Chủ đề liên quan
×
Hoạt hình, âm thanh & video
Hoạt hình, âm thanh & video

Thêm chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Chuyển tiếp trang chiếu là các hiệu ứng dạng hoạt hình xảy ra khi bạn di chuyển từ một trang chiếu sang trang chiếu tiếp theo trong bản trình bày. Thêm chuyển tiếp trang chiếu để giúp bản trình bày PowerPoint trở nên sống động.

  1. Chọn trang chiếu bạn muốn thêm chuyển tiếp.

  2. Chọn tab Chuyển tiếp, rồi chọn một chuyển tiếp.

    Chọn chuyển tiếp để xem bản xem trước.

  3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng và tính chất chuyển tiếp.

    Lưu ý: Không phải mọi chuyển tiếp đều có Tùy chọn Hiệu ứng.

  4. Chọn Xem trước để xem chuyển tiếp sẽ trông ra sao.

Để loại bỏ chuyển tiếp, chọn Chuyển tiếp > Không có.

Bạn muốn xem thêm?

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×