Chủ đề liên quan
×
Thêm bảng
Thêm bảng

Kết hợp các trường bằng cách sử dụng loại dữ liệu Được tính toán

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Sử dụng các trường được tính toán để kết hợp dữ liệu từ các trường riêng biệt, như tên và họ; hoặc tính toán ngày, như ngày đặt hàng cộng với năm ngày.

Sử dụng trường được tính toán để:

 • Tính giá trị không tồn tại trong dữ liệu của bạn.

 • Xác định tiêu chí cho truy vấn.

Ví dụ: kết hợp dữ liệu tên và họ để hiển thị trong trường tên đầy đủ, như sau:

[First Name] + " " + [Last Name]

Dấu cộng (+) kết hợp giá trị trong trường Tên, ký tự dấu cách (dấu cách nằm trong dấu ngoặc trích dẫn) và giá trị trong trường Họ.

Hoặc tính toán số lượng, giá và thuế suất cho mỗi mặt hàng trong một đơn hàng để hiển thị tổng giá, như sau:

([Số lượng]*[Đơn Giá])+([Số lượng]*[Đơn Giá]*[Thuế suất])

Lưu ý: Tính toán không thể bao gồm các trường từ bảng hoặc truy vấn khác. Kết quả của phép tính là chỉ đọc, nhưng chúng có thể dùng làm giá trị trong các trường tính toán khác.

Trường được tính toán hiển thị kết quả dựa trên loại dữ liệu bạn đã chọn.

Kiểu dữ liệu

Kết quả

Ví dụ

Văn bản

Hiển thị dữ liệu được tính toán dưới dạng chuỗi văn bản, chính xác như đã nhập trong các trường được tham chiếu.

Để hiển thị họ tên, hãy kết hợp các giá trị từ trường họ và tên với một khoảng trắng giữa chúng. Để đảm bảo khả năng sắp xếp, hãy loại bỏ "A" hoặc "An" khỏi phần đầu của tiêu đề sách.

Number

Hiển thị dữ liệu được tính toán dưới dạng số, có thể dùng trong các phép tính toán học khác.

Để hiển thị mức tồn kho tối thiểu, trừ mức ngắt hàng quý trung bình từ doanh số hàng quý trung bình.

Tiền

Hiển thị dữ liệu được tính toán ở định dạng tiền tệ được chọn.

Để hiển thị tổng đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ đã xác định, hãy nhân số lượng đơn hàng với giá trên mỗi đơn vị.

Có/Không

Hiển thị dữ liệu được tính toán làhoặc Không. Lưu trữ dữ liệu dưới dạng giá trị Boolean.

To display Yes if the discounted total exceeds the minimum needed for free shipping and No if it doesn't, multiply order total by discount and validate against the minimum purchase amount that qualifies for free shipping.

Ngày/Giờ

Hiển thị dữ liệu được tính toán dưới dạng tem ngày hoặc thời gian.

Để hiển thị ngày giao hàng ước tính, hãy thêm thời gian giao hàng ước tính vào ngày đặt hàng.

 1. Chọn bảng.

  Chọn bảng trong Access
 2. Chọn Bấm để Thêm > Trường được Tínhtoán , rồi chọn một kiểu dữ liệu.

  Thêm trường mới với kiểu dữ liệu Trường được Tính toán
 3. Nhập một phép tính cho trường, rồi bấm OK.

  Tạo phép tính trong trường tính toán mới

  Nhập chính biểu thức hoặc chọn các thành phần biểu thức, trường và giá trị để đưa chúng vào trường chỉnh sửa biểu thức.

  Lưu ý: Trong trường được tính toán, đừng bắt đầu biểu thức bằng dấu bằng (=).

 4. Trong đầu đề trường, nhập tên cho trường được tính toán, rồi nhấn Enter.

  Đặt tên trường trong bảng Access

  Lưu ý: Để thay đổi hoặc chỉnh sửa đầu ra của trường được tính toán, chọn cột. Sau đó, chọn Trường >đổi biểu thức.

Sau khi bạn thêm trường được tính toán vào bảng, việc tính toán sẽ được thực hiện mỗi lần bạn thêm hoặc thay đổi dữ liệu.

Bạn muốn xem thêm?

Tìm hiểu cách dựng một biểu thức

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×