Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dưới đây là cách kiểm tra thời điểm đăng ký Microsoft 365 hết hạn.

Kiểm tra trạng thái hết hạn của bạn

  1. Truy nhập trang Dịch vụ & đăng ký của bạn.

  2. Nếu được nhắc, hãy chọn Đăng nhập, rồi nhập email và mật khẩu tài khoản Microsoft được liên kết với đăng ký Microsoft 365 bạn.

  3. Xem lại các chi tiết bên dưới đầu đề Dịch vụ & đăng ký.

    • Nếu bạn thấy một mũi tên hình tròn thì đăng ký của bạn được thiết lập để thanh toán định kỳ, trừ khi bạn tắt tính năng thanh toán định kỳ hoặc hủy bỏ đăng ký trước hạn. Thông tin lần tính phí tiếp theo sẽ hiển thị cho bạn thời điểm bạn sẽ bị tính phí tiếp theo, cùng số tiền.

    • Nếu bạn thấy Hết hạn vào [ngày] thì đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày đó, trừ khi bạn gia hạn.

Xem thêm

Gia hạn Microsoft 365 Family

Bật hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho Microsoft 365 Family

Hủy gói đăng ký Microsoft 365 của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×