Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong biểu đồ, các nhãn trục được hiển thị bên dưới trục ngang (còn được gọi là thể loại ),bên cạnh trục dọc (còn được gọi là trục giá trị )và trong biểu đồ 3D, bên cạnh trục sâu.

Biểu đồ cột liên cụm với các nhãn trục

Biểu đồ sử dụng văn bản từ dữ liệu nguồn cho các nhãn trục. Để thay đổi nhãn, bạn có thể thay đổi văn bản trong dữ liệu nguồn. Nếu bạn không muốn thay đổi văn bản của dữ liệu nguồn, bạn có thể tạo văn bản nhãn chỉ dành cho biểu đồ mà bạn đang làm việc.

Ngoài việc thay đổi văn bản của nhãn, bạn cũng có thể thay đổi diện mạo của nhãn bằng cách điều chỉnh định dạng.

Lưu ý: Các nhãn trục khác với tiêu đề trục, bạn có thể thêm để mô tả những gì được thể hiện trên trục. Các tiêu đề trục không được tự động thể hiện trong biểu đồ. Để tìm hiểu cách thêm chúng, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ. Ngoài ra, các nhãn trục ngang (trong biểu đồ ở trên, Q 1, Q 2, Q 3 và Q 4) khác với nhãn chú giải bên dưới chúng (Doanh số của Đông Á năm 2009 và Doanh số của Đông Á năm 2010). Để tìm hiểu thêm về chú giải, hãy xem Thêm và định dạng chú giải biểu đồ.

 1. Bấm vào từng ô trong bảng tính có chứa văn bản nhãn bạn muốn thay đổi.

 2. Gõ văn bản bạn muốn troing từng ô rồi nhấn Enter.

  Các nhãn trục và các ô nguồn trong bảng tính

  Khi bạn thay đổi văn bản trong các ô, các nhãn trong biểu đồ mới được cập nhật.

 1. Bấm chuột phải vào các nhãn phân loại bạn muốn thay đổi và bấm Chọn Dữ liệu.

  Bấm chuột phải vào trục thể loại và chọn Dữ liệu

 2. Trong Nhãn Trục Ngang (Thể loại),bấm Sửa.

 3. Trong Phạm vi nhãn trục, nhập các nhãn bạn muốn sử dụng, được phân tách bởi dấu phẩy.

  Chỉ thay đổi các nhãn trong biểu đồ

  Ví dụ, gõ Quý 1,Quý 2,Quý 3,Quý 4.

 1. Bấm chuột phải vào các nhãn trục thể loại mà bạn muốn định dạng, rồi chọn Phông.

  Ảnh chụp màn hình các tùy chọn sẵn dùng từ menu lối tắt sau khi lựa chọn các nhãn trục thể loại, bao gồm tùy chọn Phông được tô sáng.

 2. Trên tab Phông chữ, chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn.

 3. Trên tab Giãn cách Ký tự, chọn các tùy chọn giãn cách bạn muốn.

 1. Bấm chuột phải vào các nhãn trục giá trị mà bạn muốn định dạng, rồi chọn Định dạng Trục.

 2. Trong ngăn Định dạng Trục, chọn Số.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy phần Số trong ngăn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một trục giá trị (trục này thường là trục dọc ở bên trái).

  Tùy chọn chữ số trong ngăn Định dạng Trục

 3. Chọn các tùy chọn định dạng số bạn muốn.

  Tùy chọn Định dạng Số cho trục giá trị

  Mẹo: Nếu định dạng số mà bạn chọn sử dụng vị trí thập phân, bạn có thể chỉ định chúng trong hộp Vị trí thập phân.

 4. Để giữ nguyên nối kết giữa các số và ô trong trang tính, chọn hộp kiểm Nối kết với nguồn.

  Lưu ý:  Trước khi bạn định dạng chữ số theo tỷ lệ phần trăm, đảm bảo rằng các số hiển thị trên biểu đồ đã được tính toán theo tỷ lệ phần trăm trong trang tính hoặc được hiển thị theo định dạng thập phân như 0,1. Để tính toán tỷ lệ phần trăm trên trang tính, hãy chia số lượng với tổng. Ví dụ, nếu bạn nhập =10/100, sau đó định dạng kết quả 0,1 là tỷ lệ phần trăm, số này sẽ được hiển thị chính xác là 10%.

Thông tin liên quan

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Các loại biểu đồ sẵn có trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×