Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày tháng thường là một phần quan trọng trong việc phân tích dữ liệu. Bạn thường đặt câu hỏi như: khi nào mua sản phẩm, mất bao lâu để thực hiện một nhiệm vụ trong dự án hoặc doanh thu trung bình của một quý tài chính là bao lâu? Nhập ngày đúng là việc cần thiết để đảm bảo kết quả chính xác. Nhưng việc định dạng ngày tháng để dễ hiểu cũng quan trọng không kém để đảm bảo diễn giải chính xác các kết quả đó.

Quan trọng: Vì các quy tắc chi phối cách thức mà bất kỳ chương trình tính toán nào diễn giải ngày tháng đều phức tạp nên bạn nên càng cụ thể càng tốt về ngày tháng bất cứ khi nào bạn nhập ngày. Điều này sẽ tạo ra mức độ chính xác cao nhất trong tính toán ngày của bạn.

Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số tuần tự được gọi là giá trị sê-ri. Ví dụ: trong Excel cho Windows, ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số sê-ri là 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Excel lưu trữ thời gian dưới dạng phân số thập phân vì thời gian được xem là một phần của một ngày. Số thập phân là một giá trị từ 0 (không) đến 0,99999999, thể hiện các khoảng thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 A.) đến 23:59:59 (11:59:59 C.).

Vì ngày và giờ là các giá trị, chúng có thể được cộng, trừ và đưa vào các tính toán khác. Bạn có thể xem ngày tháng ở dạng giá trị sê-ri và thời gian dưới dạng phân số thập phân bằng cách thay đổi định dạng của ô có chứa ngày hoặc giờ thành định dạng Chung.

Cả Excel cho Mac và For Excel for Windows hỗ trợ hệ thống ngày theo năm 1900 và 1904. Hệ thống ngày mặc định cho Excel cho Windows là 1900; và hệ thống ngày mặc định cho Excel for Mac là 1904.

Ban đầu, Excel cho Windows được dựa trên hệ thống ngày theo năm 1900, vì nó cho phép tương thích tốt hơn với các chương trình bảng tính khác được thiết kế để chạy dưới MS-DOS và Microsoft Windows và do đó nó đã trở thành hệ thống ngày mặc định. Ban đầu, Excel cho Mac được dựa trên hệ thống ngày tháng 1904, vì nó cho phép tương thích tốt hơn với các máy tính Macintosh sớm không hỗ trợ ngày trước ngày 2 tháng 1 năm 1904 và do đó nó trở thành hệ thống ngày mặc định.

Bảng sau đây hiển thị ngày đầu tiên và ngày cuối cùng cho mỗi hệ thống ngày và giá trị sê-ri liên kết với mỗi ngày.

Hệ ngày

Ngày đầu tiên

Ngày gần nhất

1900

01/01/1900
(giá trị sê-ri 1)

31/12/9999
(giá trị sê-ri 2958465)

1904

02/01/1904
(giá trị sê-ri 1)

31/12/9999
(giá trị sê-ri 2957003)

Vì hai hệ thống ngày dùng các ngày bắt đầu khác nhau nên cùng một ngày được biểu thị bằng các giá trị sê-ri khác nhau trong mỗi hệ thống ngày. Ví dụ: ngày 5 tháng 7 năm 2007 có thể có hai giá trị sê-ri khác nhau, tùy thuộc vào hệ thống ngày được dùng.

Hệ ngày

Giá trị sê-ri của 05/07/2007

1900

37806

1904

39268

Chênh lệch giữa hai hệ thống ngày là 1.462 ngày; nghĩa là, giá trị sê-ri của ngày trong hệ thống ngày theo năm 1900 luôn lớn hơn 1.462 ngày so với giá trị sê-ri của cùng một ngày trong hệ thống ngày tháng năm 1904. Ngược lại, giá trị sê-ri của ngày trong hệ thống ngày tháng năm 1904 luôn nhỏ hơn 1.462 ngày so với giá trị sê-ri của cùng một ngày trong hệ thống ngày tháng năm 1900. 1.462 ngày bằng bốn năm và một ngày (bao gồm một ngày nhuận).

Quan trọng: Để đảm bảo rằng giá trị năm được diễn giải như bạn dự kiến, hãy nhập giá trị năm dưới dạng bốn chữ số (ví dụ: 2001, không phải 01). Khi nhập năm có bốn chữ số, Excel sẽ không diễn giải thế kỷ cho bạn.

Nếu bạn nhập ngày tháng với năm có hai chữ số vào ô được định dạng văn bản hoặc làm đối số văn bản trong một hàm, chẳng hạn như =YEAR("1/1/31"), Excel sẽ diễn giải năm như sau:

 • từ 00 đến 29     được hiểu là từ năm 2000 đến 2029. Ví dụ: nếu bạn nhập ngày 28/05/19,Excel giả định ngày là 28/05/2019.

 • từ 30 đến 99     được hiểu là các năm từ 1930 đến 1999. Ví dụ, nếu bạn nhập ngày 28/05/98, Excel giả định ngày là 28/05/1998.

Trong Microsoft Windows, bạn có thể thay đổi cách diễn giải năm có hai chữ số cho tất cả các Windows mà bạn đã cài đặt.

Windows 10

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập panel điều khiển, sau đó chọn Panel điều khiển.

 2. Bên dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khuvực, bấm vào Thay đổi định dạng ngày, giờ hoặc số

 3. Bấm Tùy chọn Khu vực và Ngôn ngữ.

 4. Trong hộp thoại Khu vực, bấm vào Cài đặt bổ sung.

 5. Bấm vào tab Ngày.

 6. Trong hộp Khi nhập năm có hai chữ số, hãy hiểu đó là một năm giữa, thay đổi giới hạn trên cho thế kỷ.

  Khi bạn thay đổi năm giới hạn trên, năm hạn mức thấp hơn sẽ tự động thay đổi.

 7. Bấm OK.

Windows 8

 1. Vuốt từ mép phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới, rồi bấm Tìm kiếm ),nhập Panel Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm PanelĐiều khiển .

 2. Bên dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khuvực, bấm vào Thay đổi định dạng ngày, giờ hoặc số.

 3. Trong hộp thoại Khu vực, bấm vào Cài đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab Ngày.

 5. Trong hộp Khi nhập năm có hai chữ số, hãy hiểu đó là một năm giữa, thay đổi giới hạn trên cho thế kỷ.

  Khi bạn thay đổi năm giới hạn trên, năm hạn mức thấp hơn sẽ tự động thay đổi.

 6. Bấm OK.

Windows 7

 1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

 2. Bấm Khu vực và Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Khu vực, bấm vào Cài đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab Ngày.

 5. Trong hộp Khi nhập năm có hai chữ số, hãy hiểu đó là một năm giữa, thay đổi giới hạn trên cho thế kỷ.

  Khi bạn thay đổi năm giới hạn trên, năm hạn mức thấp hơn sẽ tự động thay đổi.

 6. Bấm OK.

Theo mặc định, khi bạn nhập ngày trong sổ làm việc, ngày tháng được định dạng để hiển thị năm có hai chữ số. Khi bạn thay đổi định dạng ngày mặc định thành một định dạng khác bằng cách sử dụng thủ tục này, hiển thị ngày tháng đã được nhập trước đó trong sổ làm việc của bạn sẽ thay đổi sang định dạng mới miễn là ngày tháng chưa được định dạng bằng cách dùng hộp thoại Định dạng Ô (Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm công cụ Khởi động Hộp thoại ).

Windows 10

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập panel điều khiển, sau đó chọn Panel điều khiển.

 2. Bên dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khuvực, bấm vào Thay đổi định dạng ngày, giờ hoặc số

 3. Bấm Tùy chọn Khu vực và Ngôn ngữ.

 4. Trong hộp thoại Khu vực, bấm vào Cài đặt bổ sung.

 5. Bấm vào tab Ngày.

 6. Trong danh sách Định dạng ngày ngắn, bấm vào định dạng sử dụng bốn chữ số cho năm ("yyyy").

 7. Bấm OK.

Windows 8

 1. Vuốt từ mép phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới, rồi bấm Tìm kiếm ),nhập Panel Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm PanelĐiều khiển .

 2. Bên dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khuvực, bấm vào Thay đổi định dạng ngày, giờ hoặc số.

 3. Trong hộp thoại Khu vực, bấm vào Cài đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab Ngày.

 5. Trong danh sách Định dạng ngày ngắn, bấm vào định dạng sử dụng bốn chữ số cho năm ("yyyy").

 6. Bấm OK.

Windows 7

 1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

 2. Bấm Khu vực và Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Khu vực, bấm vào Cài đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab Ngày.

 5. Trong danh sách Định dạng ngày ngắn, bấm vào định dạng sử dụng bốn chữ số cho năm ("yyyy").

 6. Bấm OK.

Hệ thống ngày sẽ tự động thay đổi khi bạn mở tài liệu từ một nền tảng khác. Ví dụ: nếu bạn đang làm việc trong Excel và mở tài liệu được tạo trong Excel for Mac thì hộp kiểm Hệ thống ngày theo năm 1904 sẽ được chọn tự động.

Bạn có thể thay đổi hệ thống ngày bằng cách làm như sau:

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Bên dưới mục Khi tính toán sổ làm việc này, hãy chọn sổ làm việc mà bạn muốn, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Dùng hệ thống ngày tháng 1904.

Bạn có thể gặp phải các vấn đề khi sao chép và dán ngày tháng hoặc khi bạn tạo các tham chiếu ngoài giữa các sổ làm việc dựa trên hai hệ thống ngày khác nhau. Ngày tháng có thể xuất hiện sớm hơn bốn năm và một ngày so với ngày bạn dự kiến. Bạn có thể gặp phải những sự cố này dù bạn đang sử dụng Excel cho Windows, Excel cho máy Mac hay cả hai.

Ví dụ, nếu bạn sao chép ngày 05/07/2007 từ sổ làm việc sử dụng hệ thống ngày tháng 1900 rồi dán ngày vào sổ làm việc sử dụng hệ thống ngày tháng năm 1904 thì ngày đó sẽ xuất hiện dưới dạng 06/07/2011, muộn nhất là 1.462 ngày. Ngoài ra, nếu bạn sao chép ngày 05 tháng 7 năm 2007 từ một sổ làm việc sử dụng hệ thống ngày tháng 1904 rồi dán ngày vào sổ làm việc sử dụng hệ thống ngày tháng 1900, thì ngày xuất hiện là 04/07/2003, tức là 1.462 ngày trước đó. Để biết thông tin cơ bản, hãy xem Hệ thống ngày trong Excel.

Sửa vấn đề về sao chép và dán    

 1. Trong một ô trống, hãy nhập giá trị 1462.

 2. Chọn ô đó, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Chọn tất cả các ô có chứa ngày không chính xác.

  Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

 5. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, bên dưới Dán , bấmvào Giá trị, rồi bên dưới Thao tác, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt ngày dưới dạng bốn năm và một ngày sau đó, bấm Thêm.

  • Để đặt ngày trước bốn năm và một ngày, bấm Trừ.

Sửa vấn đề tham chiếu ngoài    

Nếu bạn đang dùng tham chiếu ngoài đến ngày trong một sổ làm việc khác với một hệ thống ngày khác, bạn có thể sửa đổi tham chiếu ngoài bằng cách thực hiện một trong những điều sau đây:

 • Để đặt ngày dưới dạng bốn năm và một ngày sau đó, hãy thêm 1.462 vào ngày đó. Ví dụ:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Để đặt ngày trước đó cách đây bốn năm và một ngày, trừ đi 1.462. Ví dụ:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Hiển thị số dưới dạng ngày hoặc giờ

Nhập thủ công dữ liệu vào các ô trong trang tính

Ví dụ về các công thức thường dùng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×