Mục lục
×
Lưu trữ hoặc sao lưu hộp thư của bạn
Lưu trữ hoặc sao lưu hộp thư của bạn

Lưu trữ hộp thư của bạn theo cách thủ công

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Có một cách khác để lưu trữ. Bấm vào tệp > công cụ dọn dẹp > lưu trữ. Sự khác biệt giữa công cụ này và Tự Lưu trữ là bạn bắt đầu lưu trữ theo cách thủ công.

Bạn muốn xem thêm?

Lưu trữ thủ công các mục cũ hơn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×