Nếu bạn đang dùng Mô hình Dữ liệu làm cơ sở cho báo cáo PivotTable, PivotChart hoặc Power View và mô hình của bạn bao gồm dữ liệu mà bạn đã sao chép từ các trang tính khác, bạn có thể thêm nhiều hàng hơn bằng cách dán chúng vào cửa sổ Power Pivot.

Các tùy chọn Dán Nối và Dán Thay thế chỉ sẵn dùng khi bạn thêm hoặc thay thế dữ liệu trong bảng đã được tạo bằng cách sao chép và dán từ Bảng tạm. Bạn không thể sử dụng Dán Gắn thêm hoặc Dán Thay thế để thêm dữ liệu vào Bảng được Liên kết hoặc vào bảng dữ liệu đã nhập.

Dữ liệu mà bạn dán từ Bảng tạm phải có định dạng HTML, chẳng hạn như dữ liệu được sao chép Excel hoặc Word. Bạn cũng có thể sao chép và dán toàn bộ bảng hoặc một phạm vi trong Power Pivot.  Power Pivot sẽ tự động phát hiện và áp dụng kiểu dữ liệu cho dữ liệu đã dán. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sửa đổi loại dữ liệu hoặc hiển thị định dạng cột theo cách thủ công. 

Lưu ý:  Hãy dùng phương pháp thay thế nếu bạn muốn liên tục cập nhật dữ liệu trang tính và làm cho các cập nhật đó xuất hiện trong mô hình. Xem Thêm dữ liệu bảng tính vào Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng được liên kết để biết thêm thông tin.

 1. Sao chép dữ liệu vào Bảng tạm.

 2. Mở cửa sổ Power Pivot hình.

 3. Bấm Nhà > Bảng tạm > Dán.

 4. Trong hộp thoại Dán Xem trước, cung cấp tên cho bảng mà người Power Pivot tạo để lưu trữ dữ liệu.

 5. Bấm OK để dán dữ liệu vào bảng. Lưu ý rằng bảng là một phần của mô hình, nhưng không phải là bảng được liên kết. Bảng bạn vừa tạo là bảng độc lập mà bạn duy trì theo cách thủ công bằng cách dán cập nhật từ Bảng tạm.

 6. Sau đó, bạn có thể thêm hoặc thay thế các hàng trong bảng này. Mở tab chứa bảng mà bạn muốn thêm hàng và thực hiện một trong các bước sau:

  • Bấm Trang đầu > Bảng > Dán Dán để dán nội dung của Bảng tạm dưới dạng các hàng bổ sung vào bảng đã chọn. Các hàng mới sẽ được thêm vào cuối bảng.

  • Bấm Nhà > Bảng tạm > Dán Thay thế để thay thế bảng đã chọn bằng nội dung của Bảng tạm. Tất cả các tên tiêu đề cột hiện có sẽ vẫn giữ nguyên trong bảng và các mối quan hệ được giữ nguyên nên bạn không cần sao chép tiêu đề cột từ nguồn ban đầu.

   Lưu ý: 

   • Khi bạn sử dụng Dán Dán Hoặc Dán Thay thế, dữ liệu mới phải chứa chính xác cùng số cột với dữ liệu cũ. Tốt nhất là các cột dữ liệu mà bạn dán hoặc nối cũng phải có cùng kiểu dữ liệu với các cột trong bảng đích hoặc có kiểu dữ liệu tương thích. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu khác nhưng thường sẽ hiển thị lỗi Loại không khớp.

   • Các tùy chọn Dán NốiDán Thay thế chỉ sẵn dùng khi làm việc với bảng đã được tạo từ đầu bằng cách dán dữ liệu từ Bảng tạm. Bạn không thể sử dụng Dán Gắn thêm hoặc Dán Thay thế để thêm dữ liệu vào Bảng được Liên kết hoặc vào bảng dữ liệu đã nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×