Thông thường, một dự án có ít nhất một tệp hoặc tài liệu cần được lưu trữ ở một nơi nào đó. Ví dụ, có thể có một kế hoạch dự án, báo cáo hoặc ảnh nhóm. Bạn có thể lưu trữ các mục này trên trang của bạn bằng cách thêm các tệp vào thư viện.

Đôi khi, một tệp có thể cụ thể cho một nhiệm vụ nhất định trong dự án của bạn. Ví dụ, bạn có thể đang sử dụng một trang để lập kế hoạch cho việc phát hành sản phẩm và một trong các nhiệm vụ trong dự án của bạn là thúc đẩy sản phẩm tại một sự kiện yêu cầu đi lại. Bạn có thể có một TỆP PDF của bản đồ đến vị trí sự kiện. Bạn có thể đính kèm PDF đó hoặc bất kỳ tệp liên quan nào khác, với nhiệm vụ được liên kết trong danh sách nhiệm vụ của bạn.

Để đính kèm tệp vào một nhiệm vụ:

 1. Trên khởi động nhanh, hãy bấm nhiệm vụ.

 2. Bấm vào khoảng trống bên cạnh hộp kiểm cho một nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ để chọn nó.

 3. Trên tab nhiệm vụ , trong nhóm hành động , hãy bấm đính kèm tệp.

 4. Bấm Duyệt.

 5. Trên hộp thoại chọn tệp để tải lên , xác định vị trí và chọn tệp mà bạn muốn đính kèm vào nhiệm vụ đó, rồi bấm mở.

 6. Trên hộp đính kèm tệp , hãy bấm OK để tải lên và đính kèm tệp vào nhiệm vụ đã chọn.

Bạn có thể xem một tệp mà bạn đã đính kèm vào một nhiệm vụ bằng cách bấm vào tên nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ để mở nó để xem. Bấm vào tên của tệp, bên cạnh phần đính kèm, để mở nó.

Để loại bỏ tệp được đính kèm vào một tác vụ:

 1. Trên khởi động nhanh, hãy bấm nhiệm vụ.

 2. Bấm vào khoảng trống bên cạnh hộp kiểm cho một nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ để chọn nó.

 3. Trên tab nhiệm vụ , trong nhóm quản lý , bấm sửa mục.

 4. Bấm xóa, bên cạnh tên tệp, được liệt kê bên cạnh phần đính kèm.

 5. Bấm lưu để lưu thay đổi.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×