Trang chiếu & bố trí

Tùy chỉnh trang chiếu cái

Tùy chỉnh trang chiếu cái

Sử dụng trang chiếu cái để bổ sung tính nhất quán cho màu, phông chữ, đầu đề, logo và các kiểu khác, đồng thời tạo sự thống nhất cho hình thức của bản trình bày.

Bạn có thể thay đổi màu, phông chữ hoặc hiệu ứng của trang chiếu cái. Bạn có thể ẩn hoặc hiển thị chỗ dành sẵn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

1:07

Thay đổi trang chiếu cái

  1. Chọn Xem > Trang chiếu cái.

  2. Thay đổi văn bản, màu và căn chỉnh theo ý bạn.

    Nếu bạn muốn sử dụng chủ đề được xác định trước, hãy chọn chủ đề đó trước tiên bằng cách bấm vào Chủ đề trên tab Trang chiếu cái. Sau đó, tiếp tục chọn Màu, Phông chữ, Hiệu ứng và Kiểu nền.

  3. Khi hoàn tất, chọn Đóng Dạng xem trang chiếu cái.

Xem thêm

Để tìm hiểu về trang chiếu cái, hãy xem mục Trang chiếu cái là gì?

Để thêm hoặc thay đổi chỗ dành sẵn trong Bố trí bản cái, hãy xem mục Thêm chỗ dành sẵn cho bố trí

Để thay đổi thuộc tính văn bản, hãy xem mục Thay đổi căn chỉnh, thụt lề và giãn cách.

Để sử dụng nhiều trang chiếu cái trong một bản trình bày, hãy xem mục Sử dụng nhiều trang chiếu cái trong một bản trình bày

Phiên bản mới hơn của PowerPoint for macOS: Xem mục Sửa đổi trang chiếu cái trong PowerPoint for Mac.

2011: Xem mục Sửa đổi trang chiếu cái trong PowerPoint for Mac 2011.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×