Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về việc tạo công thức tính toán cho cả cột được tính và số đo Power Pivot. Nếu bạn mới dùng DAX, hãy đảm bảo kiểm tra Hướng dẫn Nhanh: Tìm hiểu Kiến thức cơ bản về DAX trong 30 Phút.

Thông tin cơ bản về Công thức

Power Pivot biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) để tạo các phép tính tùy chỉnh trong Power Pivot bảng và Excel PivotTable. DAX bao gồm một số hàm được sử dụng trong công thức Excel và các hàm bổ sung được thiết kế để hoạt động với dữ liệu có quan hệ và thực hiện tổng hợp động.

Dưới đây là một số công thức cơ bản có thể được sử dụng trong một cột được tính toán:

Công thức

Mô tả

=TODAY()

Chèn ngày hôm nay vào mọi hàng của cột.

=3

Chèn giá trị 3 vào mỗi hàng của cột.

=[Column1] + [Column2]

Cộng giá trị vào cùng hàng [Cột 1] và [Cột2] và đặt kết quả vào cùng hàng của cột được tính đó.

Bạn có thể tạo Power Pivot thức cho các cột được tính toán nhiều như khi bạn tạo công thức trong Microsoft Excel.

Hãy làm theo các bước sau đây khi bạn tạo công thức:

 • Mỗi công thức phải bắt đầu bằng dấu bằng.

 • Bạn có thể nhập hoặc chọn tên hàm hoặc nhập biểu thức.

 • Bắt đầu nhập vài chữ cái đầu tiên của hàm hoặc tên mà bạn muốn và Tự động Hoàn tất sẽ hiển thị danh sách các hàm, bảng và cột sẵn dùng. Nhấn TAB để thêm một mục từ danh sách Tự động hoàn tất vào công thức.

 • Bấm vào nút Fx để hiển thị danh sách các hàm sẵn dùng. Để chọn hàm từ danh sách thả xuống, sử dụng các phím mũi tên để tô sáng mục, rồi bấm Ok để thêm hàm vào công thức.

 • Cung cấp các đối số cho hàm bằng cách chọn chúng từ danh sách thả xuống gồm các bảng và cột khả thi, hoặc bằng cách nhập giá trị hay hàm khác.

 • Kiểm tra lỗi cú pháp: đảm bảo rằng tất cả các dấu ngoặc đơn đều đóng và các cột, bảng và giá trị được tham chiếu đúng.

 • Nhấn ENTER để chấp nhận công thức.

Lưu ý: Trong cột được tính, ngay khi bạn chấp nhận công thức, cột sẽ được nhập vào các giá trị. Trong một thước đo, việc nhấn ENTER sẽ lưu định nghĩa thước đo.

Tạo Công thức Đơn giản

Để tạo cột được tính bằng công thức đơn giản

SalesDate

Thể loại con

Sản phẩm

Doanh số

Số_lượng

1/5/2009

Phụ kiện

Trường hợp Chuyển tải

254995

68

1/5/2009

Phụ kiện

Bộ sạc Pin Mini

1099.56

44

1/5/2009

Kỹ thuật số

Slim Digital

6512

44

1/6/2009

Phụ kiện

Telephoto Conversion Lens

1662.5

18

1/6/2009

Phụ kiện

Giá ba chân

938.34

18

1/6/2009

Phụ kiện

Cáp USB

1230.25

26

 1. Chọn và sao chép dữ liệu từ bảng bên trên, bao gồm đầu đề bảng.

 2. Trong Power Pivot, bấm Trang đầu>Dán.

 3. Trong hộp thoại Dán Xem trước, bấm vào OK.

 4. Bấm Thiết> Cột>Thêm.

 5. Trong thanh công thức bên trên bảng, nhập công thức sau đây.

  =[Doanh số] / [Số lượng]

 6. Nhấn ENTER để chấp nhận công thức.

Sau đó giá trị sẽ được đưa vào cột được tính mới cho tất cả các hàng.

Mẹo để Sử dụng tự động hoàn tất

 • Bạn có thể dùng Tự động Hoàn tất Công thức ở giữa công thức hiện có với các hàm lồng vào. Văn bản ngay trước điểm chèn được dùng để hiển thị các giá trị trong danh sách thả xuống và tất cả văn bản sau điểm chèn sẽ không thay đổi.

 • Power Pivot thêm dấu đóng ngoặc đơn cho các hàm hoặc tự động khớp với các dấu ngoặc đơn. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi hàm đều chính xác về mặt cú pháp hoặc bạn không thể lưu hay sử dụng công thức. Power Pivot tô sáng dấu ngoặc đơn, giúp bạn dễ dàng kiểm tra xem chúng đã đóng đúng chưa.

Làm việc với Bảng và Cột

Power Pivot bảng trông giống như bảng Excel bảng nhưng khác nhau về cách chúng làm việc với dữ liệu và với công thức:

 • Các công thức Power Pivot hoạt động với các bảng và cột, không hoạt động với ô riêng lẻ, tham chiếu phạm vi hoặc mảng.

 • Các công thức có thể dùng các mối quan hệ để lấy giá trị từ các bảng có liên quan. Các giá trị được truy xuất luôn liên quan đến giá trị hàng hiện tại.

 • Bạn không thể dán Power Pivot thức vào trang Excel tính và ngược lại.

 • Bạn không thể có dữ liệu không đều hoặc "tự do" như trong một trang Excel tính. Mỗi hàng trong bảng phải chứa cùng số cột. Tuy nhiên, bạn có thể có giá trị trống trong một số cột. Excel bảng dữ liệu và Power Pivot bảng dữ liệu không thể thay đổi nhưng bạn có thể liên kết đến các bảng Excel từ Power Pivot và dán dữ Excel dữ liệu vào Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm dữ liệu trang tính vào Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng đã nối kết và Sao chép và dán các hàng vào Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot.

Tham chiếu đến Bảng và Cột trong Công thức và Biểu thức

Bạn có thể tham chiếu tới bất kỳ bảng và cột nào bằng cách sử dụng tên bảng và cột. Ví dụ, công thức sau đây minh họa cách tham chiếu đến các cột từ hai bảng bằng cách dùng tên đầy đủ tiêu chuẩn:

=SUM('Doanh số Mới'[Số lượng]) + SUM('Doanh số Trước đây'[Số lượng])

Khi đánh giá một công thức, Power Pivot kiểm tra cú pháp chung trước tiên, rồi kiểm tra tên của cột và bảng mà bạn cung cấp so với các cột và bảng có thể có trong ngữ cảnh hiện tại. Nếu tên không rõ hoặc nếu không tìm thấy cột hoặc bảng, bạn sẽ nhận được lỗi trên công thức của mình (chuỗi #ERROR thay vì một giá trị dữ liệu trong các ô xảy ra lỗi). Để biết thêm thông tin về cách đặt tên yêu cầu cho bảng, cột và đối tượng khác, hãy xem "Yêu cầu Đặt tên trong Đặc tả Cú pháp DAX cho Power Pivot.

Lưu ý: Ngữ cảnh là một tính năng quan trọng Power Pivot mẫu dữ liệu cho phép bạn tạo công thức động. Ngữ cảnh được xác định bởi các bảng trong mô hình dữ liệu, mối quan hệ giữa các bảng và bất kỳ bộ lọc nào đã được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ngữ cảnh trong Công thức DAX.

Quan hệ Bảng

Bảng có thể liên quan đến các bảng khác. Bằng cách tạo mối quan hệ, bạn có khả năng tra cứu dữ liệu trong một bảng khác và sử dụng các giá trị liên quan để thực hiện tính toán phức tạp. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một cột được tính để tra cứu tất cả các bản ghi vận chuyển liên quan đến nhà bán lẻ hiện tại, rồi tính tổng chi phí vận chuyển cho từng bản ghi. Hiệu ứng giống như một truy vấn tham số hóa: bạn có thể tính một tổng khác nhau cho mỗi hàng trong bảng hiện tại.

Nhiều hàm DAX yêu cầu tồn tại mối quan hệ giữa các bảng hoặc giữa nhiều bảng để xác định cột bạn đã tham chiếu và trả về kết quả có ý nghĩa. Các hàm khác sẽ cố gắng xác định mối quan hệ; tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, bạn nên luôn tạo mối quan hệ nếu có thể.

Khi bạn làm việc với PivotTable, điều đặc biệt quan trọng là bạn kết nối tất cả các bảng được sử dụng trong PivotTable để dữ liệu tóm tắt có thể được tính toán chính xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần Làm việc với Mối quan hệ trong PivotTable.

Khắc phục Lỗi trong Công thức

Nếu bạn gặp lỗi khi xác định cột được tính, thì công thức đó có thể chứa lỗi hàm hoặc lỗi định nghĩa.

Lỗi từ đồng nghĩa là cách dễ nhất để giải quyết. Các dấu này thường bao gồm dấu ngoặc đơn hoặc dấu phẩy bị thiếu. Để được trợ giúp về cú pháp của các hàm riêng lẻ, hãy xem Tham khảo Hàm DAX.

Kiểu lỗi khác xảy ra khi cú pháp đúng nhưng giá trị hoặc cột được tham chiếu không có ý nghĩa trong ngữ cảnh của công thức. Lỗi ngữ âm như vậy có thể là do bất kỳ vấn đề nào sau đây:

 • Công thức tham chiếu đến một cột, bảng hoặc hàm hiện không hiện có.

 • Có vẻ như công thức cho đúng nhưng khi công thức Power Pivot lấy dữ liệu thì công thức tìm thấy kiểu không khớp và xuất hiện lỗi.

 • Công thức truyền một số hoặc loại tham số sai đến một hàm.

 • Công thức tham chiếu đến một cột khác chứa lỗi và do đó giá trị của cột đó không hợp lệ.

 • Công thức tham chiếu đến một cột chưa được xử lý. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã thay đổi sổ làm việc sang chế độ thủ công, thực hiện thay đổi và sau đó không bao giờ làm mới dữ liệu hoặc cập nhật các phép tính.

Trong bốn trường hợp đầu tiên, DAX gắn cờ cho toàn bộ cột chứa công thức không hợp lệ. Trong trường hợp cuối cùng, DAX chuyển sang xám cột để cho biết rằng cột đang ở trạng thái chưa tiến hành.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×