Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để truy nhập cài đặt quyền riêng tư của bạn, hãy mở ứng dụng Office bất kỳ, chọn Tài khoản, rồi bên dưới Quyền riêng tư Tài khoản , chọn nút Quản lý Cài đặt. Thao tác này sẽ mở hộp thoại thiết đặt quyền riêng tư của tài khoản mà bạn có thể chọn tùy chọn quyền riêng tư của mình.

Nếu bạn đã mở một ứng dụng Office, hãy chọn tab Tệp, rồi chọn Tài khoản (hoặc Tài khoản Office trong Outlook) để > quản lý cài đặt.

Lưu ý: 

  • Điều này áp dụng cho Office phiên bản 1904 trở lên.

  • Nếu bạn đang sử dụng Office với tài khoản cơ quan hoặc trường học thì người quản trị của bạn có thể đã cấu hình sẵn những thiết đặt mà bạn có thể thay đổi. 

Trên Windows, các cài đặt này áp dụng cho Word,Excel,PowerPoint,Outlook,OneNote, Access,Project, vàVisio.

Xem thêm chi tiết

Tìm Tài khoản ở góc dưới bên trái của cửa sổ. 

Tab tệp trong Office có mũi tên trỏ vào tùy chọn Tài khoản

Chọn Quản lý Cài đặt trong Quyền riêng tư tài khoản.

Ngăn Tài khoản hiển thị Quyền riêng tư tài khoản, nút Quản lý Cài đặt

Để truy nhập vào cài đặt quyền riêng tư của bạn, hãy mở ứng dụng Office bất kỳ, chọn menu ứng dụng > Chọn >riêng tư. Thao tác này sẽ mở hộp thoại thiết đặt quyền riêng tư của tài khoản mà bạn có thể chọn tùy chọn quyền riêng tư của mình.

Biểu tượng quyền riêng tư dưới tùy chọn ứng dụng.

Trên máy Mac, các cài đặt này áp dụng choWord,Excel,PowerPoint,Outlook,OneNote.

Để truy cập cài đặt về quyền riêng tư trong Word,Excel,PowerPoint, OneNote vàVisio:  

  • Trong chế độ chỉnh sửa: Chọn Tệp để >về cài >riêng tư.

    Ảnh chụp màn hình nút Thiết đặt Quyền riêng tư

  • Trong chế độ xem: Ở đầu trang, chọn Cài đặt Biểu tượng Tùy chọn khác > quyền riêng tư.

    Ảnh chụp màn hình nút Thiết đặt Quyền riêng tư

Để truy nhập vào cài đặt về quyền riêng tư của bạn, hãy mở ứng dụng Office bất kỳ, rồi đi tới Cài >Đặt Quyền riêng tư. Thao tác này sẽ mở menu Cài đặt quyền riêng tư, nơi bạn có thể chọn tùy chọn quyền riêng tư của mình.

Ảnh chụp màn hình nút Thiết đặt Quyền riêng tư

Trên iOS, các cài đặt này áp dụng cho Word,Excel,PowerPoint,Outlook,OneNote, vàVisio.

Để truy nhập cài đặt quyền riêng tư của bạn, hãy mở ứng dụng Office bất kỳ, chọn ảnh tài khoản của bạn ở góc trên bên trái, rồi chọn Cài đặt quyền riêng tư. Thao tác này sẽ mở menu Cài đặt quyền riêng tư, nơi bạn có thể chọn tùy chọn quyền riêng tư của mình.

Ảnh chụp màn hình menu Tài khoản

Trên Android, các cài đặt này áp dụng cho Word,Excel,PowerPoint,OneNote,Visio.

Thiết đặt của bạn sẽ theo cùng bạn

Khi bạn điều chỉnh cài đặt về quyền riêng tư, bật hoặc tắt mọi thứ, các cài đặt đó sẽ chuyển vùng tới tất cả các thiết bị Windows, Mac, Android và iOS của bạn. Vì vậy, nếu bạn quyết định tắt các trải nghiệm phân tích nội dung của bạn trên máy tính chạy Windows, chẳng hạn như vào lần tiếp theo bạn đăng nhập vào một ứng dụng Microsoft 365 trên điện thoại, cài đặt đó cũng sẽ được áp dụng ở đó. Nếu bạn bật lại chế độ này trên điện thoại thì vào lần tiếp theo bạn đăng nhập vào ứng dụng Microsoft 365 trên máy tính để bàn, ứng dụng này cũng sẽ được bật trở lại. Thiết đặt của bạn sẽ theo cùng bạn.

Lưu ý rằng các thiết đặt cho Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook sẽ chỉ chuyển đổi trên máy Mac.

Quan trọng: Các thiết đặt được liên kết với tài khoản của bạn để chúng chỉ áp dụng nếu bạn đăng nhập vào các thiết bị khác có cùng tài khoản cá nhân, cơ quan hoặc trường học.

Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu bạn tắt thiết đặt vô hiệu hóa tất cả các trải nghiệm kết nối không cần thiết. Dịch vụ chuyển vùng cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các thiết bị cũng bị tắt bằng công tắc đó, vì vậy, khi tắt cài đặt đó, thiết đặt của bạn sẽ không chuyển vùng đến hoặc từ thiết bị cụ thể đó. Nếu bạn có các thiết bị khác mà tùy chọn chuyển đổi đó không bị tắt, chúng sẽ tiếp tục chuyển đổi các thiết đặt qua lại lẫn nhau.

Nếu muốn tắt tất cả các trải nghiệm được kết nối không cần thiết trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện của mình, bạn sẽ cần phải tắt từng thiết bị. 

Xem thêm

Trải nghiệm kết nối trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×