Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng sau đây chứa nối kết đến các bài viết và video hướng dẫn bạn cách tạo công thức từ dữ liệu trong trang tính của mình. Các ví dụ trong bài viết chứa dữ liệu mẫu để giúp bạn bắt đầu và hướng dẫn nhằm giúp bạn có được kết quả như mong đợi.

Loại Công thức

Ví dụ

Điều kiện

Tạo công thức có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Tra cứu

Tra cứu các giá trị trong một danh sách dữ liệu

Ngày và Giờ

Cộng hoặc trừ các ngày

Cộng hoặc trừ thời gian

Hiển thị ngày tháng dưới dạng ngày trong tuần

Chèn ngày và giờ hiện tại vào trong ô

Tài chính

Tính số dư đang chạy

Tính toán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR)

Thống kê

Tính trung bình nhóm số

Tính số trung vị của một nhóm số

Hàm MODE

Toán học

Cộng các số

Trừ số

Nhân và chia các số

Tính toán phần trăm

Làm tròn một số

Hàm POWER

Tính số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi

Tính giai thừa hoặc hoán vị của một số

Create một bảng nhân

Đếm

Đếm số ô không trống

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Đếm các số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số

Tính tổng hiện có

Chuyển đổi

Chuyển đổi thời gian

Chuyển đổi ngày tháng được lưu dưới dạng văn bản sang dạng ngày tháng

Chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số

Chuyển đổi số đo

Chuyển đổi số thành các hệ thống số khác nhau

Văn bản

Thay đổi kiểu chữ hoa/thường

Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (không nhạy cảm chữ hoa chữ thường) hay không

Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (phân biệt chữ hoa chữ thường) hay không

Kết hợp văn bản và số

Kết hợp văn bản với ngày hoặc giờ

Kết hợp hai hoặc nhiều cột bằng cách sử dụng hàm

Lặp lại ký tự trong ô

Chỉ hiển thị bốn chữ số cuối của số nhận dạng

Chèn tên tệp, đường dẫn hoặc trang tính Excel hiện tại vào một ô

Phân tách tên bằng Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

Tách văn bản giữa các cột bằng cách sử dụng hàm

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×