Bạn có thể tạo văn bản thay thế (Văn bản thay thế) cho hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác trong tài liệu Office của mình. Văn bản thay thế giúp những người suy giảm thị lực hiểu rõ các ảnh và nội dung đồ họa khác. Khi một người sử dụng bộ đọc màn hình để xem tài liệu, họ sẽ nghe thấy Văn bản thay thế; nếu không có Văn bản thay thế, họ sẽ chỉ biết rằng họ đã đi tới một ảnh mà không biết ảnh đó hiển thị như thế nào.

Bạn có thể sử dụng các quy trình trong bài viết này để giúp bạn tìm hiểu cách thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác.

Để tìm hiểu cách viết văn bản thay thế, hãy xem Mọi thứ bạn cần biết để viết Văn bản Thay thế hiệu quả.

Trong chủ đề này

Excel for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, and Word for Microsoft 365

Thêm văn bản thay thế

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm chuột phải vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

   Menu Chỉnh sửa văn bản thay thế cho hình trong Excel dành cho Win32
  • Chọn đối tượng. Chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

   Nút Văn bản thay thế trên dải băng Outlook for Windows.

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, bấm vào viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Hộp thoại Văn bản thay thế trong Word for Windows

Đánh dấu hình ảnh trực quan là trang trí

Nếu hình ảnh trực quan của bạn chỉ nhằm mục đích trang trí và làm tăng thêm sự chú ý về trực quan nhưng không chứa thông tin, bạn có thể đánh dấu hình ảnh là trang trí mà không cần viết bất kỳ văn bản thay thế nào. Ví dụ về đối tượng cần được đánh dấu là trang trí có thể kể đến các viền văn phong. Những người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy rằng các đối tượng này mang tính trang trí nên họ biết mình không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Bạn có thể đánh dấu hình ảnh trực quan của bạn là trang trí trong Excel, PowerPoint và Word.

 1. Để mở ngăn Văn bản thay thế, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

  • Chọn một hình ảnh, chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

 2. Chọn hộp kiểm Trang trí. Trường mục nhập văn bản sẽ bị mờ xám.

  Ngăn Văn bản thay thế các yếu tố trang trí trong Word dành cho Win32

Bật và tắt Văn bản thay thế tự động

Nếu bạn không muốn thêm vào ảnh đã chèn văn bản thay thế được tạo tự động, bạn có thể tắt tùy chọn văn bản thay thế tự động. Nếu sau này bạn đổi ý, bạn vẫn có thể dễ dàng bật lại tùy chọn đó.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Trợ năng.

 2. Trong mục Văn bản thay thế tự động, hãy chọn hoặc bỏ tùy chọn Tự động tạo văn bản thay thế cho tôi, rồi chọn OK.

Đi đến đầu trang

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 và Word 2019

Thêm văn bản thay thế

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm chuột phải vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

   Menu Chỉnh sửa văn bản thay thế cho hình trong Excel dành cho Win32
  • Chọn đối tượng. Chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

   Nút Văn bản thay thế trên dải băng Outlook for Windows.

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, bấm vào viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Hộp thoại Văn bản thay thế trong Word for Windows

  Mẹo: Tiết kiệm thời gian và thêm vào đối tượng một văn bản thay thế do hệ thống tạo. Trong ngăn Văn bản thay thế, chọn Tạo mô tả cho tôi. Trong hộp thoại Giúp Office làm việc thông minh hơn cho bạn, hãy chọn Bật. Sau đó chỉnh sửa văn bản thay thế tự động cho phù hợp hơn với nội dung.

Đánh dấu hình ảnh trực quan là trang trí

Nếu hình ảnh trực quan của bạn chỉ nhằm mục đích trang trí và làm tăng thêm sự chú ý về trực quan nhưng không chứa thông tin, bạn có thể đánh dấu hình ảnh là trang trí mà không cần viết bất kỳ văn bản thay thế nào. Ví dụ về đối tượng cần được đánh dấu là trang trí có thể kể đến các viền văn phong. Những người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy rằng các đối tượng này mang tính trang trí nên họ biết mình không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

 1. Để mở ngăn Văn bản thay thế, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

  • Chọn một hình ảnh, chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

 2. Chọn hộp kiểm Trang trí. Trường mục nhập văn bản sẽ bị mờ xám.

  Ngăn Văn bản thay thế các yếu tố trang trí trong Word dành cho Win32

Đi đến đầu trang

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 và Word 2016/2013

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Với một hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đối tượng, bấm Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản Thay thế trong ngăn đối tượng

   Lưu ý: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với PivotTable Excel, bấm chuột phải vào đó, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm vào Văn bản thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, PivotTable, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi các hộp Tiêu đềMô tả của văn bản thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Lưu ý: Trừ khi bạn có một biểu đồ phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản thay thế vào Thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo lối tắt đến văn bản thay thế đó.

 • Để sử dụng lệnh Văn bản thay thế trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, chọn hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm vào nút thanh công cụ, rồi thêm văn bản thay thế của bạn.

 1. Ở góc phía trên bên trái trên dải băng, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ truy nhập nhanh Hình ảnh nút.

 2. Bấm vào Lệnh khác > Chọn lệnh từ > Lệnh không có trong dải băng.

 3. Bấm vào Văn bản thay thế > Thêm.

Đi đến đầu trang

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 và Word 2010

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với một hình, ảnh, biểu đồ, đối tượng Đồ họa SmartArt, hãy bấm chuột phải vào đó, bấm vào Định dạng đối tượng, rồi bấm vào ngăn Văn bản thay thế.

   Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào đường viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với PivotTable Excel, bấm chuột phải vào đó, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm vào Văn bản thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, PivotTable, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Lưu ý: Trừ khi bạn có một biểu đồ phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn thường xuyên thêm văn bản thay thế vào hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc các đối tượng khác, bạn có thể thêm lệnh Văn bản thay thế vào Thanh công cụ truy nhập nhanh để tạo lối tắt đến văn bản thay thế đó.

 • Để sử dụng lệnh Văn bản thay thế trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, chọn hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm vào nút thanh công cụ, rồi thêm văn bản thay thế của bạn.

 1. Ở góc phía trên bên trái trên dải băng, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ truy nhập nhanh Hình ảnh nút.

 2. Bấm vào Lệnh khác > Chọn lệnh từ > Lệnh không có trong dải băng.

 3. Bấm vào Văn bản thay thế > Thêm.

Đi đến đầu trang

Xem thêm

Tất cả mọi thứ bạn cần biết để viết Văn bản Thay thế hiệu quả

Chào mừng bạn đến với Office Nội & Đào tạo

Trong chủ đề này

Excel for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, và Word for Microsoft 365 for Mac

Thêm văn bản thay thế Excel for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, và Word for Microsoft 365 for Mac

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấn Control và bấm vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế..... Ngăn Văn bản thay thế sẽ mở ra.

   Tùy chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế trong menu ngữ cảnh của PowerPoint for Mac
  • Chọn một đối tượng. Trong dải băng, chọn tab Định dạng của đối tượng đó, rồi chọn Văn bản thay thế.

   Nút Văn bản thay thế trên dải băng trong PowerPoint for Mac

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, bấm vào viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Văn bản thay thế trong PowerPoint for Mac

Thêm văn bản thay thế Outlook cho Microsoft 365 for Mac

 1. Nhấn Control và bấm vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế..... Ngăn Văn bản thay thế sẽ mở ra.

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, bấm vào viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Văn bản thay thế trong Outlook for Mac.

Thêm văn bản thay thế vào PivotTable trong Excel

 1. Kiểm soát bấm vào một PivotTable, rồi chọn Tùy chọn PivotTable....

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable..., hãy chọn Văn bản thay thế.

  Tùy chọn PivotTable trong menu ngữ cảnh của Excel for Mac.
 3. Trong tab Văn bản thay thế, hãy nhập tiêu đề cho PivotTable trong hộp văn bản Tiêu đề.

 4. Trong hộp văn bản Mô tả, hãy nhập 1-2 câu để mô tả hình ảnh và ngữ cảnh cho những người không thể xem được. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn OK.

Hộp thoại văn bản thay thế dành cho PivotTable trong Excel.

Đánh dấu hình ảnh trực quan là trang trí

Nếu hình ảnh trực quan của bạn chỉ nhằm mục đích trang trí và làm tăng thêm sự chú ý về trực quan nhưng không chứa thông tin, bạn có thể đánh dấu hình ảnh là trang trí mà không cần viết bất kỳ văn bản thay thế nào. Ví dụ về đối tượng cần được đánh dấu là trang trí có thể kể đến các viền văn phong. Những người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy rằng các đối tượng này mang tính trang trí nên họ biết mình không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Bạn có thể đánh dấu hình ảnh trực quan của bạn là trang trí trong Excel, PowerPoint và Word.

 1. Để mở ngăn Văn bản thay thế, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

  • Chọn một hình ảnh, chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

 2. Chọn hộp kiểm Trang trí. Trường mục nhập văn bản sẽ bị mờ xám.

  Hộp kiểm Đánh dấu là trang trí đã chọn trong ngăn Văn bản thay thế của Word for Mac.

Bật và tắt Văn bản thay thế tự động

Nếu bạn không muốn thêm vào ảnh đã chèn văn bản thay thế được tạo tự động, bạn có thể tắt tùy chọn văn bản thay thế tự động trong PowerPoint và Word. Nếu sau này bạn đổi ý, bạn vẫn có thể dễ dàng bật lại tùy chọn đó.

 1. Nhấn Command+, (Dấu phẩy). Cửa sổ tùy chọn sẽ mở ra.

 2. Chọn Chung.

 3. Trong phần Văn bản thay thế tự động, hãy chọn hoặc bỏ tùy chọn Tự động tạo văn bản thay thế cho tôi.

Đi đến đầu trang

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 và Word 2019 for Mac

Thêm văn bản thay thế

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấn Control và bấm vào đối tượng, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế..... Ngăn Văn bản thay thế sẽ mở ra.

   Tùy chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế trong menu ngữ cảnh của PowerPoint for Mac
  • Chọn một đối tượng. Trong dải băng, chọn tab Định dạng của đối tượng đó, rồi chọn Văn bản thay thế.

   Nút Văn bản thay thế trên dải băng trong PowerPoint for Mac

  Lưu ý: Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, bấm vào viền của đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

 2. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập 1-2 câu vào hộp văn bản để mô tả đối tượng và ngữ cảnh cho những người không thể xem được.

  Văn bản thay thế trong PowerPoint for Mac

  Mẹo: Tiết kiệm thời gian và thêm vào đối tượng một văn bản thay thế do hệ thống tạo. Trong ngăn Văn bản thay thế, chọn Tạo mô tả cho tôi. Trong hộp thoại Sử dụng dịch vụ thông minh?, hãy chọn Bật.

Thêm văn bản thay thế vào PivotTable trong Excel

 1. Kiểm soát bấm vào một PivotTable, rồi chọn Tùy chọn PivotTable....

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable..., hãy chọn Văn bản thay thế.

 3. Trong tab Văn bản thay thế, hãy nhập tiêu đề cho PivotTable trong hộp văn bản Tiêu đề.

 4. Trong hộp văn bản Mô tả, hãy nhập 1-2 câu để mô tả hình ảnh và ngữ cảnh cho những người không thể xem được. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn OK.

Hộp thoại văn bản thay thế dành cho PivotTable trong Excel.

Đánh dấu hình ảnh trực quan là trang trí

Nếu hình ảnh trực quan của bạn chỉ nhằm mục đích trang trí và làm tăng thêm sự chú ý về trực quan nhưng không chứa thông tin, bạn có thể đánh dấu hình ảnh là trang trí mà không cần viết bất kỳ văn bản thay thế nào. Ví dụ về đối tượng cần được đánh dấu là trang trí có thể kể đến các viền văn phong. Những người sử dụng bộ đọc màn hình sẽ nghe thấy rằng các đối tượng này mang tính trang trí nên họ biết mình không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Bạn có thể đánh dấu hình ảnh trực quan của bạn là trang trí trong Excel, PowerPoint và Word.

 1. Để mở ngăn Văn bản thay thế, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

  • Chọn một hình ảnh, chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

 2. Chọn hộp kiểm Trang trí. Trường mục nhập văn bản sẽ bị mờ xám.

  Hộp kiểm Đánh dấu là trang trí đã chọn trong ngăn Văn bản thay thế của Word for Mac.

Đi đến đầu trang

Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 và Word 2016 for Mac

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Với một hình, ảnh, biểu đồ, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác, bấm chuột phải vào đối tượng, bấm Định dạng Đối tượng, Định dạng Ảnh, Định dạng Vùng Biểu đồ hoặc tùy chọn khác, rồi bấm Văn bản Thay thế.

   Bấm vào Văn bản Thay thế trong ngăn đối tượng

   Lưu ý: Ngăn bạn bấm Văn bản Thay thế là ngăn động và tiêu đề cũng như danh sách sẽ thay đổi tùy theo đối tượng bạn bấm vào.

   Để thêm văn bản thay thế vào toàn bộ Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, hãy bấm vào viền của Đồ họa SmartArt hoặc biểu đồ, chứ không phải một hình hay phần riêng.

  • Đối với PivotTable Excel, bấm chuột phải vào đó, trỏ tới Tùy chọn PivotTable, rồi bấm vào Văn bản thay thế.

 2. Trong hộp Mô tả, nhập giải thích cho hình, ảnh, biểu đồ, PivotTable, Đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác. Hộp này sẽ luôn được điền vào.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn có Văn bản thay thế, hãy loại bỏ văn bản khỏi các hộp Tiêu đềMô tả của văn bản thay thế hoặc không điền vào các hộp này.

 3. Nếu bạn muốn, trong hộp Tiêu đề hãy nhập tóm tắt ngắn gọn. Hộp này sẽ chỉ được điền vào khi bạn nhập một đoạn giải thích dài hoặc chi tiết vào hộp Mô tả.

  Lưu ý: Trừ khi bạn có một biểu đồ phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp Mô tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả thì việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích nên việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đi đến đầu trang

Xem thêm

Tất cả mọi thứ bạn cần biết để viết Văn bản Thay thế hiệu quả

Chào mừng bạn đến với Office Nội & Đào tạo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×