Mục lục
×
Bảo vệ sổ làm việc và trang tính bằng mật khẩu
Bảo vệ sổ làm việc và trang tính bằng mật khẩu

Bảo vệ bằng mật khẩu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Thêm mật khẩu để bảo vệ trang tính hoặc toàn bộ sổ làm việc của bạn đồng thời kiểm soát xem liệu người khác có thể mở hoặc thay đổi sổ hay không.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×