Mục lục
×
Chia sẻ tài liệu của bạn
Chia sẻ tài liệu của bạn

Chia sẻ tài liệu của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Dù bạn đang làm việc trong Microsoft 365, thật đơn giản để chia sẻ tài liệu của bạn.

Chia sẻ tài liệu

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Chọn cài đặt liên kết.

 3. Chọn các quyền bạn muốn:

  • Bất kỳ ai có liên kết

  • Những người trong [tổ chức của bạn]

  • Những người có quyền truy nhập hiện có

  • Những người cụ thể

 4. Chọn nếu bạn muốn cho phép chỉnh sửa.

 5. Chọn Áp dụng.

 6. Nhập tên hoặc địa chỉ email cho những người bạn muốn chia sẻ.

 7. Thêm tin nhắn nếu bạn muốn.

 8. Chọn Gửi.

Chia sẻ nối kết sao chép

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Chọn các thiết đặt liên kết nếu bạn muốn thay đổi quyền.

 3. Chọn sao chép liên kết và chia sẻ liên kết Tuy nhiên bạn muốn, chẳng hạn như trong email, tài liệu hoặc im.

Bạn muốn thêm nữa?

Chia sẻ tệp và thư mục của OneDrive

Office cho web bắt đầu nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×