Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn có thể tạo tệp mới trong thư viện tài liệu mà không cần phải rời khỏi thư viện để thực hiện điều đó. Các kiểu tệp sẵn dùng trong ứng Microsoft 365 gồm:

 • Word liệu

 • Excel việc của bạn

 • PowerPoint bày

 • OneNote ghi chép

 • Biểu mẫu cho Excel 

Kiểu tệp bạn có thể tạo phụ thuộc vào mẫu hoặc mẫu mà chủ sở hữu hoặc người quản trị site của bạn đã liên kết với thư viện. Nếu bạn muốn tạo thêm một loại tệp trong thư viện, hãy liên hệ với người quản trị hoặc chủ sở hữu site của bạn.

Lưu ý: Để tải tệp hiện có lên thư viện tài liệu, hãy xem mục Tải tệp và thư mục lên thư viện tài liệu.

Để tạo tệp mới trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới vị trí trong thư viện tài liệu mà bạn muốn tạo tệp mới. Nếu bạn cần tạo thư mục mới để lưu trữ tệp, hãy xem mục Tạo thư mục trong thư viện tài liệu.

 2. Trên menu thư viện tài liệu chính, bấm vào Mới, rồi chọn loại tệp bạn muốn tạo.

  Lưu ý: Vùng chọn kiểu tệp có thể khác nhau.

  Để tạo tệp mới trong thư viện tài liệu, hãy mở menu Mới, rồi chọn loại tệp bạn muốn.

  Lưu ý: Để thêm liên kết vào thư viện tài liệu, hãy xem Thêm liên kết trong thư viện tài liệu.

 3. Thêm văn bản và các mục khác bạn muốn vào tệp của mình. Tệp mới của bạn được tự động lưu vào thư viện tài liệu và sẽ xuất hiện trong danh sách tệp. Tệp có tên tệp chung.

 4. Bấm vào mũi tên quay lại trong trình duyệt của bạn để trở về thư viện tài liệu khi hoàn tất.

 5. Nếu bạn không nhìn thấy tệp của bạn trong thư viện, hãy làm mới trình duyệt.

 6. Để đổi tên tệp, bấm vào Hiển thị Nút Hiện Hành động.  bên cạnh tài liệu, rồi bấm vào Đổitên , rồi nhập tên. 

Các bước bổ sung có thể bắt buộc

 • Tùy thuộc vào cách thiết lập thư viện của bạn, bạn có thể được nhắc để biết thêm thông tin về tệp khi bạn lưu tệp. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu chọn loại nội dung của tệp hoặc nhập thêm chi tiết về tệp.

 • Nếu bạn đang lưu tệp vào thư viện có đòi hỏi phải kiểm xuất tệp thì tệp sẽ được kiểm xuất trước cho bạn. Bạn phải kiểm nhập tệp trước khi người khác có thể chỉnh sửa tệp.

 • Nếu thư viện của bạn cần phê duyệt nội dung, tệp của bạn có thể cần được phê duyệt trước khi hiển thị cho tất cả mọi người có quyền xem các tệp trong thư viện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×