Mục lục
×
Giới thiệu về OneDrive (cá nhân)
Giới thiệu về OneDrive (cá nhân)

Thông tin cơ bản về OneDrive

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Trong OneDrive, có một vài cơ bản để tìm hiểu rằng sẽ giúp bạn tìm và nhận thông tin về các tệp và thư mục.

Ngăn dẫn hướng

 • Tệp là cơ sở trang chủ của bạn, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các tệp và thư mục của bạn.

 • Gần đây , Hiển thị các tệp bạn đã làm việc trên cùng.

 • Ảnh là lối tắt để hiển thị cho bạn tất cả các ảnh trong OneDrive của bạn. Từ đây, bạn có thể tạo anbom hoặc sắp xếp ảnh của bạn bằng thẻ.

 • Chia sẻ là những tệp khác đã chia sẻ với bạn và các tệp bạn đã chia sẻ với người khác.

 • Thùng rác Hiển thị các tệp và thư mục đã xóa của bạn.

Thanh công cụ

 • Chọn mới để tạo tệp hoặc thư mục.

 • Chọn tải lên để thêm tệp hoặc thư mục vào dung lượng lưu trữ OneDrive của bạn.

 • Chọn sắp xếp Nút sắp xếp OneDrive for Business để thay đổi cách bạn muốn xem các tệp của mình.

 • Chọn xem Nút Xem của OneDrive for Business để thay đổi dạng xem.

 • Chọn thông tin Nút thông tin OneDrive for Business để kiểm tra hoạt động gần đây trên các tệp của bạn.

 • Sử dụng từ khóa và thẻ để Tìm kiếm tệp hoặc thư mục.

Khi bạn chọn một tệp hoặc thư mục, thanh công cụ sẽ thay đổi, cho phép bạn chọn nội dung bạn muốn thực hiện với tệp hoặc thư mục: mở, chia sẻ, sao chép liên kết, tải xuống, xóa, di chuyển đếnhoặc sao chép vàođó.

Bạn muốn thêm nữa?

Bắt đầu Nhanh với OneDrive

Tìm hiểu vị trí lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ các tệp của bạn

Trợ giúp OneDrive

Đào tạo về OneDrive

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×