Mục lục
×
Chia sẻ tài liệu của bạn
Chia sẻ tài liệu của bạn

Tạo liên kết có thể chia sẻ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo một nối kết có thể làm cho nó đơn giản để chia sẻ tài liệu trong email, tài liệu hoặc IM.

  1. Chọn Chia sẻ.

  2. Chọn sao chép liên kết.

  3. Dán liên kết bất cứ nơi nào bạn muốn.

    Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi bất kỳ quyền nào đối với nối kết, hãy chọn cài đặt liên kết.

Bạn muốn thêm nữa?

Chia sẻ tệp và thư mục của OneDrive

Office cho web bắt đầu nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×