Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Đặt và cập nhật tiến độ tác vụ

Chia sẻ tiến độ nhiệm vụ không cần phải liên quan đến các tính toán phức tạp. Trong Trình lập kế hoạch, rất đơn giản. Nhiệm vụ có thể là:

  • Chưa bắt đầu    

  • Đang tiến hành Đang Tiến hành    

  • Đã hoàn     tất Biểu tượng đã hoàn thành

Đôi khi, bạn có thể cần tiến độ tác vụ đơn giản hơn:

  • Bạn cần danh sách việc cần làm để theo dõi tiến độ? Hãy thử sử dụng danh sách kiểm tra để theo dõi chi tiết tác vụ!

  • Bạn đang tìm kiếm tiến độ kế hoạch lớn? Dạng xem Biểu đồ cung cấp tiến độ tổng thể của tất cả các tác vụ trong kế hoạch củabạn, vì vậy bạn có thể thấy được mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Bạn đã hoàn thành một tác vụ?

Để nhanh chóng đánh dấu một trong các nhiệmvụ của bạn là Hoàn thành , hãy trỏ tới nhiệm vụ đó và chọn dấu kiểm.

Bấm vào dấu kiểm để hoàn thành một nhiệm vụ

Bạn đang sử dụng màn hình cảm ứng? Nếu bạn đang không dùng chuột, bạn sẽ không thấy hộp kiểm để đánh dấu điều gì đó là đã hoàn thành. Thay vào đó, hãy xem qua một số cách khác để cập nhật tiến trình.

Mẹo: Các tác vụ đã hoàn thành được ẩn ở cuối danh sách nhiệm vụ. Cuộn xuống và chọn Hiển thị đã hoàn tất.

Chỉ vừa mới bắt đầu?

Trên Bảng, chọn Nhóm theo tiến > ,

Bấm Vào Nhóm theo, rồi chọn Tiến độ

rồi kéo tác vụ giữa các cột để nhanh chóng cập nhật kế hoạch của bạn một cách nhanh chóng.

Kéo nhiệm vụ để cập nhật

Các cách khác để cập nhật tiến trình

Đối với các nhiệm vụ đã được đánh dấu là Đang thực hiện,bạn cũng có thể thay đổi trạng thái bằng cách chọn biểu tượng Đang thực hiện Đang Tiến hành trên nhiệm vụ và chọn một trạng thái khác.

Bấm vào biểu tượng tiến độ và thay đổi trạng thái

Bạn cũng có thể cập nhật tiến độ tác vụ bằng cách chọn chính tác vụ đó và sử dụng hộp thả xuống Tiến độ.

Bấm vào tác vụ và chọn một trạng thái khác trong chi tiết

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×