Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft 365 tự động áp dụng định dạng chỉ số trên cho các đầu của số thứ tự, là các số hiển thị vị trí tương đối của nội dung nào đó trong một chuỗi, chẳng hạn như 21st, 22nd, 23rd, v.v.

Đây là cách bạn có thể dừng định dạng tự động bằng cách hủy chế độ chỉ số trên.

  1. Chọn Tệp>chọn.

  2. Chọn Kiểm lỗi, rồi bên dưới tùy chọn Tự Sửa, chọn Tùy chọn Tự Sửa.

  3. Đi tới Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, rồi xóa Số thứ tự (1st) có chỉ số trên để ngăn ứng dụng áp dụng định dạng chỉ số trên cho số.

  1. Trên menu Word hoặc PowerPoint, chọn Tùy chọn, rồi chọn Tự Sửa.

  2. Đi tới Tự Định dạng khi Bạn Nhập, rồi xóa Số thứ tự (1st) có chỉ số trên để ngăn ứng dụng áp dụng định dạng chỉ số trên cho số.

Xem thêm

Định dạng văn bản thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới trong Word và OneNote

Định dạng văn bản thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới trong PowerPoint

Đặt cấu hình hoặc tắt tính năng định dạng văn bản tự động (Tự Định dạng)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×