Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng các danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số để giúp sắp xếp văn bản của bạn hoặc hiển thị quy trình tuần tự trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.
 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút Thông thường được tô sáng
 2. Ở phía bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm vào hình thu nhỏ của trang chiếu bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Bộ sưu tập hình thu nhỏ bên trái với trang chiếu đã chọn
 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 4. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn, bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút.

  Văn bản đã chọn với dấu đầu dòng được áp dụng

  Lưu ý: 

Thay đổi màu và kiểu dấu đầu dòng, cũng như tìm hiểu những hạn chế

Bạn có thể thay đổi màu, kiểu hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số trong bản trình bày PowerPoint của mình và bạn có thể thay đổi số mà bạn muốn bắt đầu.

 1. Để thay đổi một dấu đầu dòng hoặc số, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng mà bạn muốn thay đổi. Để thay đổi nhiều dấu đầu dòng hoặc nhiều số, hãy chọn văn bản có tất cả các dấu đầu dòng hoặc số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số, rồi bấm vào Dấu đầu dòng và Đánh số.

  Các nút dấu đầu dòng và đánh số

  Mẹo: Để nhanh chóng thay đổi kiểu của danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số, chỉ cần bấm vào kiểu bạn muốn trong danh sách xuất hiện khi bạn bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 3. Trong hộp Dấu đầu dòng và Đánh số, trên tab Dấu đầu dòng hoặc tab Đánh số (tùy theo loại danh sách bạn đang thao tác), chọn những thay đổi về kiểu mà bạn muốn, như:

  • Kiểu dấu đầu dòng hoặc số

  • Màu

  • Kích cỡ (để chỉnh cỡ dấu đầu dòng hoặc số thành một kích cỡ cụ thể tương ứng với văn bản của bạn, hãy bấm vào Kích cỡ, rồi nhập tỷ lệ phần trăm).

  • Số bắt đầu (trên tab Đánh số, nhập số bạn muốn vào hộp Bắt đầu)

  • Ảnh (để sử dụng ảnh làm dấu đầu dòng, trên tab Dấu đầu dòng, bấm vào Hình ảnh, rồi cuộn để tìm ảnh).

  • Ký hiệu (để tạm thời thêm ký tự từ danh sách ký hiệu vào tab dấu đầu dòng, trên tab dấu đầu dòng, hãy bấm tùy chỉnh, bấm vào biểu tượng, rồi bấm OK. Bạn có thể áp dụng ký hiệu đó cho trang chiếu của mình từ danh sách kiểu)

  • Đồ họa SmartArt (để chuyển đổi một danh sách dấu đầu dòng hay đánh số hiện có thành đồ họa SmartArt, bấm vào Trang đầu > Chuyển đổi sang Đồ họa SmartArt)

  Mẹo: 

Áp dụng kiểu tùy chỉnh cho nhiều trang chiếu

Cách tốt nhất để áp dụng kiểu danh sách tùy chỉnh cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn là sửa đổi trang chiếu cái. Bất kỳ tùy chỉnh danh sách nào bạn thực hiện đối với trang chiếu cái sẽ được lưu và áp dụng cho tất cả các trang chiếu của bạn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc tạo một hay nhiều bố trí trang chiếu nằm trong các kiểu danh sách tùy chỉnh và thêm những bố trí này vào bản trình bày, ở bất cứ nơi nào bạn muốn sử dụng kiểu danh sách của mình.

Giới hạn liệt kê trong PowerPoint

Có một vài điều bạn không thể làm với các danh sách trong PowerPoint mà bạn có thể ở các chương trình Office khác, chẳng hạn như Word. Ví dụ, PowerPoint không hỗ trợ:

 • Danh sách đánh số thập phân (1.1, 1.2, v.v.).

 • Xác định các định dạng số mới (bạn phải chọn từ bộ kiểu mặc định được cung cấp trên tab đánh số trong hộp dấu đầu dòng đánh số).

 • Áp dụng định dạng đậm, nghiêng hoặc gạch dưới cho dấu đầu dòng hay số (mọi định dạng sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng hoặc danh sách được chọn).

 • Danh sách lồng nhau (bạn có thể nhấn tab hoặc bấm tăng mức danh sách Nút Tăng Thụt lề để tạo hiệu ứng tương tự nhưng một kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số mới không được đặt tự động theo PowerPoint ).

Các câu hỏi thường gặp

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn sẽ đặt dấu đầu dòng hoặc số trong hộp Văn bản, chứ không phải hộp Tiêu đề. Trong hộp Văn bản, bạn sẽ nhận được một số hoặc dấu đầu dòng mỗi lần bạn nhấn Enter. Nếu bạn nhấn Ctrl + Enter, bạn sẽ nhận được thêm các dòng không có dấu đầu dòng (phù hợp cho các chi tiết hoặc ghi chú ở dòng có dấu đầu dòng hoặc đánh số).

Hình ảnh của hộp tiêu đề trống và hộp văn bản trống để hiển thị nơi dấu đầu dòng sẽ hoạt động.

Trong hộp Tiêu đề, văn bản dự kiến sẽ là một dòng đầu đề hoặc tiêu đề duy nhất. Bạn có thể sử dụng nhiều số hoặc dấu đầu dòng nhưng tất cả các dòng được xem như là một dòng đơn, kết quả sẽ là một dấu đầu dòng hoặc số.

Để ngừng tạo dấu đầu dòng hoặc số và trở về văn bản , hãy bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút để tắt tính năng này.

Bạn cũng có thể nhấn Enter rồi nhấn Backspace để xóa dấu đầu dòng hoặc số. Sau đó, bạn có thể bắt đầu thêm văn bản hoặc nhấn Enter để thêm các dòng trống.

Để tạo một danh sách thụt lề (cấp dưới) bên trong một danh sách, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng bạn muốn thụt lề, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Tăng Mức Danh sách.

Nút Giảm Mức Danh sách và Tăng Mức Danh sách

1. Giảm Mức Danh sách (thụt lề)

2. Tăng Mức Danh sách (thụt lề)

Để chuyển văn bản về mức thụt lề thấp hơn trong danh sách, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Giảm Mức Danh sách.

Để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số với văn bản trong một dòng, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng văn bản đó. Để xem thước, trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, bấm vào hộp kiểm Thước. Trên thước, bấm vào thụt đầu dòng treo (như minh họa trong sơ đồ bên dưới), rồi kéo để thay đổi khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số với văn bản tương ứng.

Có ba vạch dấu khác nhau hiển thị trên thước để biểu thị thụt lề được xác định cho một hộp văn bản.

Đánh dấu thụt lề

1. thụt lề dòng đầu tiên – Biểu thị vị trí của dấu đầu dòng hoặc ký tự số thực tế. Nếu đoạn văn không được đánh dấu đầu dòng thì vạch dấu này sẽ biểu thị vị trí của dòng văn bản đầu tiên.

2. thụt lề trái – Điều chỉnh cả vạch dấu Dòng Đầu tiên lẫn vạch dấu Thụt đầu dòng treo và duy trì giãn cách tương đối của chúng.

3. thụt đầu dòng treo – Cho biết vị trí dòng văn bản thực tế. Nếu đoạn văn không được đánh dấu đầu dòng thì vạch dấu này cho biết vị trí của dòng văn bản thứ hai (và các dòng tiếp sau).

Để thay đổi các dấu đầu dòng mặc định trong PowerPoint trên PC chạy Windows, hãy làm theo các bước này.

 1. Ở tab Dạng xem, bấm Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút bản cái trang chiếu trên dải băng trong PowerPoint

 2. Chọn Trang chiếu cái (trang chiếu đầu tiên, lớn hơn trong pa nen hình thu nhỏ).

  Trang chiếu cái được chọn từ bảng điều khiển hình thu nhỏ
 3. Bấm tab Trang đầu.

 4. Chọn một hoặc nhiều dòng có dấu đầu dòng trong các mẫu.

 5. Bấm mũi tên xuống ở nút Dấu đầu dòng và chọn kiểu mà bạn muốn dùng làm mặc định.

  Cài đặt dấu đầu dòng mặc định cho tất cả các mức
 6. Lặp lại nếu bạn đặt các dấu đầu dòng khác nhau cho các dòng khác nhau.

 7. Khi bạn đã hoàn tất cập nhật các kiểu dấu đầu dòng, bấm tab Trang chiếu Cái, rồi bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Khi bạn chèn dấu đầu dòng cho một trang chiếu hoặc hộp văn bản, trang chiếu hoặc hộp văn bản sẽ phản ánh các mặc định dấu đầu dòng mới của bạn.

Để biết thêm thông tin làm việc với Thạc sĩ, hãy xem thay đổi trang chiếu cái.

Sử dụng dấu đầu dòng hoặc số để thể hiện nhiều văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày Microsoft PowerPoint 2010.

 1. Trên tab dạng xem , trong nhóm dạng xem bản trình bày . bấm thông thường.

  Xem dải băng với nút thường được chọn
 2. Ở phía bên trái của cửa sổ PowerPoint, trong ngăn chứa các tab Viền ngoàiTrang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu, rồi bấm vào hình thu nhỏ của trang chiếu bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số.Ngăn chứa tab Đại cương và tab Trang chiếu

 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản được chọn và nút dấu đầu dòng được tô sáng
 4. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn, bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút.

  Lưu ý: 

Chèn danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

 1. Trên tab Xem, bấm vào Thông thường.

 2. Bấm vào hộp văn bản hoặc chỗ dành sẵn nơi bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 3. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn, bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút, rồi bắt đầu nhập danh sách của bạn. Nhấn quay lại để tạo một mục danh sách mới.

  Hoặc chọn dòng văn bản đã nằm trên trang chiếu của bạn, rồi bấm dấu đầu dòng hoặc đánh số để định dạng văn bản đó dưới dạng danh sách.

Thay đổi diện mạo của dấu đầu dòng hoặc số

 1. Để thay đổi một dấu đầu dòng hoặc số, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng mà bạn muốn thay đổi. Để thay đổi nhiều dấu đầu dòng hoặc nhiều số, hãy chọn văn bản có tất cả các dấu đầu dòng hoặc số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh nút dấu đầu Hình ảnh nút dấu đầu dòng dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút , rồi bấm vào dấu đầu dòng đánh số.

 3. Trong hộp thoại dấu đầu dòng đánh số, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  Để sử dụng ảnh làm dấu đầu dòng, trên tab dấu đầu dòng, hãy bấm ảnh, rồi cuộn để tìm biểu tượng ảnh mà bạn muốn sử dụng.

  Để thêm một ký tự từ danh sách ký hiệu vào các tab dấu đầu dòng hoặc đánh số, trên tab dấu đầu dòng , hãy bấm vào biểu tượng bánh răng Biểu tượng bánh răng bên dưới tùy chỉnh, bấm vào biểu tượng, rồi bấm OK. Bạn có thể áp dụng biểu tượng cho các trang chiếu của mình từ các danh sách kiểu.

  Để thay đổi một danh sách đánh số để bắt đầu với một số nào đó, trên tab đánh số, hãy nhập số vào hộp bắt đầu tại đó.

  Hộp thoại Dấu đầu dòng và Đánh số trong Office cho Mac

  Để thay đổi màu hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số, hãy chọn một tùy chọn bên dưới màu hoặc kích cỡ.

Thay đổi thụt lề hoặc dãn cách giữa văn bản và điểm

 • Để tạo danh sách thụt lề (phụ) trong một danh sách, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng mà bạn muốn thụt lề, sau đó trên tab trang đầu, bấm thụt lề nhiều Tăng Thụt lề trong Office cho Machơn . Bạn cũng có thể nhấn TAB để tăng thụt lề.

 • Để di chuyển văn bản trở lại mức giảm thụt lề trong danh sách, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng và bấm thụt lề Giảm Thụt lề trong Office cho Mac.

 • Để tạo dãn cách giữa các điểm danh sách, trên tab trang đầu, hãy bấm Lệnh Dãn cách Dòng trong Office cho Macdãn cách dòng .

Loại bỏ dấu đầu dòng và đánh số

 • Chọn danh sách của bạn và trên tab trang đầu, bấm vào dấu đầu dòngHình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút các nút để loại bỏ định dạng.

Định dạng văn bản dưới dạng danh sách

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm định dạng danh sách.

 2. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 3. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn, bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc đánh số Hình ảnh nút.

  Văn bản đã chọn với dấu đầu dòng được áp dụng

  Lưu ý: Để thay đổi tất cả các dòng văn bản, bạn có thể chọn viền ngoài của hộp hoặc văn bản chỗ dành sẵn có chứa văn bản đó, rồi áp dụng dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản đã chọn sẽ ngay lập tức được áp dụng kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số mặc định. Để xem bộ sưu tập các tùy chọn định dạng cho danh sách, hãy bấm vào mũi tên trỏ xuống nhỏ trên nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số:

  Bộ sưu tập kiểu danh sách dấu đầu dòng

  Hình 1: danh sách dấu đầu dòng: bộ sưu tập kiểu

  Bộ sưu tập kiểu danh sách đánh số trong PowerPoint Online

  Hình 2: danh sách đánh số: bộ sưu tập kiểu

 4. Để thay đổi mức thụt lề của danh sách, hãy chọn danh sách và sau đó trên tab trang đầu của dải băng thanh công cụ, hãy bấm tăng thụt lề Nút Tăng Thụt lề hoặc Giảm thụt lề văn bản thay thế.

Chọn văn bản

Để chọn một từ: trỏ vào từ đó và bấm đúp chuột.

Để chọn đoạn văn bản: trỏ vào một từ trong đoạn văn và bấm ba lần.

Xem Thêm

Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một trong PowerPoint

Áp dụng hoặc thay đổi bố trí trang chiếu

Trang chiếu cái là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×