Chủ đề liên quan
×
Thêm bảng
Thêm bảng

Xây dựng bảng và đặt kiểu dữ liệu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Vì chúng lưu trữ dữ liệu của bạn nên bảng là backbone của cơ sở dữ liệu của bạn. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ đề cụ thể. Ví dụ: bảng nhà cung cấp có thể lưu trữ tên, địa chỉ email và số điện thoại cho nhà cung cấp.

Lưu ý: Trước khi xây dựng bảng, sẽ hữu ích nếu bạn hiểu rõ các đối tượng cơ sở dữ liệu Access.

Khi bạn mở một cơ sở dữ liệu trống mới, Access sẽ tự động tạo một bảng trống. Để tùy chỉnh bảng đó, hãy bắt đầu xác định các trường của bạn và thêm dữ liệu.

Đổi tên bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính

Table1 là tên mặc định của bảng đầu tiên trong cơ sở dữ liệu trên máy tính mới. Bạn nên đặt tên cho bảng có ý nghĩa hơn.

 1. Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, hãy chọn Lưu Lưu

 2. Trong hộp Tên bảng, nhập tên mô tả.

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trên máy tính

Thêm nhiều bảng vào cơ sở dữ liệu, nếu bạn cần, ngay cả khi bạn đã bắt đầu với mẫu.

 1. Trên tab Tạo, chọn Bảng.
  Access thêm một bảng mới có tên là Table<#>, trong đó <#> là số tiếp theo, không sử dụng đến.

 2. Đổi tên bảng bằng thủ tục trong Đổi tên bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, ở phần trước trong mô-đun này.

Lưu bảng

Trước khi đóng cơ sở dữ liệu, để tránh mất dữ liệu bạn đã làm và dữ liệu đã nhập, hãy đảm bảo lưu bảng của bạn. Khi bạn tìm cách đóng cơ sở dữ liệu, nếu bạn chưa lưu công việc của mình trên bảng, Access sẽ nhắc bạn lưu cơ sở dữ liệu đó. Hoặc, bất kỳ lúc nào, hãy chọn Lưu.

Thêm trường bằng cách nhập dữ liệu

 1. Trong dạng xem Biểu dữ liệu, hãy nhập dữ liệu vào cột Bấm để Thêm của biểu dữ liệu.
  Access sẽ tạo một trường mới.

  Đoạn mã màn hình của ID trong bảng Nhà cung cấp

 2. Trong đầu đề cột, nhập tên mới cho trường.

  Đoạn mã màn hình của bảng Nhà cung cấp hiển thị hai hàng với ID

Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

Khi bạn thêm trường bằng cách nhập dữ liệu vào trường đó, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu của trường dựa trên nội dung trường đó. Xem kiểu dữ liệu trên tab Trường, bên dưới Kiểu Dữ liệu.

Đoạn mã màn hình hiển thị trường kiểu dữ liệu

Để thay đổi kiểu dữ liệu:

 1. Chọn trường.

 2. Trên tab Trường, mở danh sách Kiểu Dữ liệu, rồi chọn một kiểu dữ liệu.

Thêm trường cho một loại dữ liệu cụ thể

Access xác thực dữ liệu khi nhập nhằm đảm bảo dữ liệu khớp với kiểu dữ liệu của trường. Nếu bạn cần một định dạng dữ liệu cụ thể trong một trường, hãy chỉ định kiểu dữ liệu khi bạn tạo trường đó.

 1. Với bảng mở trong dạng xem Biểu dữ liệu, hãy chọn Bấm để Thêm rồi chọn một kiểu dữ liệu

  đoạn màn hình của danh sách thả xuống Bấm để thêm kiểu dữ liệu

 2. Nhập tên mô tả cho trường, chẳng hạn như Họ.

  Đoạn mã màn hình của trường để thêm tên mô tả cho một cột

Vì bạn đã xác định kiểu dữ liệu, Access sẽ xác thực dữ liệu bạn nhập vào trường mới. Ví dụ: văn bản không được chấp nhận trong trường Ngày tháng. Việc xác định kiểu dữ liệu cũng giúp giảm thiểu kích cỡ cơ sở dữ liệu của bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Kiểu dữ liệu cho ứng dụng Access

Các kiểu dữ liệu cho cơ sở dữ liệu máy tính bàn Access

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×