Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bạn cần một máy tính chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 để cài đặt Office 2013 hay Office 2016.

Lưu ý: Windows 7, Windows 8, Windows XP và Vista không được hỗ trợ. Hãy cân nhắc nâng cấp lên phiên bản Windows mới nhất. Office 2013 sẽ không được hỗ trợ trong năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Kết thúc hỗ trợ cho Office 2013.

Nếu bạn thử cài đặt Office 2016 hoặc Office 2013 trên PC chạy Windows XP hoặc Windows Vista, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Đây là một số lỗi bạn có thể gặp phải:

  • Cài đặt Office 2016: Điểm nhập quy trình SetWaitableTimerEx không thể nằm trong thư viện liên kết động KERNEL32.dll

  • Cài đặt Office 2013: Điểm nhập quy trình K32GetProcessImageFileNameW không thể nằm trong thư viện liên kết động KERNEL32.dll

Xem thêm

Dừng hỗ trợ cho Windows 7 và Office

Kết thúc hỗ trợ dành cho Windows 8 và Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×