Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu nhanh Microsoft To Do
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Bắt đầu nhanh Microsoft To Do

Thêm ngày đến hạn và lời nhắc

Dùng ngày đến hạn và lời nhắc để tiếp tục mọi thứ theo dõi. Nhiệm vụ đã lên lịch sẽ tự động xuất hiện trong danh sách thông minh theo kế hoạch, nơi bạn có thể xem các nhiệm vụ của mình đến ngày hôm nay, ngày mai, và hơn thế nữa. 

Danh sách thông minh đã lên kế hoạch với nhiệm vụ được sắp xếp theo trước, hôm nay và ngày mai

Thêm ngày đến hạn

  1. Chọn một nhiệm vụ để xem chi tiết dạng xem.

  2. Chọn Thêm ngày đến hạn và chọn khi nhiệm vụ sẽ là do: hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc ngày bạn chọn. 

Thêm ngày đến hạn được chọn với tùy chọn để chọn ngày hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc chọn ngày

Thêm lời nhắc

  1. Chọn một tác vụ.

  2. Chọn nhắc tôi và chọn khi nào bạn sẽ được nhắc: sau ngày hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc ngày và thời gian bạn chọn.

Nhắc tôi được chọn tùy chọn để chọn ngày hôm nay sau, ngày mai, tuần tới hoặc chọn thời gian &

Đặt ngày đến hạn lặp lại

  1. Chọn một tác vụ.

  2. Chọn lặp lại và chọn khi nhiệm vụ của bạn sẽ lặp lại: hàng ngày, vào ngày trong tuần, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc một bản lặp lại tùy chỉnh.

Lặp lại được chọn với tùy chọn để chọn hàng ngày, ngày trong tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc tùy chỉnh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×