Mục lục
×
Trang chiếu & bố trí
Trang chiếu & bố trí

Tùy chỉnh trang chiếu cái

Sử dụng trang chiếu cái để bổ sung tính nhất quán cho màu, phông chữ, đầu đề, logo và các kiểu khác, đồng thời tạo sự thống nhất cho hình thức của bản trình bày.

Bạn có thể thay đổi màu, phông chữ hoặc hiệu ứng của trang chiếu cái. Bạn có thể ẩn hoặc hiển thị chỗ dành sẵn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thay đổi trang chiếu cái

 1. Chọn Xem > Trang chiếu cái.

 2. Thay đổi văn bản, màu và căn chỉnh theo ý bạn.

  Nếu bạn muốn sử dụng chủ đề được xác định trước, hãy chọn chủ đề đó trước tiên bằng cách bấm vào Chủ đề trên tab Trang chiếu cái. Sau đó, tiếp tục chọn Màu, Phông chữ, Hiệu ứng và Kiểu nền.

 3. Khi hoàn tất, chọn Đóng Dạng xem trang chiếu cái.

Xem thêm

Để tìm hiểu về trang chiếu cái, hãy xem mục Trang chiếu cái là gì?

Để thêm hoặc thay đổi chỗ dành sẵn trong Bố trí bản cái, hãy xem mục Thêm chỗ dành sẵn cho bố trí

Để thay đổi thuộc tính văn bản, hãy xem mục Thay đổi căn chỉnh, thu nhập và giãn cách.

Để sử dụng nhiều trang chiếu cái trong một bản trình bày, hãy xem mục Sử dụng nhiều trang chiếu cái trong một bản trình bày

Tạo và tùy chỉnh một hoặc nhiều trang chiếu cái

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu cái.

  Lệnh Trang chiếu cái trong PPT for Mac
 2. Khi bạn mở dạng xem Bản cái Trang chiếu, một trang chiếu cái trống với các bố trí liên kết mặc định sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn thêm trang chiếu cái khác, hãy làm như sau:

  • Bấm vào một vị trí trong ngăn hình thu nhỏ chiếu mà bạn muốn trang chiếu cái mới xuất hiện.

  • Trên tab Bản cái trang chiếu, bấm vào Chèn trang chiếu cái.

   Lưu ý: Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, trang chiếu cái là hình ảnh trang chiếu lớn hơn và các bố trí liên kết được đặt bên dưới trang chiếu cái.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để tạo một hoặc nhiều bố trí tùy chỉnh hoặc sửa đổi bố trí hiện có, hãy xem mục Áp dụng hoặc thay đổi bố trí trang chiếu.

  • Để loại bỏ bất kỳ bố trí trang chiếu tích hợp sẵn nào đi kèm với trang chiếu cái mặc định, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào từng bố trí trang chiếu bạn muốn xóa, rồi trên tab Trang chiếu Cái, bấm vào Xóa.

  • Để áp dụng một thiết kế hoặc chủ đề màu, phông chữ, hiệu ứng và nền dựa trên đó, xem mục Tạo chủ đề riêng của bạn PowerPoint.

  • Để đặt hướng trang cho mọi trang chiếu trong bản trình bày, trên tab Trang chiếu Cái, bấm vào Kích cỡ trang >lập trang. Bên dưới Hướng, bấm vào hướng mà bạn muốn.

   Hướng Trang PPT cho Mac
  • Để thêm văn bản sẽ xuất hiện dưới dạng chân trang ở cuối tất cả các trang trong bản trình bày, trên tab Trang chiếu Cái, bấm vào Kích cỡ Trang chiếu >Thiết lập Trang >Đầu trang/Chân trang.

 4. Sau khi bạn thực hiện thay đổi của mình, trên tab Bản cái trang chiếu, bấm vào Đóng bản cái.

 5. Nếu bạn muốn lưu thông tin này dưới dạng mẫu để sử dụng lại, hãy bấm vào Tệp > Lưu dưới dạng Mẫu,nhập tên tệp, rồi bấm vào Lưu.

Xem thêm

Tạo hoặc thay đổi bố trí trang chiếu trong PowerPoint for Mac

Thêm ảnh trong suốt (hình nền mờ) vào trang chiếu của bạn PowerPoint for Mac

Thêm logo, tên công ty hoặc văn bản đầu trang hoặc chân trang vào bản phân phát

Thêm số trang, ngày giờ hoặc văn bản chân trang vào mọi trang chiếu trong PowerPoint for Mac

Thay đổi định dạng chân trang trên tất cả trang chiếu PowerPoint for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×