Trình bày trình chiếu

Thêm ghi chú diễn giả

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Thêm ghi chú của diễn giả để giúp bạn nhớ những gì cần nói khi trình bày. Bạn có thể nhìn thấy các ghi chú của mình trên máy tính nhưng người xem sẽ chỉ thấy các trang chiếu của bạn.

Thêm ghi chú diễn giả

  1. Chọn Ghi chú bên dưới trang chiếu.

  2. Nhập ghi chú của bạn.

  3. Chọn Ghi chú nếu bạn muốn ẩn ghi chú diễn giả.

Sử dụng Ghi chú khi trình bày

  • Trong Dạng xem Diễn giả, Ghi chú của bạn cho từng trang chiếu sẽ hiển thị bên dưới Trang chiếu tiếp theo. Cuộn để xem mọi ghi chú nếu cần.

  • Sử dụng nút Phóng to văn bản hoặc Thu nhỏ văn bản để thay đổi kích cỡ của Ghi chú.

Bạn muốn xem thêm?

Thêm ghi chú diễn giả vào trang chiếu của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×