọn sau:

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint
  • Chọn Di chuyển Sớm hơn để di chuyển hiệu ứng lên một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển Muộn hơn để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần, để di chuyển hiệu ứng đã chọn đến vị trí thích hợp trong thứ tự hoạt hình.

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, một vạch dấu bằng số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó để cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu hiện tại.

 1. Chọn số của hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Để xem thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy tham khảo mục Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt các hiệu ứng hoạt hình.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm nhiều hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Thêm Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình.

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy thực hiện như sau:

 • Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Xem trước, bấm vào Xem trước.

  nhóm xem trước trên tab hoạt hình.

Tránh việc phải tạo hiệu ứng hoạt hình thủ công cho một vài đối tượng theo cùng một cách: Sử dụng Bút Hoạt hình để sao chép hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác. Để biết chi tiết đầy đủ và minh họa nhanh bằng video, hãy xem mục Sao chép hoạt hình bằng Bút Hoạt hình.

Bút Hoạt hình sẵn có trên dải băng thanh công cụ Hoạt hình khi chọn nội dung được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Thêm hoạt hình vào văn bản, đối tượng hoặc biểu đồ

 • Chọn mục bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình, bấm tab Hoạt hình, rồi chọn một trong các mục sau:

  Nếu bạn muốn một mục

  Bấm vào đây trên tab Hoạt hình của dải băng

  Xuất hiện trên trang chiếu

  Chọn một trong các tùy chọn di chuyển để tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

  (Bấm vào mũi tên phải để xem thêm lựa chọn)

  Nhận sự nhấn mạnh

  Chọn một trong các tùy chọn nhấn mạnh để tô sáng văn bản hoặc đối tượng

  Thoát trang chiếu

  Chọn một trong các tùy chọn thoát ra để tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng để đối tượng biến mất khỏi màn hình

  Đi theo một đường dẫn đã xác định

  Chọn một trong các tùy chọn Đường Di chuyển để khiến đối tượng di chuyển theo cách xác định

Bạn có thể áp dụng nhiều hoạt hình cho một đối tượng duy nhất. Chỉ cần chọn lại đối tượng và áp dụng hiệu ứng bổ sung.

Mỗi hiệu ứng hoạt hình được thể hiện trên trang chiếu bằng một số Số hoạt hình bên cạnh đối tượng, cho biết thứ tự phát.  Nếu hai hiệu ứng hoạt hình được đặt để phát cùng một lúc, chúng được thể hiện bằng một chồng đánh số Chồng hiệu ứng hoạt hình được đánh số.

Sửa hiệu ứng hoạt hình

Để thay đổi, loại bỏ hoặc sắp xếp lại các hiệu ứng hoạt hình:

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn, rồi bấm vào số hiệu ứng hoạt hình bạn muốn sửa đổi.

 2. Ngăn Hoạt hình ở bên phải hiển thị tất cả hoạt hình trên trang chiếu.

  Đặt tùy chọn hoạt hình trong ngăn thuộc tính

  Tại đây bạn có thể:

  • Sắp xếp lại hoặc loại bỏ hoạt hình trong Phát Từ

  • Thay đổi cách hoạt hình hoạt động hoặc thêm âm thanh trong Tùy chọn Hiệu ứng

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Tùy chọn Hiệu ứng của ngăn Hoạt hình với menu Âm thanh được bung rộng.

  • Thay đổi cách hoạt hình bắt đầu và thời lượng hoạt hình kéo dài trong Thời gian

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Đặt thời gian của ngăn Hoạt hình với các tùy chọn Bắt đầu, Thời lượng, Trì hoãn và Lặp lại cùng một hộp kiểm cho Tua lại khi phát xong.

  • Để hiển thị biểu đồ trống ở đầu hoạt hình, với hiệu ứng hoạt hình được chọn trong Ngăn Hoạt hình, bên dưới Hoạt hình Biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Bắt đầu hoạt hình bằng cách vẽ nền biểu đồ .

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Hoạt hình Biểu đồ của ngăn Hoạt hình với tùy chọn menu thả xuống Đồ họa nhóm và hộp kiểm cho hoạt hình Bắt đầu bằng cách vẽ nền biểu đồ.

Chọn Phát Từ để xem trước các thay đổi của bạn.

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng với đường di chuyển

Thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các điểm dấu đầu dòng mỗi lần

Áp dụng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản trên trang chiếu mà bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  "Đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất cứ thứ gì trên trang chiếu, như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Núm điều khiển đổi cỡ sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng khi bạn chọn đối tượng đó trên trang chiếu. (Đối với mục đích hoạt hình, một đoạn văn bên trong hộp văn bản cũng là một đối tượng nhưng đoạn văn sẽ không có núm điều khiển đổi cỡ khi chọn; thay vào đó, toàn bộ hộp văn bản sẽ có núm điều khiển đổi cỡ.)

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, hãy mở thư viện hoạt hình và chọn hoạt hình bạn muốn.

  Thư viện tùy chọn Hoạt hình trong PowerPoint Online
 3. Trên tab Hoạt hình, mở danh sách Tùy chọn hiệu ứng để chọn trong số các tùy chọn có sẵn. Các tùy chọn hiệu ứng có sẵn cho văn bản hoặc để chọn hướng hay độ rõ của hoạt hình. (Không phải tất cả hoạt hình đều có tùy chọn Hiệu ứng.)

 4. Để xem trước hoạt hình, trên tab Trình Chiếu của dải băng, chọn Phát từ đầu.

  Để bắt đầu trình chiếu, trên tab Dạng xem của dải băng, chọn Phát từ đầu.

  (Nếu bạn đã tắt Dải băng đơn giản thì bạn không có tab Trình Chiếu; thay vào đó, hãy sử dụng tab Xem để bắt đầu Trình Chiếu.)

 5. Trong dạng xem Trình Chiếu, bấm vào trang chiếu để phát một hiệu ứng hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, hãy mở thư viện hoạt hình và chọn Không có.

Thay đổi thứ tự các hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, một vạch dấu bằng số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó để cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu. Các vạch dấu này xuất hiện khi tab Hoạt hình của dải băng được chọn.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn một đối tượng được tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bấm vào Di chuyển Sớm hơn hoặc Di chuyển Muộn hơn.

  Mỗi lần bấm sẽ thay đổi vị trí của đối tượng tăng một lần trong thứ tự. Việc đánh số ở vạch dấu hoạt hình sẽ thay đổi để phản ánh thứ tự hiệu ứng.

Xem thêm

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng, từng từ hoặc từng chữ cái một

Thêm ảnh GIF động vào trang chiếu

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng

Thêm hiệu ứng hoạt hình đường di chuyển

Các hiệu ứng hoạt hình 3D trong PowerPoint

Chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Hoạt hình so với chuyển tiếp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×