Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hồ sơ là một phần quan trọng trong trải nghiệm Outlook của bạn. Hồ sơ bao gồm các tài khoản, tệp dữ liệu và cài đặt giúp chỉ rõ vị trí lưu thư email của bạn. Để tạo hồ sơ mới, hãy làm như sau:

  1. Trong Outlook, hãy chọn Tệp > Cài đặt tài khoản > Quản lý hồ sơ

  2. Chọn Hiển thị hồ sơ > Thêm.

  3. Trong hộp Tên hồ sơ, nhập một tên cho hồ sơ, rồi chọn OK.

Bạn có thể thêm nhiều tài khoản thư (không phải Exchange) vào hồ sơ, chẳng hạn như Gmail hoặc Live.com. Hoặc bạn có thể thay đổi các tùy chọn dành cho tệp dữ liệu tài khoản. Hãy xem mục Chỉnh sửa hồ sơ Outlook để tìm hiểu cách thực hiện.

Nếu bạn cần chuyển sang cấu hình Outlook cũ trên cùng một PC để sao chép dữ liệu từ đó, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết Chuyển sang một cấu hình email Outlook khác.

Chủ đề liên quan

Thay đổi ảnh của tôi
Thêm tài khoản email vào Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×