Sao chép và dán hàng vào Mô hình Dữ liệu trong PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang dùng Mô hình Dữ liệu làm cơ sở cho báo cáo PivotTable, PivotChart hoặc Power View và mô hình của bạn bao gồm dữ liệu bạn đã sao chép từ các trang khác, bạn có thể thêm các hàng bằng cách dán chúng vào cửa sổ Power Pivot.

Các tùy chọn Dán Chắp thêm và Dán Thay thế chỉ sẵn dùng khi bạn thêm hoặc thay thế dữ liệu trong bảng vốn được tạo bằng cách sao chép và dán từ Bảng tạm. Bạn không thể dùng Dán Chắp thêm hoặc Dán Thay thế để thêm dữ liệu vào Bảng đã Nối kết hoặc vào bảng chứa các dữ liệu được nhập.

Dữ liệu mà bạn dán từ bảng tạm phải theo định dạng HTML, chẳng hạn như dữ liệu được sao chép từ Word hoặc Excel. Bạn cũng có thể sao chép và dán toàn bộ bảng hoặc phạm vi trong Power Pivot.  Power Pivot sẽ tự động phát hiện và áp dụng kiểu dữ liệu cho dữ liệu được dán. Tuy nhiên, bạn có thể cũng theo cách thủ công sửa đổi kiểu dữ liệu hoặc hiển thị định dạng của một cột.

Lưu ý: Sử dụng phương pháp thay thế nếu bạn muốn liên tục cập nhật dữ liệu trang tính và có những bản Cập Nhật xuất hiện trong mô hình. Hãy xem thêm dữ liệu bảng tính vào một mô hình dữ liệu bằng cách dùng bảng được nối kết để biết thêm thông tin.

 1. Sao chép dữ liệu sang Bảng tạm.

 2. Mở cửa sổ Power Pivot.

 3. Bấm Trang chủ > Bảng tạm > Dán.

 4. Trong hộp thoại Xem trước Dán, hãy đặt tên cho bảng mà Power Pivot tạo để lưu trữ dữ liệu đó.

 5. Bấm OK để dán dữ liệu vào bảng. Lưu ý rằng bảng nằm trong mô hình, nhưng không phải là một nối kết bảng. Bảng bạn vừa tạo ra là độc lập bảng mà bạn theo cách thủ công duy trì bằng dán bản Cập Nhật từ bảng tạm.

 6. Sau này, bạn có thể thêm hoặc thay thế các hàng trong bảng này. Hãy mở tab có chứa bảng mà bạn muốn thêm hàng vào đó và thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm Trang chủ > Bảng tạm > Dán Chắp thêm để dán nội dung của Bảng tạm ở dạng các hàng bổ sung vào bảng đã chọn. Các hàng mới sẽ được thêm vào cuối bảng.

  • Bấm Trang chủ > Bảng tạm >Dán Thay thế để thay thế bảng đã chọn bằng nội dung của Bảng tạm. Tất cả tên tiêu đề cột hiện có sẽ vẫn nằm trong bảng đó và các mối quan hệ sẽ được giữ nguyên nên bạn không cần sao chép tiêu đề cột từ nguồn ban đầu.

   Lưu ý: 

   • Khi bạn dùng Dán chắp thêm hoặc Thay thế dán, dữ liệu mới phải chứa chính xác cùng số cột dưới dạng dữ liệu cũ. Tốt hơn, cột dữ liệu mà bạn đã dán hoặc chắp thêm nên cũng là các kiểu dữ liệu giống hệt trong bảng đích, hoặc có kiểu dữ liệu tương thích. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng một kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng thường là lỗi không khớp kiểu sẽ được hiển thị.

   • Các tùy chọn Dán Chắp thêm và Dán Thay thế chỉ sẵn dùng khi làm việc với bảng vốn được tạo ban đầu bằng cách dán dữ liệu từ Bảng tạm. Bạn không thể dùng Dán Chắp thêm hoặc Dán Thay thế để thêm dữ liệu vào Bảng đã Nối kết hoặc vào bảng chứa các dữ liệu được nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×