Chủ đề liên quan
×
Trang chiếu & bố trí
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trang chiếu & bố trí

Tùy chỉnh trang chiếu cái

Sử dụng trang chiếu cái để bổ sung tính nhất quán cho màu, phông chữ, đầu đề, logo và các kiểu khác, đồng thời tạo sự thống nhất cho hình thức của bản trình bày.

Bạn có thể thay đổi màu, phông chữ hoặc hiệu ứng của trang chiếu cái. Bạn có thể di chuyển, ẩn hoặc hiển thị chỗ dành sẵn. Bạn cũng có thể thay đổi hướng của trang từ dọc sang ngang hoặc ngược lại.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo và tùy chỉnh một hoặc nhiều trang chiếu cái

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu.

  Nút Trang chiếu Cái trên tab Dạng xem trong PowerPoint.
 2. Khi bạn mở dạng xem Bản cái Trang chiếu, trang chiếu cái sẽ được hiển thị trong ngăn hình thu nhỏ với các bố trí liên kết mặc định bên dưới. Nếu bạn muốn thêm trang chiếu cái khác, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào một vị trí trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu mà bạn muốn trang chiếu cái mới xuất hiện.

  2. Trên tab Trang chiếu Cái , chọn Chèn Trang chiếu Cái.

   Lưu ý: Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, trang chiếu cái là hình ảnh trang chiếu lớn hơn ở trên cùng và các bố trí liên kết được đặt bên dưới trang chiếu cái.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để tạo một hoặc nhiều bố trí tùy chỉnh hoặc sửa đổi bố trí hiện có, hãy xem mục Áp dụng hoặc thay đổi bố trí trang chiếu.

  • Để loại bỏ bất kỳ bố trí trang chiếu tích hợp sẵn nào đi kèm với trang chiếu cái mặc định, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào từng bố trí trang chiếu mà bạn muốn xóa, rồi trên tab Trang chiếu Cái, bấm vào Xóa.

  • Để áp dụng một thiết kế hoặc chủ đề màu, phông chữ, hiệu ứng và nền dựa trên nền, hãy xem tạo chủ đề của riêng bạn trong PowerPoint.

  • Để đặt hướng trang cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, trên tab Bản cái Trang chiếu, chọn Kích cỡ Trang chiếu >Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh. Bên dưới Hướng, chọn hướng bạn muốn.

   Có các tùy chọn Hướng cho trang chiếu và cho ghi chú và bản phân phát.
  • Để kiểm soát xem chân trang (số trang chiếu, ngày tháng và chỗ dành sẵn cho văn bản chân trang) có hiển thị trên một loại trang chiếu cụ thể hay không: Trong ngăn hình thu nhỏ, chọn một bố trí trang chiếu, rồi trên tab Trang chiếu Cái, chọn hoặc xóa Chân trang. Để gán văn bản cụ thể cho bất kỳ chân trang nào, trên dải băng , chọn Chèn > trang, rồi chọn tùy chọn bạn muốn. Xem mục Chèn hoặc thay đổi số trang chiếu, ngày hoặc chân trang cho trang chiếu trên màn hình để biết thêm chi tiết. 

 4. Sau khi bạn thực hiện thay đổi của mình, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Đóng dạng xem Bản cái.

 5. Nếu bạn muốn lưu thành mẫu để sử dụng lại, hãy chọn Tệp > Lưu dưới dạng (hoặc Lưu Bản sao), thay đổi loại tệp thành mẫu, nhập tên tệp, rồi chọn Lưu.

Xem thêm

Trang chiếu cái là gì?

Tìm hiểu thêm về chủ đề

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí

Thay đổi cách căn lề văn bản, thụt lề và giãn cách

Sử dụng nhiều trang chiếu cái trong một bản trình bày

Tạo và tùy chỉnh một hoặc nhiều trang chiếu cái

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu cái.

  Lệnh Trang chiếu cái trong PPT for Mac
 2. Khi bạn mở dạng xem Bản cái Trang chiếu, một trang chiếu cái trống với các bố trí liên kết mặc định sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn thêm trang chiếu cái khác, hãy làm như sau:

  • Bấm vào một vị trí trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu mà bạn muốn trang chiếu cái mới xuất hiện.

  • Trên tab Bản cái Trang chiếu , bấm vào Chèn Trang chiếu Cái.

   Lưu ý: Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, trang chiếu cái là hình ảnh trang chiếu lớn hơn và các bố trí liên kết được đặt bên dưới trang chiếu cái.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để tạo một hoặc nhiều bố trí tùy chỉnh hoặc sửa đổi bố trí hiện có, hãy xem mục Áp dụng hoặc thay đổi bố trí trang chiếu.

  • Để loại bỏ bất kỳ bố trí trang chiếu tích hợp sẵn nào đi kèm với trang chiếu cái mặc định, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào từng bố trí trang chiếu mà bạn muốn xóa, rồi trên tab Trang chiếu Cái, bấm vào Xóa.

  • Để áp dụng một thiết kế hoặc chủ đề màu, phông chữ, hiệu ứng và nền dựa trên nền, hãy xem tạo chủ đề của riêng bạn trong PowerPoint.

  • Để đặt hướng trang cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, trên tab Bản cái Trang chiếu, bấm vào Kích cỡ Trang >lập Trang. Bên dưới Hướng, bấm vào hướng bạn muốn.

   Hướng Trang PPT cho Mac
  • Để thêm văn bản sẽ xuất hiện dưới dạng chân trang ở cuối tất cả các trang trong bản trình bày, trên tab Bản cái Trang chiếu, bấm vào Kích cỡ Trang chiếu > Thiết lập Trang >Đầu trang/Chân trang.

 4. Sau khi bạn thực hiện thay đổi của mình, trên tab Bản cái trang chiếu, bấm vào Đóng bản cái.

 5. Nếu bạn muốn lưu mẫu này dưới dạng mẫu để tái sử dụng, hãy bấm Tệp > Lưu dưới dạng Mẫu, nhập tên tệp, rồi bấm Lưu.

Thông tin cơ bản

Xem thêm

Tạo hoặc thay đổi bố trí trang chiếu trong PowerPoint for Mac

Thêm ảnh trong suốt (hình nền mờ) vào các trang chiếu của bạn trong PowerPoint for Mac

Thêm logo, tên công ty hoặc văn bản đầu trang hoặc chân trang vào bản phân phát

Thêm số trang, ngày giờ hoặc văn bản chân trang vào mọi trang chiếu trong PowerPoint for Mac

Thay đổi định dạng chân trang trên tất cả trang chiếu trong PowerPoint for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×