Bạn có thể thêm văn bản vào trang chiếu PowerPoint hoặc trang chiếu cái bằng cách chèn hộp văn bản và nhập bên trong hộp đó. Sau đó, bạn có thể định dạng văn bản bằng cách chọn văn bản hoặc toàn bộ hộp. Bạn cũng có thể thêm văn bản vào chỗ dành sẵn và hình dạng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Để thêm văn bản vào chỗ dành sẵn cho văn bản trên một trang chiếu, hãy làm như sau:

 • Bấm vào bên trong chỗ dành sẵn, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: Nếu văn bản của bạn vượt quá kích cỡ của chỗ dành sẵn, hãy PowerPoint giảm kích cỡ phông và dãn cách dòng tăng dần khi bạn nhập để làm cho văn bản vừa khít.

Bên dưới, viền chấm đại diện cho chỗ dành sẵn có chứa văn bản tiêu đề cho trang chiếu.

Chỗ dành sẵn cho văn bản tiêu đề

 • Để thêm văn bản vào hộp văn bản mà bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa, trong dạng xem thông thường , hãy bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

 • Để thêm văn bản vào hộp văn bản có chứa cố định và không chỉnh sửa, trong dạng xem trang chiếu cái, hãy bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

Sử dụng hộp văn bản để đặt văn bản ở bất kỳ đâu trên một trang chiếu, chẳng hạn như bên ngoài chỗ dành sẵn cho văn bản. Ví dụ, để thêm chú thích vào hình ảnh, hãy tạo một hộp văn bản và đặt nó gần ảnh.

Lưu ý: Khi bạn thêm hộp văn bản ở dạng xem thông thường, văn bản sẽ được chỉnh sửa bởi bất kỳ ai. Khi bạn thêm hộp văn bản vào dạng xem trang chiếu cái, văn bản mà bạn thêm vào đó sẽ trở nên cố định và bỏ chỉnh sửa ở bên ngoài trang chiếu cái.

Các hình dạng như hình vuông, vòng tròn, bong bóng khung chú thích và các mũi tên chặn có thể chứa văn bản. Khi bạn nhập văn bản vào hình dạng, văn bản sẽ đính kèm theo hình dạng và di chuyển và xoay cùng với nó.

 • Để thêm văn bản trở thành một phần của hình dạng, hãy chọn hình dạng, rồi nhập hoặc dán văn bản.

Hộp văn bản được thuận tiện nếu bạn muốn thêm văn bản vào hình dạng, nhưng bạn không muốn văn bản đính kèm vào hình dạng đó. Bạn có thể thêm hiệu ứng đường viền, tô, đổ bóng hoặc ba chiều (3-D) thành văn bản trong hộp văn bản.

 • Để thêm văn bản di chuyển một cách độc lập với hình dạng, hãy thêm hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Thêm hộp văn bản

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

   Lưu ý: Nếu bạn đang dùng một ngôn ngữ Đông á, từ menu thả xuống hộp văn bản , hãy bấm căn chỉnh theo chiều ngang hoặc dọc .

  2. Bấm vào trang chiếu, rồi kéo con trỏ để vẽ hộp văn bản.

Lưu ý: Trong dạng xem trang chiếu cái, có một sự khác biệt trong cách bạn sử dụng chỗ dành sẵn cho văn bản so với hộp văn bản:

 • Thêm chỗ dành sẵn cho văn bản từ bên trong dạng xem trang chiếu cái khi bạn muốn nhắc người dùng mẫu của bạn thay thế văn bản lời nhắc với văn bản cần thiết cho dự án của riêng họ. (Hành vi thông thường của văn bản lời nhắc tùy chỉnh trong chỗ dành sẵn cho văn bản là nó biến mất khi bạn bắt đầu nhập.)

 • Thêm hộp văn bản từ trong dạng xem trang chiếu cái khi bạn muốn nó chứa văn bản vĩnh viễn, không thể chỉnh sửa.

  Khi bạn thêm hộp văn bản ở dạng xem thông thường , văn bản sẽ được chỉnh sửa bởi bất kỳ ai.

Xem thêm

Thêm, sắp xếp lại và xóa trang chiếu

Tạo và in trang ghi chú

Thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn cho nội dung vào một bố trí

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×