Mục lục
×
Cài đặt Office

Chọn phiên bản cài đặt Office dưới đây để tìm hiểu cách kích hoạt cài Office.

Kích Microsoft 365, 2019, 2016 và 2013

Hiển thị trang "Đăng nhập để thiết lập Office" có thể xuất hiện sau khi bạn cài đặt Office

Khi bạn khởi động một Office chưa kích hoạt, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập vào Office. Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học, mà bạn đã sử dụng để mua hoặc đăng ký tài khoản Microsoft 365.

Lưu ý: Nếu Office được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn,hãy xem mục Kích hoạt Office cài đặt sẵn trên thiết bị mới của Windows 10 .

Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office

Nếu Trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, Office bạn cần trợ giúp để kích hoạt. Làm theo lời nhắc trong trình hướng dẫn để kích hoạt Office.

Nhận trợ giúp về kích hoạt Office bằng cách dùng trình hướng dẫn Kích hoạt

Kích Office được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của Windows 10

Hiển thị màn hình "Hãy bắt đầu", cho biết bản dùng thử Office 365 được tích hợp với thiết bị này

Nếu màn hình này xuất hiện, bạn Office được cài đặt dưới dạng bản dùngMicrosoft 365 Family thử

Bạn sẽ thấy màn hình này nếu bạn đăng nhập vào Office đã được cài đặt sẵn trên thiết bị mới nhưng không có sản phẩm Office liên kết với tài khoản của bạn.

Để sử Office trên thiết bị mới, bạn có thể kích hoạt đăng Office kích hoạt dưới dạng bản dùng thử 1 tháng của Microsoft 365 Family. Bạn cũng có thể Office, thêm Office vào đăng ký Microsoft 365 hiện có hoặc nhập khóa sản phẩm từ thẻ khóa sản phẩm mới. Nếu bạn có bản sao cũ hơn của Office, bạn có thể cài đặt bản đó để thay thế.

Tôi nghĩ thiết bị này đã được tích hợp

Kích hoạt Office hoặc ưu đãi được tích hợp trên thiết bị mới Windows 10

Nếu màn hình này xuất hiện, Office đã được cài đặt dưới dạng gói đăng ký một năm hoặc gói mua một lần

Khóa sản phẩm kỹ thuật số sẽ được truyền tới PC của bạn, do đó, bạn sẽ không cần phải có hay nhận khóa sản phẩm được in ra. Bạn kích Office hoạt bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Microsoft bạn. Nếu chúng tôi phát hiện tài khoản Microsoft của bạn, chúng tôi sẽ hiển thị tài khoản đó trên màn hình này. Sau khi bạn đăng nhập, sản phẩm sẽ được thêm vào tài khoản Microsoft của bạn, để bạn có thể cài đặt lại sau hoặc quản lý đăng ký mới mà không cần khóa sản phẩm.

Kích hoạt Office HUP

Hiển thị liên kết để bạn bấm vào và nhập khóa sản phẩm Microsoft HUP

Nếu bạn đã mua Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua lợi ích Microsoft HUP của chủ lao động, hãy chọn Tôi không muốn đăng nhập hoặc tạo tài khoản (ở cuối màn hình), rồi nhập khóa sản phẩm của bạn.

Nhận khóa sản phẩm HUP

Kích hoạt một khóa sản phẩm hoàn toàn Microsoft 365 hoàn toàn mới

Đi tới https://office.com/setup trong trình duyệt web của bạn

Nếu bạn đã mua thẻ khóa sản phẩm Office mới hoặc bạn nhận được khóa sản phẩm khi mua Office thông qua cửa hàng trực tuyến, hãy truy nhập Office.com/setup hoặc Microsoft365.com/setup và làm theo các lời nhắc trên màn hình. Đây là quy trình một lần giúp thêm sản phẩm mới vào tài khoản Microsoft bạn. Sau khi bạn quy đổi khóa, bạn có thể cài đặt Office.

Nhận trợ giúp về Office.com/setup

Khắc phục các lỗi về kích hoạt

Nếu Office kích hoạt thì cuối cùng sẽ trở thành chưa được cấp phép và tất cả các tính năng chỉnh sửa của Office sẽ bị vô hiệu hóa. Microsoft thể trở thành chưa được cấp phép vì một số lý do. Ví dụ: nếu đăng ký Microsoft 365 của bạn hết hạn, bạn phải gia hạn đăng ký của mình để khôi phục tất cả các tính năng Office. 

Nếu Office được cài đặt sẵn trên PC mới của mình, bạn phải bắt đầu bản dùng thử Microsoft 365 Family hoặc mua Office để tiếp tục sử dụng phiên bản Office.

Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Office trên Windows 7 (không còn được hỗ trợ, hãy xem mục Kết thúc hỗ trợ và Office của Windows 7),bạn cần đảm bảo rằng TLS 1.2 được bật theo mặc định. Xem mục Cập nhật để bật TLS 1.1 và TLS 1.2làm giao thức bảo mật mặc định trong WinHTTP trong Windows.

Xem thêm 

Một thông báo đăng ký xuất hiện khi tôi mở một ứng Microsoft 365

Bạn gặp lỗi Office "Những sản phẩm mà chúng tôi tìm thấy trong tài khoản của bạn không thể dùng để kích hoạt <app>"

Khắc phục lỗi kích hoạt trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×