Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tạo văn bản thay thế (Văn bản thay thế) cho hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác trong tài liệu Microsoft 365 bạn. Văn bản thay thế giúp những người khiếm thị hiểu được ảnh và nội dung đồ họa khác. Khi ai đó sử dụng bộ đọc màn hình bắt đầu thấy ảnh trong tài liệu, họ sẽ nghe thấy văn bản thay thế mô tả ảnh; không có văn bản thay thế, họ sẽ chỉ biết mình đã đến ảnh mà không biết ảnh đó hiển thị gì.

Sử dụng các quy trình trong bài viết này để tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt tượng đồ họa khác.

Để tìm hiểu cách viết văn bản thay thế, hãy đi tới Mọi thứ bạn cần biết để viết văn bản thay thế hiệu quả.

Trong chủ đề này

Excel for Microsoft 365, Outlook cho Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, và Word for Microsoft 365

Thêm văn bản thay thế

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm chuột phải vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

   Tùy chọn Sửa Văn bản Thay thế trong menu ngữ cảnh cho ảnh
  • Chọn đối tượng, rồi chọn menu định dạng cho đối tượng, ví dụ: Định dạng Ảnh. Chọn Văn bản Thay thế.

   Nút Văn bản Thay thế trên menu Định dạng Ảnh trong Word

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Ngăn văn bản thay thế hiển thị ví dụ về văn bản thay thế tốt.

Đánh dấu hình ảnh trực quan là trang trí

Nếu hình ảnh trực quan của bạn chỉ nhằm mục đích trang trí và làm tăng thêm sự chú ý về trực quan nhưng không chứa thông tin, bạn có thể đánh dấu hình ảnh là trang trí mà không cần viết bất kỳ văn bản thay thế nào. Ví dụ về đối tượng cần được đánh dấu là trang trí có thể kể đến các viền văn phong. Con người người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy rằng các đối tượng này là trang trí để họ biết họ không thiếu bất kỳ thông tin quan trọng nào. Bạn có thể đánh dấu hình ảnh trực quan của mình là trang trí Excel, PowerPoint, và Word.

 1. Để mở ngăn Văn bản thay thế, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

  • Chọn một hình ảnh, chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

 2. Chọn hộp kiểm Đánh dấu là trang trí. Trường mục nhập văn bản sẽ bị mờ xám.

  Hình ảnh được đánh dấu là trang trí trong ngăn Văn bản thay thế.

Bật và tắt Văn bản thay thế tự động

Nếu bạn không muốn thêm vào ảnh đã chèn văn bản thay thế được tạo tự động, bạn có thể tắt tùy chọn văn bản thay thế tự động. Nếu sau này bạn đổi ý, bạn vẫn có thể dễ dàng bật lại tùy chọn đó.

 1. Chọn Tùy >Chọn Tệp >trợ năng.

 2. Trong mục Văn bản thay thế tự động, hãy chọn hoặc bỏ tùy chọn Tự động tạo văn bản thay thế cho tôi, rồi chọn OK.

Phê duyệt văn bản thay thế tự động

Bạn có thể phê duyệt văn bản thay thế được tạo tự động trong Microsoft 365.

 1. Nếu văn bản thay thế là thỏa đáng, hãy chọn hộp kiểm Phê duyệt văn bản thay thế.

  Văn bản thay thế được tạo tự động được chấp thuận trong ngăn Văn bản Thay thế

Đi đến đầu trang

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 và Word 2019

Thêm văn bản thay thế

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm chuột phải vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

   Menu Chỉnh sửa văn bản thay thế cho hình trong Excel dành cho Win32
  • Chọn đối tượng. Chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

   Nút Văn bản thay thế trên dải băng Outlook for Windows.

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Hộp thoại Văn bản thay thế trong Word for Windows

  Mẹo: Tiết kiệm thời gian và thêm vào đối tượng một văn bản thay thế do hệ thống tạo. Trong ngăn Văn bản thay thế, chọn Tạo mô tả cho tôi. Trong hộp thoại Giúp Office làm việc thông minh hơn cho bạn, chọn Bật. Sau đó chỉnh sửa văn bản thay thế tự động cho phù hợp hơn với nội dung.

Đánh dấu hình ảnh trực quan là trang trí

Nếu hình ảnh trực quan của bạn chỉ nhằm mục đích trang trí và làm tăng thêm sự chú ý về trực quan nhưng không chứa thông tin, bạn có thể đánh dấu hình ảnh là trang trí mà không cần viết bất kỳ văn bản thay thế nào. Ví dụ về đối tượng cần được đánh dấu là trang trí có thể kể đến các viền văn phong. Con người người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy rằng các đối tượng này là trang trí để họ biết họ không thiếu bất kỳ thông tin quan trọng nào.

 1. Để mở ngăn Văn bản thay thế, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

  • Chọn một hình ảnh, chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

 2. Chọn hộp kiểm Trang trí. Trường mục nhập văn bản sẽ bị mờ xám.

  Ngăn Văn bản thay thế các yếu tố trang trí trong Word dành cho Win32

Đi đến đầu trang

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 và Word 2016/2013

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Với một hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đối tượng, bấm Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản thay thế trong ngăn đối tượng.

   Lưu ý: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Để xem Excel PivotTable, hãy bấm chuột phải vào PivotTable, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm Vào Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, PivotTable, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi các hộp Tiêu đềMô tả của văn bản thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Lưu ý: Trừ khi bạn có một biểu đồ phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản thay thế vào Thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo lối tắt đến văn bản thay thế đó.

 • Để sử dụng lệnh Văn bản thay thế trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, chọn hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm vào nút thanh công cụ, rồi thêm văn bản thay thế của bạn.

 1. Ở góc phía trên bên trái trên dải băng, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ truy nhập nhanh Nút Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Bấm vào Lệnh khác > Chọn lệnh từ > Lệnh không có trong dải băng.

 3. Bấm vào Văn bản thay thế > Thêm.

Đi đến đầu trang

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 và Word 2010

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với một hình, ảnh, biểu đồ, đối tượng Đồ họa SmartArt, hãy bấm chuột phải vào đó, bấm vào Định dạng đối tượng, rồi bấm vào ngăn Văn bản thay thế.

   Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Để xem Excel PivotTable, hãy bấm chuột phải vào PivotTable, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm Vào Văn bản Thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, PivotTable, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Lưu ý: Trừ khi bạn có một biểu đồ phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản thay thế vào Thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo lối tắt đến văn bản thay thế đó.

 • Để sử dụng lệnh Văn bản thay thế trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, chọn hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm vào nút thanh công cụ, rồi thêm văn bản thay thế của bạn.

 1. Ở góc phía trên bên trái trên dải băng, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ truy nhập nhanh Nút Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Bấm vào Lệnh khác > Chọn lệnh từ > Lệnh không có trong dải băng.

 3. Bấm vào Văn bản thay thế > Thêm.

Đi đến đầu trang

Xem thêm

Mọi thứ bạn cần biết để viết Văn bản Thay thế hiệu quả

Nội dung đào tạo về trợ & Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×