Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu nhanh Access
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Bắt đầu nhanh Access

Tạo truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo

Tạo truy vấn chọn

Tạo truy vấn để tập trung vào dữ liệu cụ thể.

  1. Chọn Tạo > Trình hướng dẫn Truy vấn .

  2. Chọn Truy vấn Đơn giản, rồi chọn OK.

  3. Chọn bảng có chứa trường, thêm Trường Sẵn có, bạn muốn đối với Các trường đã Chọn, rồi chọn Tiếp theo.

  4. Chọn bạn muốn mở truy vấn trong dạng xem Biểu dữ liệu hay sửa đổi truy vấn trong cửa sổ Thiết kế, rồi chọn Kết thúc.

Để biết thêm thông tin, xem mục Bắt đầu với truy vấn hoặc Tạo truy vấn chọn đơn giản.

Trong hộp thoại Trình hướng dẫn Truy vấn Đơn giản, chọn trường bạn muốn sử dụng.

Tạo biểu mẫu tách

Biểu mẫu tách cung cấp cho bạn đồng thời hai dạng xem dữ liệu — dạng xem Biểu dữ liệu và dạng xem Biểu mẫu. Ví dụ: sử dụng dạng xem Biểu dữ liệu để tìm bản ghi, rồi sử dụng dạng xem Biểu mẫu để chỉnh sửa bản ghi.

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu.

  2. Chọn Tạo > Thêm Biểu mẫu > Tách Biểu mẫu.

Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo biểu mẫu tách.

Biểu mẫu tách

Tạo báo cáo

  1. Chọn Tạo > Trình hướng dẫn Báo cáo.

  2. Chọn bảng hoặc truy vấn, bấm đúp vào từng trường trong mục Trường Sẵn có mà bạn muốn thêm vào báo cáo, rồi chọn Tiếp theo.

  3. Bấm đúp vào trường bạn muốn nhóm theo, rồi chọn Tiếp theo.

  4. Hoàn tất phần còn lại của màn hình trình hướng dẫn, rồi chọn Kết thúc.

Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo báo cáo cơ bản hoặc Tạo báo cáo đơn giản.

Một trang trong Trình hướng dẫn Báo cáo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×