Mục lục
×
Bắt đầu Nhanh với Microsoft To-Do
Bắt đầu Nhanh với Microsoft To-Do

Tạo và chia sẻ danh sách

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Tạo danh sách  

Để tạo danh sách mới, hãy chọn + danh sách mới trong menu danh sách của bạn. Điều này sẽ tạo ra một danh sách có tiêu đề mà bạn có thể đổi tên. 

Chia sẻ danh sách

Để chia sẻ danh sách, hãy mở menu chia sẻ bằng cách chọn biểu tượng chia sẻ ở phía trên cùng bên phải của danh sách bất kỳ mà bạn đã tạo.

Nút chia sẻ danh sách được chọn

Sau khi menu chia sẻ mở ra, hãy chọn tạo liên kết thư mời > sao chép liênkết, rồi dán nối kết chia sẻ trong ứng dụng email hoặc thư Messenger yêu thích của bạn để gửi đến cộng tác viên của bạn.

Ảnh chụp màn hình hiển thị menu chia sẻ

Để tắt nối kết chia sẻ hoặc giới hạn chia sẻ với các thành viên hiện tại của danh sách, hãy chọn biểu tượng chia sẻ để mở menu chia sẻ. Chọn quản lý quyền truy nhập> giới hạn cho các thành viên hiện tại và không có thành viên bổ sung sẽ có thể tham gia vào danh sách.

Bạn cũng có thể chọn ngừng chia sẻ để tắt nối kết chia sẻ. Sau khi bạn ngừng chia sẻ, các thành viên danh sách hiện tại sẽ không còn có quyền truy nhập và danh sách của bạn sẽ trở lại riêng tư.

Microsoft để làm hỗ trợ chia sẻ danh sách cho các kịch bản sau đây: 

  • Chia sẻ giữa các tài khoản Microsoft cá nhân.

  • Chia sẻ giữa các tài khoản trong cùng một vị trí của công việc hoặc giáo dục.

  • Chia sẻ từ tài khoản Microsoft cá nhân để làm việc tài khoản, miễn là người quản trị của tổ chức đã bật tính năng này. (Lưu ý: hiện tại bạn không thể chia sẻ từ tài khoản công việc với tài khoản Microsoft cá nhân.)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×