Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thêm các thành phần chân trang tiêu chuẩn sẽ xuất hiện trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của mình. Ví dụ: bạn có thể thêm ngày và giờ, tên của bản trình bày hoặc số trang.

Lưu ý:  PowerPoint không hỗ trợ tiêu đề trên trang chiếu. Tuy nhiên, bạn có thể thêm cả đầu trang và chân trang vào bản phân phát.

Thêm số trang vào trang chiếu và ghi chú

Khi bạn thêm số trang chiếu, tất cả trang chiếu đều được đưa vào số trang chiếu, bao gồm cả các trang chiếu ẩn. Nếu bạn in ghi chú, số trang sẽ được bao gồm.

Lưu ý: Cách duy nhất để loại trừ các trang chiếu ẩn khỏi số lượng là đánh số theo cách thủ công cho từng trang chiếu hiển thị. Thêm hộp văn bản vào từng trang chiếu, rồi thêm số trang vào từng hộp văn bản.

 1. Trên tab Chèn , bấm vào Đầu trang & Chân Nút Đầu trang & Chân trang .

 2. Trong hộp Đầu trang và Chân trang, trên tab Trang chiếu, chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi trong hộp Bắt đầu tại, nhập số trang bạn muốn bắt đầu ở trang chiếu đầu tiên.

 3. Bấm vào Áp dụng cho tất cả.

Thêm văn bản chân trang

 1. Trên tab Chèn , bấm vào Đầu trang & Chân Nút Đầu trang & Chân trang .

 2. Trong hộp Đầu trang và Chân trang, trên tab Trang chiếu, chọn hộp kiểm Chân trang, rồi nhập văn bản chân trang bạn muốn.

 3. Bấm vào Áp dụng cho tất cả.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Chèn , bấm vào Đầu trang & Chân Nút Đầu trang & Chân trang .

 2. Trong hộp Đầu trang và Chân trang, trên tab Trang chiếu , chọn hộp kiểm Ngày và giờ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Thực hiện như sau

  Thêm ngày giờ cập nhật mỗi khi mở bản trình bày

  Bấm Cập nhật Tự động, rồi chọn định dạng bạn muốn từ danh sách.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

 4. Bấm vào Áp dụng cho tất cả.

Lưu ý: Để kiểm soát vị trí và kiểu chân trang của bản trình bày nhiều hơn, bạn có thể chỉnh sửa chỗ dành sẵn của chúng trong bản cái trang chiếu. Chân

Nếu chân trang không xuất hiện trên trang chiếu

Nếu chân trang không xuất hiện trên trang chiếu tiêu đề, trong hộp Đầu trang và Chân trang, hãy đảm bảo không chọn hộp kiểm Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

Nếu chân trang bị thiếu trong các trang chiếu khác, chỗ dành sẵn cho những mục này có thể đã bị loại bỏ khỏi các bố trí trang chiếu cụ thể hoặc trang chiếu cái.

Xem thêm

Thêm văn bản vào trang chiếu

Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu

Sửa đổi bản cái trang chiếu

Thêm logo, tên công ty hoặc văn bản đầu trang hoặc chân trang vào bản phân phát

Thêm hoặc loại bỏ cước chú

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×