Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ có hướng dẫn trong trình duyệt của bạn có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho các sự cố Office

Hãy thử hỗ trợ có hướng dẫn

Chọn phiên bản cài đặt Microsoft 365 dưới đây để tìm hiểu cách kích hoạt Microsoft 365.

Kích Microsoft 365 hoặc phiên bản Office không đăng ký

Hiển thị trang "Đăng nhập để thiết lập Office" có thể xuất hiện sau khi bạn cài đặt Office

Khi khởi động một Microsoft 365 chưa được kích hoạt, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Microsoft 365. Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học mà bạn đã sử dụng để mua hoặc đăng ký Microsoft 365.

Lưu ý: Nếu Microsoft 365 được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn, hãy xem mục Kích hoạt Office được cài đặt sẵn trên thiết bị Windows mới.

Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office

Nếu Trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, Microsoft 365 cần bạn trợ giúp để kích hoạt. Làm theo lời nhắc trong trình hướng dẫn để kích hoạt Microsoft 365.

Nhận trợ giúp về kích hoạt Office bằng cách dùng trình hướng dẫn Kích hoạt

Kích Microsoft 365 được cài đặt sẵn trên thiết bị Windows mới

Hiển thị màn hình "Hãy bắt đầu", cho biết bản dùng thử Office 365 được tích hợp với thiết bị này

Nếu màn hình này xuất hiện, Microsoft 365 được cài đặt dưới dạng bản dùngMicrosoft 365 Family thử

Bạn sẽ thấy màn hình này nếu bạn đăng nhập vào Microsoft 365 đã được cài đặt sẵn trên thiết bị mới nhưng không có sản phẩm Microsoft 365 được liên kết với tài khoản của bạn.

Để sử Microsoft 365 dụng trên thiết bị mới, bạn có thể kích hoạt Microsoft 365 kích hoạt dưới dạng bản dùng thử bản dùng thử 1 Microsoft 365 Family. Bạn cũng có thể mua Microsoft 365, thêm Microsoft 365 vào đăng ký Microsoft 365 có hoặc nhập khóa sản phẩm từ thẻ khóa sản phẩm mới. Nếu bạn có bản sao Microsoft 365 cũ hơn, bạn có thể cài đặt bản đó thay vào đó.

Bạn cũng có thể thử bộ phận hỗ trợ có hướngdẫn của chúng tôi trong trình duyệt của mình để giúp khắc phục sự cố kích hoạt Microsoft 365.

Tôi cho rằng thiết bị này có bao gồm Microsoft 365

Kích hoạt Microsoft 365 mua hàng hoặc ưu đãi được bao gồm trên thiết bị Windows mới

Nếu màn hình này xuất hiện, Microsoft 365 được cài đặt dưới dạng gói đăng ký một năm hoặc gói mua một lần

Khóa sản phẩm kỹ thuật số sẽ được truyền tới PC của bạn, vì vậy bạn sẽ không cần hoặc nhận khóa sản phẩm được in. Bạn kích hoạt Microsoft 365 bằng cách đăng nhập bằng tài Microsoft khoản của bạn. Nếu phát hiện thấy tài khoản Microsoft bạn, chúng tôi sẽ hiển thị tài khoản đó trên màn hình này. Sau khi bạn đăng nhập, sản phẩm của bạn sẽ được thêm vào tài khoản Microsoft của bạn để bạn có thể cài đặt lại sau hoặc quản lý đăng ký mới mà không cần khóa sản phẩm.

Bạn cũng có thể thử bộ phận hỗ trợ có hướngdẫn của chúng tôi trong trình duyệt của mình để giúp khắc phục sự cố kích hoạt Microsoft 365.

Kích hoạt Office từ Chương trình Chiết khấu tại Nơi làm việc của Microsoft

Hiển thị liên kết mà bạn bấm để nhập khóa sản phẩm Chương trình Chiết khấu của Microsoft Workplace

Nếu bạn đã mua Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua lợi ích Chương trình Giảm giá Nơi làm việc của Microsoft của công ty (trước đây gọi là Chương trình Sử dụng tại Nhà của Microsoft), hãy chọn Tôi không muốn đăng nhập hoặc tạo tài khoản (ở cuối màn hình), rồi nhập khóa sản phẩm của bạn.

Lấy khóa sản phẩm Chương trình Chiết khấu microsoft Workplace của bạn

Kích hoạt một khóa sản phẩm hoàn toàn Microsoft 365 phẩm mới

Đi tới https://office.com/setup trong trình duyệt web của bạn

Nếu bạn đã mua thẻ khóa sản phẩm Microsoft 365 mới hoặc đã nhận được khóa sản phẩm khi mua Microsoft 365 thông qua một cửa hàng trực tuyến, hãy đi tới Office.com/setup hoặc Microsoft365.com/setup và làm theo các lời nhắc trên màn hình. Đây là quy trình một lần giúp thêm sản phẩm mới của bạn vào tài khoản Microsoft bạn. Sau khi quy đổi khóa, bạn có thể cài đặt Office.

Nhận trợ giúp về Office.com/setup

Khắc phục các lỗi về kích hoạt

Nếu Microsoft 365 thể kích hoạt, cuối cùng nó sẽ trở thành chưa được cấp phép và tất cả các tính năng chỉnh sửa của Microsoft 365 bị vô hiệu hóa. Microsoft có thể trở thành chưa được cấp phép vì một số lý do. Ví dụ: nếu đăng ký Microsoft 365 hết hạn, bạn phải gia hạn đăng ký của mình để khôi phục tất cả các tính năng Microsoft 365. 

Nếu Microsoft 365 đặt sẵn trên PC mới của mình, bạn phải bắt đầu bản dùng thử Microsoft 365 Family hoặc mua Microsoft 365 để tiếp tục sử dụng Microsoft 365.

Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Microsoft 365 trên Windows 7 (không còn được hỗ trợ, hãy xem kết thúc hỗ trợ của Windows 7 và Office), bạn cần đảm bảo rằng TLS 1.2 được bật theo mặc định. Hãy xem Cập nhật để bật TLS 1.1 và TLS 1.2 làm giao thức bảo mật mặc định trong WinHTTP trong Windows.

Xem thêm 

Thông báo đăng ký xuất hiện khi tôi mở ứng dụng Microsoft 365

Bạn gặp lỗi Office "Những sản phẩm mà chúng tôi tìm thấy trong tài khoản của bạn không thể dùng để kích hoạt <app>"

Khắc phục lỗi kích hoạt trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×